Skrawki utraty - Upamiętnianie życia i samobójczej śmierci bliskiej osoby w poezji nieznanych autorów

master
dc.abstract.enThis thesis deals with the experience of being survivor of suicide loss – a person whose loved one commited suicide. The first part of the work is devoted to a literature review and theoretical considerations. It covers topics such as suicide statistics, the image and treatment of survivors of suicide loss in society, and the taboo of silence, i.e. their reluctance to share their experience. The following topics are the impact of suicide on survivors of suicide loss in the matter of their experiences and mental health, and the use of poetry as a medium for breaking silence and its therapeutic properties. The second part of the work contains the research part. The analyzed material is the existing data in the form of twelve poems by unknown authors. Hermeneutics was used as a qualitative methodological approach.pl
dc.abstract.plOwa praca porusza temat doświadczenia bycia osobą pozostawioną – osobą, której ktoś bliski popełnił samobójstwo. Pierwsza część pracy poświęcona jest przeglądowi literatury i rozważaniom teoretycznym. Obejmuje ona takie wątki, jak statystyki dotyczące popełnianych samobójstw, wizerunek i traktowanie osób pozostawionych w społeczeństwie, oraz tabu milczenia, czyli niechęć ich do dzielenia się swoim doświadczeniem. Dalej poruszane tematy to wpływ samobójstwa na osoby pozostawione w sferze ich przeżyć i zdrowia psychicznego, oraz wykorzystanie poezji jako medium przerwania ciszy i jej właściwości terapeutycznych. W drugiej części pracy zawiera się część badawcza. Analizowanym materiałem są dane zastane w postaci dwunastu poematów nieznanych autorów, do których analizy i interpretacji jakościowej wykorzystana została hermeneutyka.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOpoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata - 131176 pl
dc.contributor.authorPodziorny, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerOpoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata - 131176 pl
dc.contributor.reviewerDobroczyński, Bartłomiej - 127735 pl
dc.date.accessioned2023-09-26T21:48:27Z
dc.date.available2023-09-26T21:48:27Z
dc.date.submitted2023-09-26pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-170623-252669pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319875
dc.languagepolpl
dc.subject.ensuicide, survivors of suicide loss, hermeneutics, poetry, qualitative methodologypl
dc.subject.plsamobójstwo, pozostawieni, hermeneutyka, poezja, metodologia jakościowapl
dc.titleSkrawki utraty - Upamiętnianie życia i samobójczej śmierci bliskiej osoby w poezji nieznanych autorówpl
dc.title.alternativePieces of loss - Commemorating the life and suicidal death of a loved one in poetry by unknown authorspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis deals with the experience of being survivor of suicide loss – a person whose loved one commited suicide. The first part of the work is devoted to a literature review and theoretical considerations. It covers topics such as suicide statistics, the image and treatment of survivors of suicide loss in society, and the taboo of silence, i.e. their reluctance to share their experience. The following topics are the impact of suicide on survivors of suicide loss in the matter of their experiences and mental health, and the use of poetry as a medium for breaking silence and its therapeutic properties. The second part of the work contains the research part. The analyzed material is the existing data in the form of twelve poems by unknown authors. Hermeneutics was used as a qualitative methodological approach.
dc.abstract.plpl
Owa praca porusza temat doświadczenia bycia osobą pozostawioną – osobą, której ktoś bliski popełnił samobójstwo. Pierwsza część pracy poświęcona jest przeglądowi literatury i rozważaniom teoretycznym. Obejmuje ona takie wątki, jak statystyki dotyczące popełnianych samobójstw, wizerunek i traktowanie osób pozostawionych w społeczeństwie, oraz tabu milczenia, czyli niechęć ich do dzielenia się swoim doświadczeniem. Dalej poruszane tematy to wpływ samobójstwa na osoby pozostawione w sferze ich przeżyć i zdrowia psychicznego, oraz wykorzystanie poezji jako medium przerwania ciszy i jej właściwości terapeutycznych. W drugiej części pracy zawiera się część badawcza. Analizowanym materiałem są dane zastane w postaci dwunastu poematów nieznanych autorów, do których analizy i interpretacji jakościowej wykorzystana została hermeneutyka.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Opoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata - 131176
dc.contributor.authorpl
Podziorny, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Opoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata - 131176
dc.contributor.reviewerpl
Dobroczyński, Bartłomiej - 127735
dc.date.accessioned
2023-09-26T21:48:27Z
dc.date.available
2023-09-26T21:48:27Z
dc.date.submittedpl
2023-09-26
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-170623-252669
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319875
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
suicide, survivors of suicide loss, hermeneutics, poetry, qualitative methodology
dc.subject.plpl
samobójstwo, pozostawieni, hermeneutyka, poezja, metodologia jakościowa
dc.titlepl
Skrawki utraty - Upamiętnianie życia i samobójczej śmierci bliskiej osoby w poezji nieznanych autorów
dc.title.alternativepl
Pieces of loss - Commemorating the life and suicidal death of a loved one in poetry by unknown authors
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Krakow
1
Rzeszów
1
Szczecin
1
Żywiec
1

No access

No Thumbnail Available
Collections