EBM w programach zdrowotnych na przykładzie miejskich programów zdrowotnych przeprowadzonych w Krakowie w latach 2000-2009

master
dc.abstract.enIn this paper we review the literature on the subject of Evidence Based Medicine in health programs. Addressed aspects mainly concern the history of the Evidence Based Medicine, the principles of creating and implementing health programs, roles of the Agency for Health Technology Assessment and Local Government Units in the stages of development of health programs. It was also taken under consideration issues of thirteen Urban Health Programmes held in Cracow in 2000-2009, their cost, appropriateness and compliance with the recommendations of AHTA.All review papers used / Illustrative and legislative acts have been found through databases: Polish Medical Bibliography, Medline, Pub Med and Cochrane Library. We used the following combinations of key words: Evidence Based Medicine, EBM, evidence-based medicine, practice based on reliable and current publications, POWAP, HTA, Health Technology Assessment, scientific evidence, Evidence-Based Public Health, EBPH, Evidence Based Health Promotion, EBHP, health program, health program, the Agency for Health Technology Assessment, AHTA, Ministry of Health, Ministry of Health, National Health Program, Urban health programs.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej tematyki Evidence Based Medicine w programach zdrowotnych. Poruszone aspekty w głównej mierze dotyczą historii Evidence Based Medicine, zasad tworzenia i wdrażania programów zdrowotnych, ról jakie odgrywają Agencja Oceny Technologii Medycznych i Jednostki Samorządu Terytorialnego w etapach rozwoju programów zdrowotnych. Poruszone zostały również kwestie trzynastu Miejskich Programów Zdrowotnych przeprowadzonych w Krakowie w latach 2000-2009, ich koszty, zasadność i zgodność z zaleceniami AOTM.Wszystkie wykorzystane prace przeglądowe/poglądowe i akty ustawodawcze zostały wyszukane za pomocą baz: Polska Bibliografia Lekarska, Medline, Pub Med oraz Cochrane Library. Wykorzystano następujące kombinacje słów kluczowych: Evidence Based Medicine, EBM, medycyna oparta na faktach, Praktyka Oparta na Wiarygodnych i Aktualnych Publikacjach, POWAP, HTA, Health technology assesment, dowody naukowe, Evidence Based Public Health, EBPH, Evidence Based Health Promotion, EBHP, program zdrowotny, health programme, Agencja Oceny Technologii Medycznych, AOTM, Ministerstwo Zdrowia, MZ, Narodowy Program Zdrowia, Miejskie programy zdrowotne.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKowalska-Bobko, Iwona - 130354 pl
dc.contributor.authorRutyna, Arturpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWłodarczyk, Włodzimierz - 133804 pl
dc.contributor.reviewerKowalska-Bobko, Iwona - 130354 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:02:36Z
dc.date.available2020-07-23T22:02:36Z
dc.date.submitted2012-03-22pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-63761-63517pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177372
dc.languagepolpl
dc.subject.enEvidence Based Medicine, EBM, evidence-based medicine, practice based on reliable and current publications, POWAP, HTA, Health Technology Assessment, scientific evidence, Evidence-Based Public Health, EBPH, Evidence Based Health Promotion, EBHP, health program, health program, the Agency for Health Technology Assessment, AHTA, Ministry of Health, Ministry of Health, National Health Program, Urban health programs.pl
dc.subject.plEvidence Based Medicine, EBM, medycyna oparta na faktach, Praktyka Oparta na Wiarygodnych i Aktualnych Publikacjach, POWAP, HTA, Health technology assesment, dowody naukowe, Evidence Based Public Health, EBPH, Evidence Based Health Promotion, EBHP, program zdrowotny, health programme, Agencja Oceny Technologii Medycznych, AOTM, Ministerstwo Zdrowia, MZ, Narodowy Program Zdrowia, Miejskie programy zdrowotne.pl
dc.titleEBM w programach zdrowotnych na przykładzie miejskich programów zdrowotnych przeprowadzonych w Krakowie w latach 2000-2009pl
