Elementy tożsamości społecznej instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Etos harcerski oraz stosowana metoda wychowawcza

licenciate
dc.abstract.enThe Polish Scouting Association is the largest scouting organization in Poland with a rich history and a specific structure. It has over 100,000 members and is constantly developing throughout the country. The aim of the thesis is to present the elements of the social identity of instructors of the Polish Scouting Association. The work begins with reflections on the history of Polish scouting, and then moves on to the contemporary characteristics of the scout educational system and the educational goals of the Polish Scouting Association. The topic of the scout ethos as well as the instructors identity and motivation are discussed. Finally the author attempts to define the concept of social identity and distinguishes its elements.Highlighted elements are rituals and customs, a scout camp, drills, group-specific holidays, clothing, signs and symbols, language and communication, and the accompanying values, which were discussed in the last chapter. The respondents' motivations to be members of the organization and their assessment of the educational method used in the Polish Scouting Association are also analyzed. The research was carried out using a qualitative method in the spirit of the interpretative paradigm, and more specifically the phenomenological paradigm, on a group of twelve instructors of the Polish Scouting Association operating in the Krakow, aged 18-26 and with a minimum experience of 6 years in the organization.pl
dc.abstract.plZwiązek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją harcerską w Polsce posiadającą bogatą historię oraz określoną strukturę. Zrzesza ona ponad 100 tysięcy członków oraz stale rozwija się na terenie całego państwa. Celem pracy jest przedstawienie elementów tożsamości społecznej instruktorów i instruktorek Związku Harcerstwa Polskiego. Praca rozpoczyna się od rozważań na temat historii polskiego harcerstwa, a następnie przechodzi do współczesnej charakterystyki harcerskiego systemu wychowawczego oraz celów wychowawczych ZHP. Następnie zostają poruszone tematy etosu harcerskiego, tożsamości instruktorów organizacji oraz ich motywacji. Na koniec autorka podejmuje próbę definicji pojęcia tożsamości społecznej i wyodrębnia jej elementy. Wyróżnionymi elementami zostają rytuały i obyczaje, ognisko harcerskie, musztra, specyficzne dla grupy święta, strój, znaki i symbole, język i sposób komunikowania się oraz towarzyszące im wartości, które zostały omówione w ostatnim rozdziale. Analizie zostają poddane również motywacje badanych do bycia członkami organizacji oraz ich ocena metody wychowawczej stosowanej w ZHP. Badania zostały przeprowadzone za pomocą metody jakościowej w duchu paradygmatu interpretatywnego, a dokładniej fenomenologicznego na grupie dwunastu instruktorów i instruktorek Związku Harcerstwa Polskiego działających w Chorągwi Krakowskiej w wieki 18-26 lat i ze stażem minimalnym w organizacji liczącym 6 lat.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNowak, Piotrpl
dc.contributor.authorAdamczyk, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerLubaś, Marcin - 130022 pl
dc.contributor.reviewerBryda, Grzegorz - 100967 pl
dc.contributor.reviewerNowak, Piotrpl
dc.date.accessioned2022-09-29T21:46:19Z
dc.date.available2022-09-29T21:46:19Z
dc.date.submitted2022-09-13pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-161961-278657pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300540
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocial identity, scouting, Polish Scouting Association, instructors, elements of social identity, scouting methodology, valuespl
dc.subject.pltożsamość społeczna, harcerstwo, ZHP, instruktorzy, elementy tożsamości społecznej, metodyka harcerska, wartościpl
dc.titleElementy tożsamości społecznej instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Etos harcerski oraz stosowana metoda wychowawczapl
dc.title.alternativeSelected elements of social identity of the polish scouts instructorspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Polish Scouting Association is the largest scouting organization in Poland with a rich history and a specific structure. It has over 100,000 members and is constantly developing throughout the country. The aim of the thesis is to present the elements of the social identity of instructors of the Polish Scouting Association. The work begins with reflections on the history of Polish scouting, and then moves on to the contemporary characteristics of the scout educational system and the educational goals of the Polish Scouting Association. The topic of the scout ethos as well as the instructors identity and motivation are discussed. Finally the author attempts to define the concept of social identity and distinguishes its elements.Highlighted elements are rituals and customs, a scout camp, drills, group-specific holidays, clothing, signs and symbols, language and communication, and the accompanying values, which were discussed in the last chapter. The respondents' motivations to be members of the organization and their assessment of the educational method used in the Polish Scouting Association are also analyzed. The research was carried out using a qualitative method in the spirit of the interpretative paradigm, and more specifically the phenomenological paradigm, on a group of twelve instructors of the Polish Scouting Association operating in the Krakow, aged 18-26 and with a minimum experience of 6 years in the organization.
dc.abstract.plpl
Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją harcerską w Polsce posiadającą bogatą historię oraz określoną strukturę. Zrzesza ona ponad 100 tysięcy członków oraz stale rozwija się na terenie całego państwa. Celem pracy jest przedstawienie elementów tożsamości społecznej instruktorów i instruktorek Związku Harcerstwa Polskiego. Praca rozpoczyna się od rozważań na temat historii polskiego harcerstwa, a następnie przechodzi do współczesnej charakterystyki harcerskiego systemu wychowawczego oraz celów wychowawczych ZHP. Następnie zostają poruszone tematy etosu harcerskiego, tożsamości instruktorów organizacji oraz ich motywacji. Na koniec autorka podejmuje próbę definicji pojęcia tożsamości społecznej i wyodrębnia jej elementy. Wyróżnionymi elementami zostają rytuały i obyczaje, ognisko harcerskie, musztra, specyficzne dla grupy święta, strój, znaki i symbole, język i sposób komunikowania się oraz towarzyszące im wartości, które zostały omówione w ostatnim rozdziale. Analizie zostają poddane również motywacje badanych do bycia członkami organizacji oraz ich ocena metody wychowawczej stosowanej w ZHP. Badania zostały przeprowadzone za pomocą metody jakościowej w duchu paradygmatu interpretatywnego, a dokładniej fenomenologicznego na grupie dwunastu instruktorów i instruktorek Związku Harcerstwa Polskiego działających w Chorągwi Krakowskiej w wieki 18-26 lat i ze stażem minimalnym w organizacji liczącym 6 lat.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nowak, Piotr
dc.contributor.authorpl
Adamczyk, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Lubaś, Marcin - 130022
dc.contributor.reviewerpl
Bryda, Grzegorz - 100967
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Piotr
dc.date.accessioned
2022-09-29T21:46:19Z
dc.date.available
2022-09-29T21:46:19Z
dc.date.submittedpl
2022-09-13
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-161961-278657
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300540
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
social identity, scouting, Polish Scouting Association, instructors, elements of social identity, scouting methodology, values
dc.subject.plpl
tożsamość społeczna, harcerstwo, ZHP, instruktorzy, elementy tożsamości społecznej, metodyka harcerska, wartości
dc.titlepl
Elementy tożsamości społecznej instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Etos harcerski oraz stosowana metoda wychowawcza
dc.title.alternativepl
Selected elements of social identity of the polish scouts instructors
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Krakow
3
Luborzyca
2
Sokółka
2
Warsaw
2
Bartoszyce
1
Bialystok
1
Biała Podlaska
1
Gdansk
1
Lodz
1
Nałęczów
1

No access

No Thumbnail Available