Model opieki pielęgniarskiej u chorych po prostatectomi.

licenciate
dc.abstract.enThe prostate, also called prostatic or prostate gland, is an exocrine gland which, along with the seminal vesicles and bulbourethral (Cowper’s) glands, is a part of male reproductive system. Because it is situated in the immediate vicinity of the urinary system, any pathologic changes within the prostate gland may cause problems in urine excretion. Prostate diseases can affect men of any age, and include: bacterial and non-bacterial prostatitis, benign prostate hyperplasia (BPH) and prostate cancer, which is the third leading cause of death among males.Nursing care plans for patients after prostatectomy, the surgical removal of the prostate gland, should be multidirectional in nature. Models of care are useful in nursing. The purpose of this study was to present the actions taken with respect to patient care in the perioperative period and after the removal of the prostate gland. The present study shows 25 nursing problems relating to prostatectomy patient preoperative as well as postoperative care.pl
dc.abstract.plProstata, stercz, gruczoł krokowy – są to synonimy gruczołu wydzielania zewnętrznego, który wraz z pęcherzykami nasiennymi i gruczołami opuszkowo – cewkowymi należy do męskich narządów płciowych. Umiejscowienie prostaty w bezpośrednim sąsiedztwie układu moczowego powoduje, że jakiekolwiek zmiany chorobowe w obrębie gruczołu krokowego mogą być przyczyną zaburzeń oddawania moczu. Choroby prostaty mogą dotyczyć mężczyzn w każdym wieku i należą do nich: bakteryjne lub niebakteryjne zapalenie gruczołu krokowego, łagodny rozrost prostaty BPH, oraz rak prostaty, który jest trzecią co do częstości przyczyną zgonu mężczyzn.Opieka pielęgniarska nad pacjentem po prostatektomii czyli usunięciu gruczołu krokowego ma charakter wielokierunkowy. W opiece pielęgniarskiej przydatne są modele opieki. Celem pracy było przedstawienie działań pielęgnacyjnych podejmowanych wobec chorego w okresie okołooperacyjnym i po prostatektomii. W niniejszej pracy ukazano 25 problemów pielęgnacyjnych dotyczących przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego i sprawowania opieki po usunięciu gruczołu krokowego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.contributor.authorWeryńska-Bogdał, Lucynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.contributor.reviewerGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:43:37Z
dc.date.available2020-07-23T22:43:37Z
dc.date.submitted2012-07-05pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-64451-148145pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178008
dc.languagepolpl
dc.subject.enprostate cancer, patient care, nursing problem.pl
dc.subject.plrak gruczołu krokowego, opieka, problem pielęgnacyjny.pl
dc.titleModel opieki pielęgniarskiej u chorych po prostatectomi.pl
dc.title.alternativeModel of nursing care for prostatectomy patientspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The prostate, also called prostatic or prostate gland, is an exocrine gland which, along with the seminal vesicles and bulbourethral (Cowper’s) glands, is a part of male reproductive system. Because it is situated in the immediate vicinity of the urinary system, any pathologic changes within the prostate gland may cause problems in urine excretion. Prostate diseases can affect men of any age, and include: bacterial and non-bacterial prostatitis, benign prostate hyperplasia (BPH) and prostate cancer, which is the third leading cause of death among males.Nursing care plans for patients after prostatectomy, the surgical removal of the prostate gland, should be multidirectional in nature. Models of care are useful in nursing. The purpose of this study was to present the actions taken with respect to patient care in the perioperative period and after the removal of the prostate gland. The present study shows 25 nursing problems relating to prostatectomy patient preoperative as well as postoperative care.
dc.abstract.plpl
Prostata, stercz, gruczoł krokowy – są to synonimy gruczołu wydzielania zewnętrznego, który wraz z pęcherzykami nasiennymi i gruczołami opuszkowo – cewkowymi należy do męskich narządów płciowych. Umiejscowienie prostaty w bezpośrednim sąsiedztwie układu moczowego powoduje, że jakiekolwiek zmiany chorobowe w obrębie gruczołu krokowego mogą być przyczyną zaburzeń oddawania moczu. Choroby prostaty mogą dotyczyć mężczyzn w każdym wieku i należą do nich: bakteryjne lub niebakteryjne zapalenie gruczołu krokowego, łagodny rozrost prostaty BPH, oraz rak prostaty, który jest trzecią co do częstości przyczyną zgonu mężczyzn.Opieka pielęgniarska nad pacjentem po prostatektomii czyli usunięciu gruczołu krokowego ma charakter wielokierunkowy. W opiece pielęgniarskiej przydatne są modele opieki. Celem pracy było przedstawienie działań pielęgnacyjnych podejmowanych wobec chorego w okresie okołooperacyjnym i po prostatektomii. W niniejszej pracy ukazano 25 problemów pielęgnacyjnych dotyczących przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego i sprawowania opieki po usunięciu gruczołu krokowego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.contributor.authorpl
Weryńska-Bogdał, Lucyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.contributor.reviewerpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:43:37Z
dc.date.available
2020-07-23T22:43:37Z
dc.date.submittedpl
2012-07-05
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-64451-148145
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178008
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
prostate cancer, patient care, nursing problem.
dc.subject.plpl
rak gruczołu krokowego, opieka, problem pielęgnacyjny.
dc.titlepl
Model opieki pielęgniarskiej u chorych po prostatectomi.
dc.title.alternativepl
Model of nursing care for prostatectomy patients
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
684
Views per month
Views per city
Warsaw
121
Krakow
34
Poznan
30
Bydgoszcz
25
Gdansk
20
Wroclaw
19
Kielce
16
Katowice
15
Bialystok
14
Lublin
14

No access

No Thumbnail Available