dc.title.alternativeEBM in health programs based on urban health programs carried out in Cracow in 2000-2009pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this paper we review the literature on the subject of Evidence Based Medicine in health programs. Addressed aspects mainly concern the history of the Evidence Based Medicine, the principles of creating and implementing health programs, roles of the Agency for Health Technology Assessment and Local Government Units in the stages of development of health programs. It was also taken under consideration issues of thirteen Urban Health Programmes held in Cracow in 2000-2009, their cost, appropriateness and compliance with the recommendations of AHTA.All review papers used / Illustrative and legislative acts have been found through databases: Polish Medical Bibliography, Medline, Pub Med and Cochrane Library. We used the following combinations of key words: Evidence Based Medicine, EBM, evidence-based medicine, practice based on reliable and current publications, POWAP, HTA, Health Technology Assessment, scientific evidence, Evidence-Based Public Health, EBPH, Evidence Based Health Promotion, EBHP, health program, health program, the Agency for Health Technology Assessment, AHTA, Ministry of Health, Ministry of Health, National Health Program, Urban health programs.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej tematyki Evidence Based Medicine w programach zdrowotnych. Poruszone aspekty w głównej mierze dotyczą historii Evidence Based Medicine, zasad tworzenia i wdrażania programów zdrowotnych, ról jakie odgrywają Agencja Oceny Technologii Medycznych i Jednostki Samorządu Terytorialnego w etapach rozwoju programów zdrowotnych. Poruszone zostały również kwestie trzynastu Miejskich Programów Zdrowotnych przeprowadzonych w Krakowie w latach 2000-2009, ich koszty, zasadność i zgodność z zaleceniami AOTM.Wszystkie wykorzystane prace przeglądowe/poglądowe i akty ustawodawcze zostały wyszukane za pomocą baz: Polska Bibliografia Lekarska, Medline, Pub Med oraz Cochrane Library. Wykorzystano następujące kombinacje słów kluczowych: Evidence Based Medicine, EBM, medycyna oparta na faktach, Praktyka Oparta na Wiarygodnych i Aktualnych Publikacjach, POWAP, HTA, Health technology assesment, dowody naukowe, Evidence Based Public Health, EBPH, Evidence Based Health Promotion, EBHP, program zdrowotny, health programme, Agencja Oceny Technologii Medycznych, AOTM, Ministerstwo Zdrowia, MZ, Narodowy Program Zdrowia, Miejskie programy zdrowotne.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kowalska-Bobko, Iwona - 130354
dc.contributor.authorpl
Rutyna, Artur
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Włodarczyk, Włodzimierz - 133804
dc.contributor.reviewerpl
Kowalska-Bobko, Iwona - 130354
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:02:36Z
dc.date.available
2020-07-23T22:02:36Z
dc.date.submittedpl
2012-03-22
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-63761-63517
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177372
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Evidence Based Medicine, EBM, evidence-based medicine, practice based on reliable and current publications, POWAP, HTA, Health Technology Assessment, scientific evidence, Evidence-Based Public Health, EBPH, Evidence Based Health Promotion, EBHP, health program, health program, the Agency for Health Technology Assessment, AHTA, Ministry of Health, Ministry of Health, National Health Program, Urban health programs.
dc.subject.plpl
Evidence Based Medicine, EBM, medycyna oparta na faktach, Praktyka Oparta na Wiarygodnych i Aktualnych Publikacjach, POWAP, HTA, Health technology assesment, dowody naukowe, Evidence Based Public Health, EBPH, Evidence Based Health Promotion, EBHP, program zdrowotny, health programme, Agencja Oceny Technologii Medycznych, AOTM, Ministerstwo Zdrowia, MZ, Narodowy Program Zdrowia, Miejskie programy zdrowotne.
dc.titlepl
EBM w programach zdrowotnych na przykładzie miejskich programów zdrowotnych przeprowadzonych w Krakowie w latach 2000-2009
dc.title.alternativepl
EBM in health programs based on urban health programs carried out in Cracow in 2000-2009
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available