Informacyjny aspekt testów genetycznych - przegląd zagadnień

2014
journal article
article
2
dc.abstract.enThe steady growth of the number of DNA tests offered results in the discussion on the ethical aspects of these tests becoming increasingly lively and multifaceted. This text provides an overview of selected issues concerning the characteristics, protection and quality of the information acquired as a result of carrying out DNA tests. I discuss the salient points in the debates on the possibility to justify the so-called genetic exceptionalism, and the ways of specifying the scope of the principle of confidentiality that protects the privacy of the information given by the subject. The final part of the article features the discussion on the importance of the possibility to use the information, acquired from these tests, in practice – for making decisions about the introduction of new kinds of tests for the clinical application.pl
dc.abstract.plRegularny wzrost ilości oferowanych testów genetycznych sprawia, iż dyskusja dotyczą-ca etycznych aspektów ich przeprowadzania staje się coraz bardziej ożywiona i wielowątkowa. Prezentowany tekst stanowi przegląd wybranych zagadnień dotyczących charakterystyki, ochro-ny oraz jakości informacji pozyskiwanych dzięki przeprowadzaniu testów genetycznych. Omówione zostały najistotniejsze punkty sporów dotyczących możliwości uzasadnienia tzw. gene-tycznego ekscepcjonalizmu oraz sposobów doprecyzowania zakresu zasady poufności chroniącej prywatność informacyjną podmiotu. Końcowa partia tekstu została poświęcona prezentacji dysku-sji nad znaczeniem, jakie przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu kolejnych testów do użytku klinicznego powinny odgrywać możliwości praktycznego wykorzystania uzyskanych dzięki nim informacji.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Filozofiipl
dc.contributor.authorDryla, Olga - 127773 pl
dc.date.accession2015-11-23pl
dc.date.accessioned2015-12-11T12:52:42Z
dc.date.available2015-12-11T12:52:42Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 53-56pl
dc.description.number42pl
dc.description.physical29 - 56pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.13153/diam.42.2014.681pl
dc.identifier.eissn1733-5566pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/18164
dc.identifier.weblinkhttp://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/681pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enDNA testspl
dc.subject.engenetic exceptionalismpl
dc.subject.enprivacypl
dc.subject.enconfidentialitypl
dc.subject.enclinical applicabilitypl
dc.subject.enM. Kroesepl
dc.subject.enG. T. Lauriepl
dc.subject.enG. J. Annaspl
dc.subject.enL. H. Glanzpl
dc.subject.enP. A. Rochepl
dc.subject.pltesty genetycznepl
dc.subject.plgenetyczny ekscepcjonalizmpl
dc.subject.plprywatnośćpl
dc.subject.plpoufnośćpl
dc.subject.plkliniczna użytecznośćpl
dc.subject.plM. Kroesepl
dc.subject.plG.T. Lauriepl
dc.subject.plG.J. Annaspl
dc.subject.plL.H. Glanzpl
dc.subject.plP.A. Rochepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleInformacyjny aspekt testów genetycznych - przegląd zagadnieńpl
dc.title.alternativeThe information provided by DNA tests : an overview of issuespl
dc.title.journalDiametrospl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The steady growth of the number of DNA tests offered results in the discussion on the ethical aspects of these tests becoming increasingly lively and multifaceted. This text provides an overview of selected issues concerning the characteristics, protection and quality of the information acquired as a result of carrying out DNA tests. I discuss the salient points in the debates on the possibility to justify the so-called genetic exceptionalism, and the ways of specifying the scope of the principle of confidentiality that protects the privacy of the information given by the subject. The final part of the article features the discussion on the importance of the possibility to use the information, acquired from these tests, in practice – for making decisions about the introduction of new kinds of tests for the clinical application.
dc.abstract.plpl
Regularny wzrost ilości oferowanych testów genetycznych sprawia, iż dyskusja dotyczą-ca etycznych aspektów ich przeprowadzania staje się coraz bardziej ożywiona i wielowątkowa. Prezentowany tekst stanowi przegląd wybranych zagadnień dotyczących charakterystyki, ochro-ny oraz jakości informacji pozyskiwanych dzięki przeprowadzaniu testów genetycznych. Omówione zostały najistotniejsze punkty sporów dotyczących możliwości uzasadnienia tzw. gene-tycznego ekscepcjonalizmu oraz sposobów doprecyzowania zakresu zasady poufności chroniącej prywatność informacyjną podmiotu. Końcowa partia tekstu została poświęcona prezentacji dysku-sji nad znaczeniem, jakie przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu kolejnych testów do użytku klinicznego powinny odgrywać możliwości praktycznego wykorzystania uzyskanych dzięki nim informacji.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii
dc.contributor.authorpl
Dryla, Olga - 127773
dc.date.accessionpl
2015-11-23
dc.date.accessioned
2015-12-11T12:52:42Z
dc.date.available
2015-12-11T12:52:42Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 53-56
dc.description.numberpl
42
dc.description.physicalpl
29 - 56
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.13153/diam.42.2014.681
dc.identifier.eissnpl
1733-5566
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/18164
dc.identifier.weblinkpl
http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/681
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
DNA tests
dc.subject.enpl
genetic exceptionalism
dc.subject.enpl
privacy
dc.subject.enpl
confidentiality
dc.subject.enpl
clinical applicability
dc.subject.enpl
M. Kroese
dc.subject.enpl
G. T. Laurie
dc.subject.enpl
G. J. Annas
dc.subject.enpl
L. H. Glanz
dc.subject.enpl
P. A. Roche
dc.subject.plpl
testy genetyczne
dc.subject.plpl
genetyczny ekscepcjonalizm
dc.subject.plpl
prywatność
dc.subject.plpl
poufność
dc.subject.plpl
kliniczna użyteczność
dc.subject.plpl
M. Kroese
dc.subject.plpl
G.T. Laurie
dc.subject.plpl
G.J. Annas
dc.subject.plpl
L.H. Glanz
dc.subject.plpl
P.A. Roche
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Informacyjny aspekt testów genetycznych - przegląd zagadnień
dc.title.alternativepl
The information provided by DNA tests : an overview of issues
dc.title.journalpl
Diametros
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Downloads
dryla_informacyjny_aspekt_testow_genetycznych_2014.pdf
1