Dywizja Ochotnicza w wojnie polsko-bolszewickiej

master
dc.abstract.enThe Volunteer Division of Lieutenant Colonel Adam Koc was formed in July 1920 as part of General Józef Haller's Volunteer Army. Later that month, it was deployed to the front. It took part in the battles of Łapy, Suraż and Pęchratka. On August 12, it became part of the 5th Army of General Władysław Sikorski. It fought with the Soviets in the battle of Warsaw - of the Wkra river, Cieksyn, Nasielsk, Ciechanów, Przasnysz and Grabów. After the victorious offensive, division was sent for a short-time rest to Ostrów Mazowiecka. In September, it took part in the Battle of the Nemunas, where its main task was to capture Grodno. After completing the task, she was directed to fight the Lithuanian forces grouped near Orany. In October, part of the division's units (the 201st Infantry Regiment) took part in the "General Żeligowski's mutiny" and took over the Vilnius region. In November it was disbanded and its regiments demobilized. The exception was the 101st Infantry Regiment, renamed the 84th Polesie Rifle Regiment. In the interwar period, it was part of the 30th Infantry Division.pl
dc.abstract.plDywizja Ochotnicza podpułkownika Adama Koca została sformowana w lipcu 1920 roku jako część składowa Armii Ochotniczej generała Józefa Hallera. Jeszcze w tym samym miesiącu została wysłana na front. Wzięła udział w walkach pod Łapamia, Surażem i Pęchratką. 12 sierpnia weszła w skład 5. Armii generała Władysława Sikorskiego. Walczyła z sowietami w bitwie warszawskiej - nad Wkrą, o Cieksyn, Nasielsk, Ciechanów, Przasnysz i pod Grabowem. Po zwycięskiej ofensywie została skierowana do Ostrowi Mazowieckiej na odpoczynek. We wrześniu wzięła udział w bitwie nad Niemnem, gdzie jej zadaniem było zdobycie Grodna. Po wykonaniu zadania skierowana ją do walki z siłami litewskimi zgrupowanymi pod Oranami. W październiku część oddziałów dywizji (201. pułk piechoty) wzięła udział w "buncie generała Żeligowskiego" i opanowaniu Wileńszczyzny. W listopadzie została rozwiązana, a jej pułki zdemobilizowane. Wyjątkiem był 101. pułk piechoty, przemianowany na 84 pułk strzelców poleskich. W dwudziestoleciu międzywojennym wchodził w skład 30 Dywizji Piechoty.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMikietyński, Piotr - 130595 pl
dc.contributor.authorBożek, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerMikietyński, Piotr - 130595 pl
dc.contributor.reviewerPolit, Jakub - 131500 pl
dc.date.accessioned2023-09-14T21:50:52Z
dc.date.available2023-09-14T21:50:52Z
dc.date.submitted2023-09-13pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-169831-258966pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318985
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Voluntary Division, 201st Voluntary Infantry Regiment, 202nd Voluntary Infantry Regiment, 205th Voluntary Infantry Regiment, 101st Reserve Infantry Regiment, 201st Field Artillery Regiment, Lieutenant Colonel Adam Koc, Polish-Soviet War 1919-1920, Polish Army.pl
dc.subject.plDywizja Ochotnicza, 201. ochotniczy pułk piechoty, 202. ochotniczy pułk piechoty, 205. ochotniczy pułk piechoty, 101. rezerwowy pułk piechoty, 201. pułk artylerii polowej, podpułkownik Adam Koc, wojna polsko bolszewicka 1919-1920, Wojsko Polskie.pl
dc.titleDywizja Ochotnicza w wojnie polsko-bolszewickiejpl
dc.title.alternativeThe Voluntary Division in Polish-Soviet Warpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Volunteer Division of Lieutenant Colonel Adam Koc was formed in July 1920 as part of General Józef Haller's Volunteer Army. Later that month, it was deployed to the front. It took part in the battles of Łapy, Suraż and Pęchratka. On August 12, it became part of the 5th Army of General Władysław Sikorski. It fought with the Soviets in the battle of Warsaw - of the Wkra river, Cieksyn, Nasielsk, Ciechanów, Przasnysz and Grabów. After the victorious offensive, division was sent for a short-time rest to Ostrów Mazowiecka. In September, it took part in the Battle of the Nemunas, where its main task was to capture Grodno. After completing the task, she was directed to fight the Lithuanian forces grouped near Orany. In October, part of the division's units (the 201st Infantry Regiment) took part in the "General Żeligowski's mutiny" and took over the Vilnius region. In November it was disbanded and its regiments demobilized. The exception was the 101st Infantry Regiment, renamed the 84th Polesie Rifle Regiment. In the interwar period, it was part of the 30th Infantry Division.
dc.abstract.plpl
Dywizja Ochotnicza podpułkownika Adama Koca została sformowana w lipcu 1920 roku jako część składowa Armii Ochotniczej generała Józefa Hallera. Jeszcze w tym samym miesiącu została wysłana na front. Wzięła udział w walkach pod Łapamia, Surażem i Pęchratką. 12 sierpnia weszła w skład 5. Armii generała Władysława Sikorskiego. Walczyła z sowietami w bitwie warszawskiej - nad Wkrą, o Cieksyn, Nasielsk, Ciechanów, Przasnysz i pod Grabowem. Po zwycięskiej ofensywie została skierowana do Ostrowi Mazowieckiej na odpoczynek. We wrześniu wzięła udział w bitwie nad Niemnem, gdzie jej zadaniem było zdobycie Grodna. Po wykonaniu zadania skierowana ją do walki z siłami litewskimi zgrupowanymi pod Oranami. W październiku część oddziałów dywizji (201. pułk piechoty) wzięła udział w "buncie generała Żeligowskiego" i opanowaniu Wileńszczyzny. W listopadzie została rozwiązana, a jej pułki zdemobilizowane. Wyjątkiem był 101. pułk piechoty, przemianowany na 84 pułk strzelców poleskich. W dwudziestoleciu międzywojennym wchodził w skład 30 Dywizji Piechoty.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Mikietyński, Piotr - 130595
dc.contributor.authorpl
Bożek, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Mikietyński, Piotr - 130595
dc.contributor.reviewerpl
Polit, Jakub - 131500
dc.date.accessioned
2023-09-14T21:50:52Z
dc.date.available
2023-09-14T21:50:52Z
dc.date.submittedpl
2023-09-13
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-169831-258966
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318985
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Voluntary Division, 201st Voluntary Infantry Regiment, 202nd Voluntary Infantry Regiment, 205th Voluntary Infantry Regiment, 101st Reserve Infantry Regiment, 201st Field Artillery Regiment, Lieutenant Colonel Adam Koc, Polish-Soviet War 1919-1920, Polish Army.
dc.subject.plpl
Dywizja Ochotnicza, 201. ochotniczy pułk piechoty, 202. ochotniczy pułk piechoty, 205. ochotniczy pułk piechoty, 101. rezerwowy pułk piechoty, 201. pułk artylerii polowej, podpułkownik Adam Koc, wojna polsko bolszewicka 1919-1920, Wojsko Polskie.
dc.titlepl
Dywizja Ochotnicza w wojnie polsko-bolszewickiej
dc.title.alternativepl
The Voluntary Division in Polish-Soviet War
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections