Kulturoznawcze aspekty relacji Wielka Brytania-WE/UE w latach 1945-2013. Analiza konstruktywistyczna

master
dc.abstract.enIn the master thesis, Author focuses on demonstrating that by adopting constructivist categories one can get interesting effects in terms of culture studies, especially in the study of change in politics of a country. The first chapter shows the elements of a constructivist perspective which are common to the different approaches within cultural studies. In the second chapter Author describes cultural aspects present in the process of European integration, especially within the idea of integration, the institutions of the EC/ EU and its policies. The third chapter contains the appropriate analysis of the various stages of the process of integration of Great Britain with continental Europe: the postwar period, the 60s and 70s, the 80s and the period from 1990 to 2013. In each of the phases Author analyzed British policy towards the EC/EU in terms of social, institutional and axiological aspects. Then were shown the mutual relationships between the social changes in the country and his actions in the international arena. The work is summarized that the constructivist paradigm is a kind of bridge between science and science policy on culture and thus contributes to the increasing the level of interdisciplinarity of both disciplines.pl
dc.abstract.plW pracy Autorka skupia się na wykazaniu, że przyjmując kategorie paradygmatu konstruktywistycznego na gruncie stosunków międzynarodowych w badaniu zmian polityki aktora międzynarodowego, można uzyskać interesujące pod względem kulturoznawczym efekty. Rozdział pierwszy dotyczy omówienia samej perspektywy konstruktywistycznej oraz wykazania elementów wspólnych dla różnych podejść w obrębie kulturoznawstwa oraz konstruktywizmu. W rozdziale drugim opisane zostały kulturoznawcze aspekty tkwiące w procesie integracji europejskiej, przede wszystkim na poziomie samej idei integracji, instytucji wspólnotowych/unijnych, a także jej polityk. Rozdział trzeci zawiera właściwą analizę konstruktywistyczną poszczególnych etapów integracji Wielkiej Brytanii z Europą kontynentalną, czyli okres powojenny, lata 60. i 70. XX w., lata 80. XX w. oraz okres 1990-2013. W każdym z etapów została zanalizowana brytyjska polityka względem Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej w aspekcie społecznym, aksjologicznym oraz instytucjonalnym. Wykazane w nich zostały wzajemne związki pomiędzy zmianami społecznymi w tym państwie a jego posunięciami na arenie międzynarodowej. Praca została podsumowana konstatacją, że paradygmat konstruktywistyczny stanowi pomost pomiędzy naukami o polityce a naukami o kulturze i tym samym przyczynia się do wzrostu poziomu interdyscyplinarności obydwu dyscyplin.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBanaś, Monika - 127199 pl
dc.contributor.authorHoffmann, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBanaś, Monika - 127199 pl
dc.contributor.reviewerCzech, Franciszek - 159684 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:42:03Z
dc.date.available2020-07-25T00:42:03Z
dc.date.submitted2014-07-07pl
dc.fieldofstudykulturoznawstwo międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-87028-114084pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195612
dc.languagepolpl
dc.subject.enConstructivism, Great Britain, European Union, culture, identity.pl
dc.subject.plKonstruktywizm, Wielka Brytania, Unia Europejska, kultura, tożsamość.pl
dc.titleKulturoznawcze aspekty relacji Wielka Brytania-WE/UE w latach 1945-2013. Analiza konstruktywistycznapl
dc.title.alternativeThe cultural aspects of Great Britain-EC/EU relations between 1945-2013. A constructivist analysis.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the master thesis, Author focuses on demonstrating that by adopting constructivist categories one can get interesting effects in terms of culture studies, especially in the study of change in politics of a country. The first chapter shows the elements of a constructivist perspective which are common to the different approaches within cultural studies. In the second chapter Author describes cultural aspects present in the process of European integration, especially within the idea of integration, the institutions of the EC/ EU and its policies. The third chapter contains the appropriate analysis of the various stages of the process of integration of Great Britain with continental Europe: the postwar period, the 60s and 70s, the 80s and the period from 1990 to 2013. In each of the phases Author analyzed British policy towards the EC/EU in terms of social, institutional and axiological aspects. Then were shown the mutual relationships between the social changes in the country and his actions in the international arena. The work is summarized that the constructivist paradigm is a kind of bridge between science and science policy on culture and thus contributes to the increasing the level of interdisciplinarity of both disciplines.
dc.abstract.plpl
W pracy Autorka skupia się na wykazaniu, że przyjmując kategorie paradygmatu konstruktywistycznego na gruncie stosunków międzynarodowych w badaniu zmian polityki aktora międzynarodowego, można uzyskać interesujące pod względem kulturoznawczym efekty. Rozdział pierwszy dotyczy omówienia samej perspektywy konstruktywistycznej oraz wykazania elementów wspólnych dla różnych podejść w obrębie kulturoznawstwa oraz konstruktywizmu. W rozdziale drugim opisane zostały kulturoznawcze aspekty tkwiące w procesie integracji europejskiej, przede wszystkim na poziomie samej idei integracji, instytucji wspólnotowych/unijnych, a także jej polityk. Rozdział trzeci zawiera właściwą analizę konstruktywistyczną poszczególnych etapów integracji Wielkiej Brytanii z Europą kontynentalną, czyli okres powojenny, lata 60. i 70. XX w., lata 80. XX w. oraz okres 1990-2013. W każdym z etapów została zanalizowana brytyjska polityka względem Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej w aspekcie społecznym, aksjologicznym oraz instytucjonalnym. Wykazane w nich zostały wzajemne związki pomiędzy zmianami społecznymi w tym państwie a jego posunięciami na arenie międzynarodowej. Praca została podsumowana konstatacją, że paradygmat konstruktywistyczny stanowi pomost pomiędzy naukami o polityce a naukami o kulturze i tym samym przyczynia się do wzrostu poziomu interdyscyplinarności obydwu dyscyplin.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Banaś, Monika - 127199
dc.contributor.authorpl
Hoffmann, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Banaś, Monika - 127199
dc.contributor.reviewerpl
Czech, Franciszek - 159684
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:42:03Z
dc.date.available
2020-07-25T00:42:03Z
dc.date.submittedpl
2014-07-07
dc.fieldofstudypl
kulturoznawstwo międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-87028-114084
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195612
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Constructivism, Great Britain, European Union, culture, identity.
dc.subject.plpl
Konstruktywizm, Wielka Brytania, Unia Europejska, kultura, tożsamość.
dc.titlepl
Kulturoznawcze aspekty relacji Wielka Brytania-WE/UE w latach 1945-2013. Analiza konstruktywistyczna
dc.title.alternativepl
The cultural aspects of Great Britain-EC/EU relations between 1945-2013. A constructivist analysis.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bytom
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available