Analiza praw przyrody w BT

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the article was to analyse laws of nature in Branching Time. We described different kinds of possibilities and discussed problems of their containment, to place among them physical possibilities. We used Branching Time system as well as ockhamist logic, to create a model of ockhamist logic with many BT structures divided into instants. Finally we presented common requirements for laws of nature and using a counterfactual analysis, from M. Lange „LAWS OF NATURE, NATURAL NECESSITY, AND COUNTERFACTUAL CONDITIONALS”, we created a subnomically stable set, characterising a model of ockhamist logic, that allows to define statements that satisfy already mentioned requirements, and also allow to define physical modality.pl
dc.abstract.plCelem pracy było zaanalizowanie praw przyrody w systemie Branching Time. Zostały opisane różne rodzaje możliwości i omówione problemy ich zawierania się w sobie, aby określić relacje możliwości fizycznych względem innych rodzajów możliwości. Wykorzystano system Branching Time, jak również logikę ockhamistyczną, celem stworzenia modelu logiki ockhamisycznej złożonej z wielu struktur BT wraz z ich podziałem na chwile. Przedstawiono często stawiane wymogi dla zdań będących prawami przyrody, a następnie, poprzez analizę kontrfaktyczną, zaczerpniętą z M. Lange „LAWS OF NATURE, NATURAL NECESSITY, AND COUNTERFACTUAL CONDITIONALS”, opisany został zbiór zdań subnomicznie stabilnych, będący cechą modelu logiki ockhamistycznej, który pozwala określić zdania spełniające wcześniej wspomniane wymogi, a także pozwalające zdefiinowć modalnośc fizyczną.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPlacek, Tomasz - 131437 pl
dc.contributor.authorKukier, Tymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerPlacek, Tomasz - 131437 pl
dc.contributor.reviewerWroński, Leszek - 148038 pl
dc.date.accessioned2021-11-01T22:42:26Z
dc.date.available2021-11-01T22:42:26Z
dc.date.submitted2021-09-14pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-153209-283433pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282497
dc.languagepolpl
dc.subject.enBranching Time, occkhamist logic, laws of nature, physical modality, counterfactuality, subnomic stabilitypl
dc.subject.plBranching Time, logika ockhamistyczna, prawa przyrody, modalność fizyczna, kontrafktyczność, subnomiczna stabilnośćpl
dc.titleAnaliza praw przyrody w BTpl
dc.title.alternativeAnalysis of laws of nature in Branching Timepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the article was to analyse laws of nature in Branching Time. We described different kinds of possibilities and discussed problems of their containment, to place among them physical possibilities. We used Branching Time system as well as ockhamist logic, to create a model of ockhamist logic with many BT structures divided into instants. Finally we presented common requirements for laws of nature and using a counterfactual analysis, from M. Lange „LAWS OF NATURE, NATURAL NECESSITY, AND COUNTERFACTUAL CONDITIONALS”, we created a subnomically stable set, characterising a model of ockhamist logic, that allows to define statements that satisfy already mentioned requirements, and also allow to define physical modality.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było zaanalizowanie praw przyrody w systemie Branching Time. Zostały opisane różne rodzaje możliwości i omówione problemy ich zawierania się w sobie, aby określić relacje możliwości fizycznych względem innych rodzajów możliwości. Wykorzystano system Branching Time, jak również logikę ockhamistyczną, celem stworzenia modelu logiki ockhamisycznej złożonej z wielu struktur BT wraz z ich podziałem na chwile. Przedstawiono często stawiane wymogi dla zdań będących prawami przyrody, a następnie, poprzez analizę kontrfaktyczną, zaczerpniętą z M. Lange „LAWS OF NATURE, NATURAL NECESSITY, AND COUNTERFACTUAL CONDITIONALS”, opisany został zbiór zdań subnomicznie stabilnych, będący cechą modelu logiki ockhamistycznej, który pozwala określić zdania spełniające wcześniej wspomniane wymogi, a także pozwalające zdefiinowć modalnośc fizyczną.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Placek, Tomasz - 131437
dc.contributor.authorpl
Kukier, Tymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Placek, Tomasz - 131437
dc.contributor.reviewerpl
Wroński, Leszek - 148038
dc.date.accessioned
2021-11-01T22:42:26Z
dc.date.available
2021-11-01T22:42:26Z
dc.date.submittedpl
2021-09-14
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-153209-283433
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282497
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Branching Time, occkhamist logic, laws of nature, physical modality, counterfactuality, subnomic stability
dc.subject.plpl
Branching Time, logika ockhamistyczna, prawa przyrody, modalność fizyczna, kontrafktyczność, subnomiczna stabilność
dc.titlepl
Analiza praw przyrody w BT
dc.title.alternativepl
Analysis of laws of nature in Branching Time
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
59
Views per month
Views per city
Krakow
16
Bergen
5
Gdansk
4
Angoulême
3
Lodz
3
Chandler
2
Wroclaw
2
Cieklin
1
Dublin
1
Gdańsk
1

No access

No Thumbnail Available