Badanie właściwości adsorpcyjnych mezoporowatych materiałów krzemionkowych i węglowych metodą temperaturowo programowanej termodesorpcji QE-TPDA.

master
dc.abstract.enQuasi equilibrated temperature programmed desorption and adsorption of nonane (QE-TPDA) is a technique used for characterization of porous materials. This method was applied for studying the effects of the synthesis and modification conditions on the ordered silicas and zeolites type MCM-22. The QE-TPDA nonane measurements were also used to characterized carbon replicas of porous oxide systems.The results of the porosity characterization with QE-TPDA nonane shown that the standard MCM-41 materials have pores around 3 nm in diameter. The biggest impact on the pore size (up to 8 nm) has 1,3,5–trimethylobenzene addition during synthesis. Basing on the results obtained for the porous silica SBA-15 it was found that increase in the synthesis temperature results in the increase of the mesopore size and volume. It has been noticed that modifications of zeolites MCM-22 (calcination, desilication, ion exchange with NH4+) didn’t affect their porous structure considerably. Some changes of the external surface combined with the reduction of the mesopores volume was observed. Unchanging micropore volume indicated that modification of the zeolites did not affect their framework. It has been found that the studied carbon replicas differed in adsorption capacity of water on their surface and in pore size distribiution.The parameters characterizing porosity detemined from the thermodesorption data were similar to those calculated from N2 adsorption isotherms. Therefore QE-TPDA of nonane was found as an alternative to classical methods for studying the porous materials.pl
dc.abstract.otherMetoda quasi-równowagowej temperaturowo programowanej desorpcji i adsorpcji n-nonanu (QE-TPDA) jest techniką służącą do badań właściwości materiałów mezoporowatych. Za jej pomocą badano wpływ warunków lub modyfikacji syntezy na rozmiar porów uporządkowanych materiałów krzemionkowych oraz zeolitów typu MCM-22. Dzięki pomiarom QE-TPDA nonanu scharakteryzowano także repliki węglowe porowatych układów tlenkowych. Wyniki badań pokazały, że standardowe materiały MCM-41 charakteryzują się porami o szerokości ok. 3 nm. Największy wpływ na wzrost szerokości porów materiału MCM-41 (do ok. 8 nm) miał dodatek 1,3,5-trimetylobenzenu. Dla krzemionek typu SBA-15 stwierdzono, że wzrost temperatury syntezy powoduje głownie wzrost rozmiarów i objętości. Stwierdzono, że modyfikacje zeolitu MCM-22 tj. kalcynacja, desilikacja, wymiana jonowa NH4+ nie miały wpływu na szerokość mezoporów. Spowodowały jedynie zmianę rozwinięcia powierzchni zewnętrznej, a co za tym idzie zmniejszenie objętości całkowitej porów przy niezmienionej objętości mikroporów. Potwierdza to zachowanie nienaruszonej struktury szkieletu zeolitowego. Wykazano, że badane repliki węglowe różniły się zdolnością adsorpcyjną wody na powierzchni materiału. W swej strukturze posiadały mikropory oraz mezopory o bardzo zróżnicowanym rozmiarze.Wielkości wyznaczone na podstawie pomiarów QE-TPDA nonanusą bardzo podobne do analogicznych wielkości wyliczonych na podstawie izoterm adsorpcji azotu w temperaturze 77 K. Zatem metoda QE-TPDA n-nonanu jest alternatywą metod klasycznych w badaniu porowatości materiałówpl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorMakowski, Wacław - 100616 pl
dc.contributor.authorMakuch, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerGil, Barbara - 128059 pl
dc.contributor.reviewerMakowski, Wacław - 100616 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:28:43Z
dc.date.available2020-07-15T17:28:43Z
dc.date.submitted2011-06-28pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-58009-62727pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172154
dc.subject.enmesoporous silica, adsorption, QE-TPDApl
dc.subject.othermateriały mezoporowate, adsorpcja, QE-TPDApl
dc.titleBadanie właściwości adsorpcyjnych mezoporowatych materiałów krzemionkowych i węglowych metodą temperaturowo programowanej termodesorpcji QE-TPDA.pl
