Oznaczanie jonów azotanowych w sałacie i kapuście metodą chromatografii jonowej.

master
dc.abstract.enIn the first part (literatural) of thesis presents environmental and vegetable origin food toxicology. Characterized selected cruciferous and leafy vegetables in respect of: origin, construction and the time and growing conditions. At the end of the study presented for the determination of nitrate in vegetables, especially lettuce and cabbage, which are the subject of the thesis. The information contained in this part of the work made it possible to start testing and the ability to properly assess the results.In the second (experimental) are shown: the purpose of work, type of samples, sampling location, optimization methods and methodology of sample preparation and method of experiments performed with the analysis of the results. In addition, presents the results of determinations carried out nitrates(V). Determination was made by ion chromatography with conductivity detection for seven varieties of lettuce, salad mix, four varieties of cabbage, rocket seed and raddichio. 120 determinations were carried out for 50 runs. The thesis presents the change in the content of nitrates(V) depending on the variety, the time and storage, the point of sale where you purchased the vegetable, the different parts of vegetables, mold, as well as whether it has been processed (pickling, cleaning); that the objective of the work was carried out. The results were tabulated.pl
dc.abstract.plW pierwszej części (literaturowej) pracy przedstawiono toksykologię środowiska i żywności pochodzenia roślinnego ze szczególnym uwzględnieniem jonów azotanowych w środowisku. Scharakteryzowano także wybrane warzywa kapustne i liściowe pod względem: pochodzenia, budowy oraz czasu i warunków uprawy. Na koniec zaprezentowano badania dotyczące oznaczania azotanów w warzywach, a w szczególności sałacie i kapuście, które są przedmiotem pracy magisterskiej. Informację zawarte w tej części pracy pozwoliły na rozpoczęcie badań i możliwość właściwej oceny otrzymanych wyników.W części drugiej (doświadczalnej) przedstawiono: cel pracy, rodzaj pobranych próbek, miejsca poboru prób, optymalizację metody oraz metodykę przygotowywania próbek i sposób wykonanych doświadczeń wraz z analizą wyników. Ponadto zaprezentowano wyniki z przeprowadzonych oznaczeń azotanów(V). Oznaczenia wykonano za pomocą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną dla 7 odmian sałat, sałaty mix, 4 odmian kapust, rokietty siewnej i raddichio. Ogólnie przeprowadzono ok. 120 oznaczeń dla 50 prób. W pracy zaprezentowano jak zmienia się zawartość azotanów(V) w zależności od odmiany, czasu i sposobu przechowywania, punktu sprzedaży zakupionego warzywa, poszczególnej jego części, formy, a także tego czy uległo ono obróbce (kiszenie, mycie); tym samym zrealizowano cel pracy. Otrzymane wyniki stabelaryzowano.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.contributor.advisorMeus, Marek - 130479 pl
dc.contributor.authorDobosz, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerChmielarz, Lucjan - 127527 pl
dc.contributor.reviewerMeus, Marek - 130479 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:13:53Z
dc.date.available2020-07-24T15:13:53Z
dc.date.submitted2013-06-28pl
dc.fieldofstudychemia środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-73905-96711pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186758
dc.languagepolpl
dc.subject.enions of nitrate, lettuce, cabbage, chromatographypl
dc.subject.plJony azotanowe, sałata, kapusta, chromatografiapl
dc.titleOznaczanie jonów azotanowych w sałacie i kapuście metodą chromatografii jonowej.pl
dc.title.alternativeDetermination of nitrate ions in lettuce and cabbage using ion chromatography (HPIC methods)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the first part (literatural) of thesis presents environmental and vegetable origin food toxicology. Characterized selected cruciferous and leafy vegetables in respect of: origin, construction and the time and growing conditions. At the end of the study presented for the determination of nitrate in vegetables, especially lettuce and cabbage, which are the subject of the thesis. The information contained in this part of the work made it possible to start testing and the ability to properly assess the results.In the second (experimental) are shown: the purpose of work, type of samples, sampling location, optimization methods and methodology of sample preparation and method of experiments performed with the analysis of the results. In addition, presents the results of determinations carried out nitrates(V). Determination was made by ion chromatography with conductivity detection for seven varieties of lettuce, salad mix, four varieties of cabbage, rocket seed and raddichio. 120 determinations were carried out for 50 runs. The thesis presents the change in the content of nitrates(V) depending on the variety, the time and storage, the point of sale where you purchased the vegetable, the different parts of vegetables, mold, as well as whether it has been processed (pickling, cleaning); that the objective of the work was carried out. The results were tabulated.
dc.abstract.plpl
W pierwszej części (literaturowej) pracy przedstawiono toksykologię środowiska i żywności pochodzenia roślinnego ze szczególnym uwzględnieniem jonów azotanowych w środowisku. Scharakteryzowano także wybrane warzywa kapustne i liściowe pod względem: pochodzenia, budowy oraz czasu i warunków uprawy. Na koniec zaprezentowano badania dotyczące oznaczania azotanów w warzywach, a w szczególności sałacie i kapuście, które są przedmiotem pracy magisterskiej. Informację zawarte w tej części pracy pozwoliły na rozpoczęcie badań i możliwość właściwej oceny otrzymanych wyników.W części drugiej (doświadczalnej) przedstawiono: cel pracy, rodzaj pobranych próbek, miejsca poboru prób, optymalizację metody oraz metodykę przygotowywania próbek i sposób wykonanych doświadczeń wraz z analizą wyników. Ponadto zaprezentowano wyniki z przeprowadzonych oznaczeń azotanów(V). Oznaczenia wykonano za pomocą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną dla 7 odmian sałat, sałaty mix, 4 odmian kapust, rokietty siewnej i raddichio. Ogólnie przeprowadzono ok. 120 oznaczeń dla 50 prób. W pracy zaprezentowano jak zmienia się zawartość azotanów(V) w zależności od odmiany, czasu i sposobu przechowywania, punktu sprzedaży zakupionego warzywa, poszczególnej jego części, formy, a także tego czy uległo ono obróbce (kiszenie, mycie); tym samym zrealizowano cel pracy. Otrzymane wyniki stabelaryzowano.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.contributor.advisorpl
Meus, Marek - 130479
dc.contributor.authorpl
Dobosz, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Chmielarz, Lucjan - 127527
dc.contributor.reviewerpl
Meus, Marek - 130479
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:13:53Z
dc.date.available
2020-07-24T15:13:53Z
dc.date.submittedpl
2013-06-28
dc.fieldofstudypl
chemia środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-73905-96711
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186758
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ions of nitrate, lettuce, cabbage, chromatography
dc.subject.plpl
Jony azotanowe, sałata, kapusta, chromatografia
dc.titlepl
Oznaczanie jonów azotanowych w sałacie i kapuście metodą chromatografii jonowej.
dc.title.alternativepl
Determination of nitrate ions in lettuce and cabbage using ion chromatography (HPIC methods)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Lodz
1
Ostrołęka
1
Tarnów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available