Strategic Management of Arts Organizations: the case of BB Object Gallery

licenciate
dc.abstract.enPresented work analyses the art market itself and various mechanisms that influence it in a significant way (for example cultural policy in Poland and in the European Union). Moreover, the author presents the case of the BB Object Gallery (an entity dealing with the promotion and sale of Polish applied, decorative and design art) along with the comparison of a practical approach to management with the scientific one. Among the methods used in one’s own research one needs to mention participant observation and qualitative interview with Mrs. Anita Bialic - the owner of the BB Object Gallery. Furthermore, this work is based on a detailed analysis of books and papers on the subject of business and strategic management.pl
dc.abstract.plPraca ta jest próbą analizy rynku sztuki samego w sobie, a także licznych mechanizmów, które na niego oddziałują w znaczący sposób. W celu ukazania specyfiki rynku autor przedstawił przypadek Galerii BB - galerii zajmującej się promocją i sprzedażą polskiej sztuki użytkowej, dekoracyjnej i designu. Porównano również praktyczne podejście do zarządzania (wynikające z profesjonalnego doświadczenia właścicielki galerii) z podejściem naukowym (ukazanym w oparciu o liczne podręczniki). Pośród metod badawczych wykorzystanych w poniższej pracy, warto wyróżnić obserwację uczestniczącą oraz wywiad jakościowy. Ponadto, praca ta oparta jest na szczegółowej analizie książek i artykułow z zakresu zarządzania strategicznego i biznesu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.authorBis, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:16:07Z
dc.date.available2020-07-24T09:16:07Z
dc.date.submitted2012-07-06pl
dc.fieldofstudyzarządzanie międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-67869-112802pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181252
dc.languageengpl
dc.subject.enarts market – BB Object Gallery - culture – marketing mix - strategic management.pl
dc.subject.plGaleria BB – kultura – marketing mix – rynek sztuki – zarządzanie strategicznepl
dc.titleStrategic Management of Arts Organizations: the case of BB Object Gallerypl
dc.title.alternativeStrategic Management of Arts Organizations: The Case of the BB Object Gallerypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Presented work analyses the art market itself and various mechanisms that influence it in a significant way (for example cultural policy in Poland and in the European Union). Moreover, the author presents the case of the BB Object Gallery (an entity dealing with the promotion and sale of Polish applied, decorative and design art) along with the comparison of a practical approach to management with the scientific one. Among the methods used in one’s own research one needs to mention participant observation and qualitative interview with Mrs. Anita Bialic - the owner of the BB Object Gallery. Furthermore, this work is based on a detailed analysis of books and papers on the subject of business and strategic management.
dc.abstract.plpl
Praca ta jest próbą analizy rynku sztuki samego w sobie, a także licznych mechanizmów, które na niego oddziałują w znaczący sposób. W celu ukazania specyfiki rynku autor przedstawił przypadek Galerii BB - galerii zajmującej się promocją i sprzedażą polskiej sztuki użytkowej, dekoracyjnej i designu. Porównano również praktyczne podejście do zarządzania (wynikające z profesjonalnego doświadczenia właścicielki galerii) z podejściem naukowym (ukazanym w oparciu o liczne podręczniki). Pośród metod badawczych wykorzystanych w poniższej pracy, warto wyróżnić obserwację uczestniczącą oraz wywiad jakościowy. Ponadto, praca ta oparta jest na szczegółowej analizie książek i artykułow z zakresu zarządzania strategicznego i biznesu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.authorpl
Bis, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:16:07Z
dc.date.available
2020-07-24T09:16:07Z
dc.date.submittedpl
2012-07-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-67869-112802
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181252
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
arts market – BB Object Gallery - culture – marketing mix - strategic management.
dc.subject.plpl
Galeria BB – kultura – marketing mix – rynek sztuki – zarządzanie strategiczne
dc.titlepl
Strategic Management of Arts Organizations: the case of BB Object Gallery
dc.title.alternativepl
Strategic Management of Arts Organizations: The Case of the BB Object Gallery
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Melbourne
1

No access

No Thumbnail Available