Dzikie dzieci kultury. Bohaterowie filmów Wernera Herzoga w konflikcie z kulturą.

master
dc.abstract.enEvery man is a precipice. Looking down makes you feel dizzy – said Woyzeck, a character in one of Werner Herzogs films. This is a director who sets his characters on two opposing sides of that precipice. So does the author of this thesis, dividing it into two separate parts. The first includes films where protagonists are dominated by other people, society and culture. They are alienated, rejected and disjointed individuals – Outliers, Strangers, Oddties. In contrast, the second part studies characters that form the opposite – they are able to go beyond their own limitations, to overcome stereotypes and discover new worlds. Nietzsche's "Ubermensch". Furthermore, the author describes both types of misfits as „wild children of culture", alienated individuals who rebel against a society (which corrupts individuals freedoms and strives to have them absolutely subdued) and against the arbitrariness of a culture that has a determining effect on the modes of thinking, behaviour and feeling of every member. Moreover, by analysing Herzog's artworks - each one comprising a thorough study of human nature – the author follows a director who with each film consistently and enthusiastically encourages us to go beyond the limits of one's own cognition.pl
dc.abstract.plKażdy człowiek to przepaść. Kręci się w głowie, gdy spojrzeć w dół – powiedział Woyzeck, bohater filmu Wernera Herzoga, reżysera, który sytuuje swoich bohaterów po dwóch przeciwległych stronach tej przepaści. Za nim podąża autorka niniejszej pracy, dzieląc swą pracę na dwie części. Do pierwszej z nich zalicza filmy, których protagoniści to postaci stłamszone przez innych ludzi, społeczeństwo i kulturę, jednostki wyalienowane, odrzucone, upośledzone; są to Inni, Obcy, Outsiderzy. Z kolei druga część opisuje bohaterów będących przeciwieństwami wcześniej scharakteryzowanych postaci: zdolnych do przekraczania samych siebie, do przełamywania stereotypów, odkrywania nowych światów, nietzscheańskich Nadludzi. Co więcej, obydwa typy tych filmowych odmieńców określone zostają mianem „dzikich dzieci kultury”, czyli jednostek wyalienowanych i zbuntowanych przeciwko społeczeństwu (korumpującemu wolność jednostek i dążącemu do ich absolutnego podporządkowania) oraz arbitralności kultury, mającej determinujący wpływ na sposób myślenia, zachowania i odczuwania każdego jej członka. Ponadto, analizując dzieła Herzoga, z których każde stanowi wnikliwe studium natury ludzkiej, autorka podąża za reżyserem, który konsekwentnie i bez wyjątku każdym swoim filmem zachęca do przekraczania granic własnego poznania.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorLoska, Krzysztof - 101044 pl
dc.contributor.authorKolano, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLoska, Krzysztof - 101044 pl
dc.contributor.reviewerKolasińska-Pasterczyk, Iwona - 129001 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T21:12:37Z
dc.date.available2020-07-24T21:12:37Z
dc.date.submitted2013-10-16pl
dc.fieldofstudyfilmoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-82843-82553pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192339
dc.languagepolpl
dc.subject.enoutliers, strangers, oddties, culture, conflict.pl
dc.subject.plinny, obcy, outsider, kultura, konflikt.pl
dc.titleDzikie dzieci kultury. Bohaterowie filmów Wernera Herzoga w konflikcie z kulturą.pl
dc.title.alternativeWild children of culture. Werner Herzog's film characters in conflict with culturepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Every man is a precipice. Looking down makes you feel dizzy – said Woyzeck, a character in one of Werner Herzogs films. This is a director who sets his characters on two opposing sides of that precipice. So does the author of this thesis, dividing it into two separate parts. The first includes films where protagonists are dominated by other people, society and culture. They are alienated, rejected and disjointed individuals – Outliers, Strangers, Oddties. In contrast, the second part studies characters that form the opposite – they are able to go beyond their own limitations, to overcome stereotypes and discover new worlds. Nietzsche's "Ubermensch". Furthermore, the author describes both types of misfits as „wild children of culture", alienated individuals who rebel against a society (which corrupts individuals freedoms and strives to have them absolutely subdued) and against the arbitrariness of a culture that has a determining effect on the modes of thinking, behaviour and feeling of every member. Moreover, by analysing Herzog's artworks - each one comprising a thorough study of human nature – the author follows a director who with each film consistently and enthusiastically encourages us to go beyond the limits of one's own cognition.
dc.abstract.plpl
Każdy człowiek to przepaść. Kręci się w głowie, gdy spojrzeć w dół – powiedział Woyzeck, bohater filmu Wernera Herzoga, reżysera, który sytuuje swoich bohaterów po dwóch przeciwległych stronach tej przepaści. Za nim podąża autorka niniejszej pracy, dzieląc swą pracę na dwie części. Do pierwszej z nich zalicza filmy, których protagoniści to postaci stłamszone przez innych ludzi, społeczeństwo i kulturę, jednostki wyalienowane, odrzucone, upośledzone; są to Inni, Obcy, Outsiderzy. Z kolei druga część opisuje bohaterów będących przeciwieństwami wcześniej scharakteryzowanych postaci: zdolnych do przekraczania samych siebie, do przełamywania stereotypów, odkrywania nowych światów, nietzscheańskich Nadludzi. Co więcej, obydwa typy tych filmowych odmieńców określone zostają mianem „dzikich dzieci kultury”, czyli jednostek wyalienowanych i zbuntowanych przeciwko społeczeństwu (korumpującemu wolność jednostek i dążącemu do ich absolutnego podporządkowania) oraz arbitralności kultury, mającej determinujący wpływ na sposób myślenia, zachowania i odczuwania każdego jej członka. Ponadto, analizując dzieła Herzoga, z których każde stanowi wnikliwe studium natury ludzkiej, autorka podąża za reżyserem, który konsekwentnie i bez wyjątku każdym swoim filmem zachęca do przekraczania granic własnego poznania.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Loska, Krzysztof - 101044
dc.contributor.authorpl
Kolano, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Loska, Krzysztof - 101044
dc.contributor.reviewerpl
Kolasińska-Pasterczyk, Iwona - 129001
dc.date.accessioned
2020-07-24T21:12:37Z
dc.date.available
2020-07-24T21:12:37Z
dc.date.submittedpl
2013-10-16
dc.fieldofstudypl
filmoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-82843-82553
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192339
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
outliers, strangers, oddties, culture, conflict.
dc.subject.plpl
inny, obcy, outsider, kultura, konflikt.
dc.titlepl
Dzikie dzieci kultury. Bohaterowie filmów Wernera Herzoga w konflikcie z kulturą.
dc.title.alternativepl
Wild children of culture. Werner Herzog's film characters in conflict with culture
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Krakow
3
Poznan
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Grodzisk Wielkopolski
1
Iwno
1
Nowy Korczyn
1
Ostrów Wielkopolski
1
Pniewy
1
Solec Kujawski
1

No access

No Thumbnail Available