Firma społeczna w rehabilitacji zawodowej chorych na schizofrenię - rozwiązania krakowskie

licenciate
dc.abstract.enEvery person who is disabled as a result of mental illness needs a place of work appropriate to his skills and abilities. The efforts to enable the patients participation in working life are focused particularly on obtaining job. Available statistical observations indicate that for many years situation of people who suffer from mental illness in the labor market has been more difficult compared with the general population of disabled persons. An important task in occupational rehabilitation is to promote and support special projects of work and employment (so-called ,,social businesses”).The latter are created by non-government organizations whose aim is to propagate socio-economic integration of the mentally ill. The goal of the paper was to elaborate and characterize the problem of occupational rehabilitation of schizophrenic patients and the plans to implement to model in a comprehensive rehabilitation system which is being developed in Cracow.In order to attain the so-formulated goal an analysis of theoretical issues one of the form of employment aiming at professional activation of people with a history of psychiatric crises are social businesses.pl
dc.abstract.otherKażdy człowiek niepełnosprawny wskutek choroby psychicznej potrzebuje miejsca pracy, dostosowanego do jego umiejętności i zdolności. Działania zmierzające do umożliwienia chorym współuczestnictwa w życiu zawodowym ukierunkowane są przede wszystkim na tworzenie miejsc pracy.Dostępne informacje statystyczne od wielu lat wskazują na trudniejszą w porównaniu z ogółem niepełnosprawnych sytuację osób chorych psychicznie na rynku pracy. Ważnym zadaniem w aktywizacji zawodowej osób chorujących psychiczne jest promocja i wspieranie specjalnych projektów pracy i zatrudnienia tzw. firm społecznych, tworzonych przez organizacje pozarządowe, których celem jest propagowanie ekonomicznej i społecznej integracji osób chorych psychicznie. Celem pracy było rozwinięcie i scharakteryzowanie istoty problemu, jakim jest rehabilitacja zawodowa osób chorych na schizofrenię i plany jej wykorzystania w całościowym systemie rehabilitacji budowanym w Krakowie. Przeprowadzono analizę zagadnień teoretycznych, aby móc przedstawić formy zatrudnienia zmierzające do aktywizacji zawodowej osób po przebytych kryzysach psychicznych czyli firmy społecznepl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSkorupska-Król, Agnieszka - 133408 pl
dc.contributor.authorKubowicz, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPłaszewska-Żywko, Lucyna - 133179 pl
dc.contributor.reviewerSkorupska-Król, Agnieszka - 133408 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T22:50:45Z
dc.date.available2020-07-21T22:50:45Z
dc.date.submitted2011-10-18pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-62176-63324pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175789
dc.subject.ensocial business, occupational rehabilitation, workpl
dc.subject.otherfirma społeczna, rehabilitacja zawodowapl
dc.titleFirma społeczna w rehabilitacji zawodowej chorych na schizofrenię - rozwiązania krakowskiepl
dc.title.alternativeSocial enterprises occupational rehabilitation of schizophrenic patients - Cracow arrangements.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Every person who is disabled as a result of mental illness needs a place of work appropriate to his skills and abilities. The efforts to enable the patients participation in working life are focused particularly on obtaining job. Available statistical observations indicate that for many years situation of people who suffer from mental illness in the labor market has been more difficult compared with the general population of disabled persons. An important task in occupational rehabilitation is to promote and support special projects of work and employment (so-called ,,social businesses”).The latter are created by non-government organizations whose aim is to propagate socio-economic integration of the mentally ill. The goal of the paper was to elaborate and characterize the problem of occupational rehabilitation of schizophrenic patients and the plans to implement to model in a comprehensive rehabilitation system which is being developed in Cracow.In order to attain the so-formulated goal an analysis of theoretical issues one of the form of employment aiming at professional activation of people with a history of psychiatric crises are social businesses.
dc.abstract.otherpl
Każdy człowiek niepełnosprawny wskutek choroby psychicznej potrzebuje miejsca pracy, dostosowanego do jego umiejętności i zdolności. Działania zmierzające do umożliwienia chorym współuczestnictwa w życiu zawodowym ukierunkowane są przede wszystkim na tworzenie miejsc pracy.Dostępne informacje statystyczne od wielu lat wskazują na trudniejszą w porównaniu z ogółem niepełnosprawnych sytuację osób chorych psychicznie na rynku pracy. Ważnym zadaniem w aktywizacji zawodowej osób chorujących psychiczne jest promocja i wspieranie specjalnych projektów pracy i zatrudnienia tzw. firm społecznych, tworzonych przez organizacje pozarządowe, których celem jest propagowanie ekonomicznej i społecznej integracji osób chorych psychicznie. Celem pracy było rozwinięcie i scharakteryzowanie istoty problemu, jakim jest rehabilitacja zawodowa osób chorych na schizofrenię i plany jej wykorzystania w całościowym systemie rehabilitacji budowanym w Krakowie. Przeprowadzono analizę zagadnień teoretycznych, aby móc przedstawić formy zatrudnienia zmierzające do aktywizacji zawodowej osób po przebytych kryzysach psychicznych czyli firmy społeczne
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Skorupska-Król, Agnieszka - 133408
dc.contributor.authorpl
Kubowicz, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Płaszewska-Żywko, Lucyna - 133179
dc.contributor.reviewerpl
Skorupska-Król, Agnieszka - 133408
dc.date.accessioned
2020-07-21T22:50:45Z
dc.date.available
2020-07-21T22:50:45Z
dc.date.submittedpl
2011-10-18
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-62176-63324
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175789
dc.subject.enpl
social business, occupational rehabilitation, work
dc.subject.otherpl
firma społeczna, rehabilitacja zawodowa
dc.titlepl
Firma społeczna w rehabilitacji zawodowej chorych na schizofrenię - rozwiązania krakowskie
dc.title.alternativepl
Social enterprises occupational rehabilitation of schizophrenic patients - Cracow arrangements.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Wieliczka
4
Krakow
3
Katowice
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Jarosław
1

No access

No Thumbnail Available