Marketing promocyjny w kreowaniu marki dóbr luksusowych na przykładzie marki Cartier.

master
dc.abstract.enThe purpose of this study is to identify and analyze the marketing promotion tools affecting the increase of interest of potential customers. The theoretical part presents an overview of the knowledge of marketing, its origins, concepts and a description of promotional tools. In the following part of the work, the genesis and definition of the concept of luxury is explained, and the characteristics of the Cartier brand are presented, outlining its organizational structure, history over the years, brand missions and goals, and operating policies. In the empirical part, promotional tools used by the luxury goods brand were identified and analyzed. The subject of the research was the luxury brand Cartier. The research process was carried out by means of a case study of activities carried out from the field of promotional marketing of the Cartier brand. Publicly available documents and materials of the Cartier brand, online sources and social media were used as the main sources of empirical data. Based on the results of the study, it was concluded that the conducted analysis of promotional tools used by the studied brand positively influences consumer interest.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest identyfikacja oraz analiza narzędzi promocji marketingowej mających wpływ na wzrost zainteresowania potencjalnych klientów. W części teoretycznej przedstawiono przegląd wiedzy na temat marketingu, jego genezy, koncepcji oraz opis narzędzi promocyjnych. W dalszej części pracy wyjaśniono genezę oraz definicję pojęcia luksus a także zaprezentowano charakterystykę marki Cartier, przedstawiając jej strukturę organizacyjną, historię na przestrzeni lat, misje oraz cele marki, a także politykę funkcjonowania. W części empirycznej zidentyfikowano oraz przeanalizowano narzędzia promocyjne wykorzystywane przez markę dóbr luksusowych. Podmiotem badań była luksusowa marka Cartier. Proces badawczy zrealizowano za pomocą studium przypadku działań prowadzonych z obszaru marketingu promocyjnego marki Cartier. Jako główne źródła danych empirycznych wykorzystano ogólnodostępne dokumenty oraz materiały marki Cartier, źródła internetowe oraz social media. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że przeprowadzona analiza narzędzi promocyjnych wykorzystywanych przez badaną markę pozytywnie wpływa na zainteresowanie konsumentów.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorKlucznik, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2023-07-04T21:35:08Z
dc.date.available2023-07-04T21:35:08Z
dc.date.submitted2023-07-04pl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-164752-263211pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313863
dc.languagepolpl
dc.subject.enCartier brandconsumer interestluxury goodspromotional marketingpl
dc.subject.pldobra luksusowe marka Cartiermarketing promocyjny zainteresowanie konsumentówpl
dc.titleMarketing promocyjny w kreowaniu marki dóbr luksusowych na przykładzie marki Cartier.pl
dc.title.alternativePromotional marketing in luxury goods branding based on Cartier brand.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study is to identify and analyze the marketing promotion tools affecting the increase of interest of potential customers. The theoretical part presents an overview of the knowledge of marketing, its origins, concepts and a description of promotional tools. In the following part of the work, the genesis and definition of the concept of luxury is explained, and the characteristics of the Cartier brand are presented, outlining its organizational structure, history over the years, brand missions and goals, and operating policies. In the empirical part, promotional tools used by the luxury goods brand were identified and analyzed. The subject of the research was the luxury brand Cartier. The research process was carried out by means of a case study of activities carried out from the field of promotional marketing of the Cartier brand. Publicly available documents and materials of the Cartier brand, online sources and social media were used as the main sources of empirical data. Based on the results of the study, it was concluded that the conducted analysis of promotional tools used by the studied brand positively influences consumer interest.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest identyfikacja oraz analiza narzędzi promocji marketingowej mających wpływ na wzrost zainteresowania potencjalnych klientów. W części teoretycznej przedstawiono przegląd wiedzy na temat marketingu, jego genezy, koncepcji oraz opis narzędzi promocyjnych. W dalszej części pracy wyjaśniono genezę oraz definicję pojęcia luksus a także zaprezentowano charakterystykę marki Cartier, przedstawiając jej strukturę organizacyjną, historię na przestrzeni lat, misje oraz cele marki, a także politykę funkcjonowania. W części empirycznej zidentyfikowano oraz przeanalizowano narzędzia promocyjne wykorzystywane przez markę dóbr luksusowych. Podmiotem badań była luksusowa marka Cartier. Proces badawczy zrealizowano za pomocą studium przypadku działań prowadzonych z obszaru marketingu promocyjnego marki Cartier. Jako główne źródła danych empirycznych wykorzystano ogólnodostępne dokumenty oraz materiały marki Cartier, źródła internetowe oraz social media. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że przeprowadzona analiza narzędzi promocyjnych wykorzystywanych przez badaną markę pozytywnie wpływa na zainteresowanie konsumentów.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Klucznik, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2023-07-04T21:35:08Z
dc.date.available
2023-07-04T21:35:08Z
dc.date.submittedpl
2023-07-04
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-164752-263211
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313863
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Cartier brandconsumer interestluxury goodspromotional marketing
dc.subject.plpl
dobra luksusowe marka Cartiermarketing promocyjny zainteresowanie konsumentów
dc.titlepl
Marketing promocyjny w kreowaniu marki dóbr luksusowych na przykładzie marki Cartier.
dc.title.alternativepl
Promotional marketing in luxury goods branding based on Cartier brand.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Bydgoszcz
2
Lublin
2
Częstochowa
1
Gdansk
1
Krakow
1
Lodz
1
Milan
1
Piastów
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections