Wpływ infrastruktury stadionowej na frekwencję podczas widowiska sportowego

master
dc.abstract.enMichnowski, Arkadiusz (2014). The impact of the stadium infrastructure on the sports event attendance. Master’s thesis under the guidance of dr Sebastian Kopera, Cracow: Department of Management in Tourism, 82 pages, 40 bibliography items, 1 annex, 4 tables, 11 graphs and 18 drawings. The object of the thesis is the stadium infrastructure in Poland as a factor influencing the football match attendance. The aim of this thesis is to present the selected stadium infrastructure and an attempt to evaluate the impact of its quality on the sports event attendance. The author tries to present the conditions the spectators watch the sports events in and the ones they expect. The standards of the infrastructure in Poland are evaluated in the thesis.The thesis consists of three parts. The first one characterises sports infrastructure and sports events. In the second part, two examples of stadium infrastructure in Poland are presented. The last part is the description of the collected research outcome with the author’s commentary.pl
dc.abstract.plMichnowski, Arkadiusz (2014). Wpływ infrastruktury stadionowej na frekwencję podczas widowiska sportowego. Praca magisterska pod kierunkiem dr Sebastiana Kopery, Kraków: KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE, 82 s., 40 pozycji bibliograficznych, 1 aneks, 4 tabele, 11 wykresów i 18 rysunków.Przedmiotem niniejszej pracy jest infrastruktura stadionowa, jako czynnik kształtujący frekwencję na meczach piłki nożnej w Polsce. Celem pracy jest przedstawienie wybranej infrastruktury stadionowej w Polsce oraz próba oceny wpływu jakości infrastruktury stadionowej na frekwencję podczas widowiska sportowego. Autor będzie chciał przedstawić, w jakich warunkach obecnie kibice oglądają widowiska sportowe a jakich warunków oczekują. W pracy oceniono poziom infrastruktury w Polsce.Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej z nich scharakteryzowana zostaje infrastruktura sportowa oraz widowisko sportowe. W drugiej części przedstawione zostają dwa przykłady infrastruktury stadionowej w Polsce. Ostatnia część to opis zebranych wyników badań wraz z komentarzem autora.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.authorMichnowski, Arkadiuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:18:03Z
dc.date.available2020-07-25T06:18:03Z
dc.date.submitted2014-10-22pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-92616-151204pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200751
dc.languagepolpl
dc.subject.enAttendance - sports infrastructure –sports events- stadium- sports managementpl
dc.subject.plFrekwencja - infrastruktura sportowa - widowisko sportowe - stadion - zarządzanie sportempl
dc.titleWpływ infrastruktury stadionowej na frekwencję podczas widowiska sportowegopl
dc.title.alternativeThe impact of the stadium infrastructure on the sports event attendance.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Michnowski, Arkadiusz (2014). The impact of the stadium infrastructure on the sports event attendance. Master’s thesis under the guidance of dr Sebastian Kopera, Cracow: Department of Management in Tourism, 82 pages, 40 bibliography items, 1 annex, 4 tables, 11 graphs and 18 drawings. The object of the thesis is the stadium infrastructure in Poland as a factor influencing the football match attendance. The aim of this thesis is to present the selected stadium infrastructure and an attempt to evaluate the impact of its quality on the sports event attendance. The author tries to present the conditions the spectators watch the sports events in and the ones they expect. The standards of the infrastructure in Poland are evaluated in the thesis.The thesis consists of three parts. The first one characterises sports infrastructure and sports events. In the second part, two examples of stadium infrastructure in Poland are presented. The last part is the description of the collected research outcome with the author’s commentary.
dc.abstract.plpl
Michnowski, Arkadiusz (2014). Wpływ infrastruktury stadionowej na frekwencję podczas widowiska sportowego. Praca magisterska pod kierunkiem dr Sebastiana Kopery, Kraków: KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE, 82 s., 40 pozycji bibliograficznych, 1 aneks, 4 tabele, 11 wykresów i 18 rysunków.Przedmiotem niniejszej pracy jest infrastruktura stadionowa, jako czynnik kształtujący frekwencję na meczach piłki nożnej w Polsce. Celem pracy jest przedstawienie wybranej infrastruktury stadionowej w Polsce oraz próba oceny wpływu jakości infrastruktury stadionowej na frekwencję podczas widowiska sportowego. Autor będzie chciał przedstawić, w jakich warunkach obecnie kibice oglądają widowiska sportowe a jakich warunków oczekują. W pracy oceniono poziom infrastruktury w Polsce.Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej z nich scharakteryzowana zostaje infrastruktura sportowa oraz widowisko sportowe. W drugiej części przedstawione zostają dwa przykłady infrastruktury stadionowej w Polsce. Ostatnia część to opis zebranych wyników badań wraz z komentarzem autora.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.authorpl
Michnowski, Arkadiusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:18:03Z
dc.date.available
2020-07-25T06:18:03Z
dc.date.submittedpl
2014-10-22
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-92616-151204
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200751
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Attendance - sports infrastructure –sports events- stadium- sports management
dc.subject.plpl
Frekwencja - infrastruktura sportowa - widowisko sportowe - stadion - zarządzanie sportem
dc.titlepl
Wpływ infrastruktury stadionowej na frekwencję podczas widowiska sportowego
dc.title.alternativepl
The impact of the stadium infrastructure on the sports event attendance.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Chorzów
2
Dublin
2
Luzna
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Chandler
1
Des Moines
1
Katowice
1
Krakow
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available