dc.title.alternativeThe study of adsorption properties of mesoporous silica and carbon materials using temperature programmed desorption QE-TPDA.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Quasi equilibrated temperature programmed desorption and adsorption of nonane (QE-TPDA) is a technique used for characterization of porous materials. This method was applied for studying the effects of the synthesis and modification conditions on the ordered silicas and zeolites type MCM-22. The QE-TPDA nonane measurements were also used to characterized carbon replicas of porous oxide systems.The results of the porosity characterization with QE-TPDA nonane shown that the standard MCM-41 materials have pores around 3 nm in diameter. The biggest impact on the pore size (up to 8 nm) has 1,3,5–trimethylobenzene addition during synthesis. Basing on the results obtained for the porous silica SBA-15 it was found that increase in the synthesis temperature results in the increase of the mesopore size and volume. It has been noticed that modifications of zeolites MCM-22 (calcination, desilication, ion exchange with NH4+) didn’t affect their porous structure considerably. Some changes of the external surface combined with the reduction of the mesopores volume was observed. Unchanging micropore volume indicated that modification of the zeolites did not affect their framework. It has been found that the studied carbon replicas differed in adsorption capacity of water on their surface and in pore size distribiution.The parameters characterizing porosity detemined from the thermodesorption data were similar to those calculated from N2 adsorption isotherms. Therefore QE-TPDA of nonane was found as an alternative to classical methods for studying the porous materials.
dc.abstract.otherpl
Metoda quasi-równowagowej temperaturowo programowanej desorpcji i adsorpcji n-nonanu (QE-TPDA) jest techniką służącą do badań właściwości materiałów mezoporowatych. Za jej pomocą badano wpływ warunków lub modyfikacji syntezy na rozmiar porów uporządkowanych materiałów krzemionkowych oraz zeolitów typu MCM-22. Dzięki pomiarom QE-TPDA nonanu scharakteryzowano także repliki węglowe porowatych układów tlenkowych. Wyniki badań pokazały, że standardowe materiały MCM-41 charakteryzują się porami o szerokości ok. 3 nm. Największy wpływ na wzrost szerokości porów materiału MCM-41 (do ok. 8 nm) miał dodatek 1,3,5-trimetylobenzenu. Dla krzemionek typu SBA-15 stwierdzono, że wzrost temperatury syntezy powoduje głownie wzrost rozmiarów i objętości. Stwierdzono, że modyfikacje zeolitu MCM-22 tj. kalcynacja, desilikacja, wymiana jonowa NH4+ nie miały wpływu na szerokość mezoporów. Spowodowały jedynie zmianę rozwinięcia powierzchni zewnętrznej, a co za tym idzie zmniejszenie objętości całkowitej porów przy niezmienionej objętości mikroporów. Potwierdza to zachowanie nienaruszonej struktury szkieletu zeolitowego. Wykazano, że badane repliki węglowe różniły się zdolnością adsorpcyjną wody na powierzchni materiału. W swej strukturze posiadały mikropory oraz mezopory o bardzo zróżnicowanym rozmiarze.Wielkości wyznaczone na podstawie pomiarów QE-TPDA nonanusą bardzo podobne do analogicznych wielkości wyliczonych na podstawie izoterm adsorpcji azotu w temperaturze 77 K. Zatem metoda QE-TPDA n-nonanu jest alternatywą metod klasycznych w badaniu porowatości materiałów
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Makowski, Wacław - 100616
dc.contributor.authorpl
Makuch, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Gil, Barbara - 128059
dc.contributor.reviewerpl
Makowski, Wacław - 100616
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:28:43Z
dc.date.available
2020-07-15T17:28:43Z
dc.date.submittedpl
2011-06-28
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-58009-62727
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172154
dc.subject.enpl
mesoporous silica, adsorption, QE-TPDA
dc.subject.otherpl
materiały mezoporowate, adsorpcja, QE-TPDA
dc.titlepl
Badanie właściwości adsorpcyjnych mezoporowatych materiałów krzemionkowych i węglowych metodą temperaturowo programowanej termodesorpcji QE-TPDA.
dc.title.alternativepl
The study of adsorption properties of mesoporous silica and carbon materials using temperature programmed desorption QE-TPDA.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Krakow
9
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available