Zachodni wymiar kształtowania się politycznego narodu ukraińskiego

licenciate
dc.abstract.enAbstractThe theme of my work is Western dimension of the formation of political Ukrainian nation. In the introduction, I focus on moral and spiritual values of civilizations of East and West, with a common share, which is Christianity. The first chapter is devoted to the characteristics of the basic values of social pluralism, as well as the answer to the question: what is the West. In my work, I try to find all the components influencing the development of western trends such as democracy understood as political pluralism, freedom of thought as a reflection of intellectual pluralism and pluralism in the field of economy. Chapter Two is a historic return to the period of European Revolution in 1848, when the Ukrainians announced their demands for independence for the first time in the international arena. It is also a comparison of the socio-political system in the Habsburg Empire and the Russian Empire. Furthermore, I present Ukraine's way to independence since the Great Revolution till the end of World War I,while focusing attention to the beginnings of Ukrainian parliamentarism. The third chapter is a characteristic of the formation of a common debut of the Ukrainian statehood. It was a result of the settlement of World War II and moreover its subsequent path to independence within the Soviet Unionpl
dc.abstract.plStreszczenie Tematem pracy jest zachodni wymiar kształtowania się politycznego narodu ukraińskiego. We wstępie skupiam swoją uwagę na wartościach moralnych i duchowych cywilizacji Wschodu i Zachodu, posiadających wspólny mianownik, którym jest Chrześcijaństwo.Rozdział pierwszy poświęcony jest charakterystyce podstawowych wartości pluralizmu społecznego, jak również odpowiedzią na pytanie czym jest Zachód. W swoich rozważaniach staram się odnaleźć wszystkie składowe wpływające na rozwój zachodnich tendencji takich jak: demokracja rozumiana jako pluralizm polityczny, wolność myśli jako odzwierciedlenie pluralizmu intelektualnego oraz pluralizm w dziedzinie gospodarki. Rozdział drugi jest historycznym powrotem do okresu Wielkiej Rewolucji Europejskiej z roku 1848, kiedy to Ukraińcy po raz pierwszy na arenie międzynarodowej ogłosili swoje postulaty niepodległościowe. Jest to także porównanie sytuacji społeczno-ustrojowej w Monarchii Habsburskiej i Imperium rosyjskim. Jak również droga Ukrainy do niepodległości od czasów Wielkiej Rewolucji do końca I wojny światowej, skupiając przy tym uwagę na początkach ukraińskiego parlamentaryzmu.Rozdział trzeci jest charakterystyką tworzenia się wspólnej debiutanckiej państwowości Ukraińskiej, będącej wynikiem rozrachunków II wojny światowej, a także jej późniejszą drogą do niepodległości w granicach ZSRR.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorWawrzonek, Michał - 132561 pl
dc.contributor.authorNiemiec-Gustkiewicz, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKich-Masłej, Olga - 128762 pl
dc.contributor.reviewerWawrzonek, Michał - 132561 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:42:08Z
dc.date.available2020-07-26T14:42:08Z
dc.date.submitted2015-07-01pl
dc.fieldofstudyukrainoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-97700-144585pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205083
dc.languagepolpl
dc.subject.enpolitical , culture , Ukrainepl
dc.subject.plpolityka , kultura , Ukrainapl
dc.titleZachodni wymiar kształtowania się politycznego narodu ukraińskiegopl
dc.title.alternativeThe western way of forming a political nation of Ukrainepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
AbstractThe theme of my work is Western dimension of the formation of political Ukrainian nation. In the introduction, I focus on moral and spiritual values of civilizations of East and West, with a common share, which is Christianity. The first chapter is devoted to the characteristics of the basic values of social pluralism, as well as the answer to the question: what is the West. In my work, I try to find all the components influencing the development of western trends such as democracy understood as political pluralism, freedom of thought as a reflection of intellectual pluralism and pluralism in the field of economy. Chapter Two is a historic return to the period of European Revolution in 1848, when the Ukrainians announced their demands for independence for the first time in the international arena. It is also a comparison of the socio-political system in the Habsburg Empire and the Russian Empire. Furthermore, I present Ukraine's way to independence since the Great Revolution till the end of World War I,while focusing attention to the beginnings of Ukrainian parliamentarism. The third chapter is a characteristic of the formation of a common debut of the Ukrainian statehood. It was a result of the settlement of World War II and moreover its subsequent path to independence within the Soviet Union
dc.abstract.plpl
Streszczenie Tematem pracy jest zachodni wymiar kształtowania się politycznego narodu ukraińskiego. We wstępie skupiam swoją uwagę na wartościach moralnych i duchowych cywilizacji Wschodu i Zachodu, posiadających wspólny mianownik, którym jest Chrześcijaństwo.Rozdział pierwszy poświęcony jest charakterystyce podstawowych wartości pluralizmu społecznego, jak również odpowiedzią na pytanie czym jest Zachód. W swoich rozważaniach staram się odnaleźć wszystkie składowe wpływające na rozwój zachodnich tendencji takich jak: demokracja rozumiana jako pluralizm polityczny, wolność myśli jako odzwierciedlenie pluralizmu intelektualnego oraz pluralizm w dziedzinie gospodarki. Rozdział drugi jest historycznym powrotem do okresu Wielkiej Rewolucji Europejskiej z roku 1848, kiedy to Ukraińcy po raz pierwszy na arenie międzynarodowej ogłosili swoje postulaty niepodległościowe. Jest to także porównanie sytuacji społeczno-ustrojowej w Monarchii Habsburskiej i Imperium rosyjskim. Jak również droga Ukrainy do niepodległości od czasów Wielkiej Rewolucji do końca I wojny światowej, skupiając przy tym uwagę na początkach ukraińskiego parlamentaryzmu.Rozdział trzeci jest charakterystyką tworzenia się wspólnej debiutanckiej państwowości Ukraińskiej, będącej wynikiem rozrachunków II wojny światowej, a także jej późniejszą drogą do niepodległości w granicach ZSRR.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Wawrzonek, Michał - 132561
dc.contributor.authorpl
Niemiec-Gustkiewicz, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kich-Masłej, Olga - 128762
dc.contributor.reviewerpl
Wawrzonek, Michał - 132561
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:42:08Z
dc.date.available
2020-07-26T14:42:08Z
dc.date.submittedpl
2015-07-01
dc.fieldofstudypl
ukrainoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-97700-144585
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205083
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
political , culture , Ukraine
dc.subject.plpl
polityka , kultura , Ukraina
dc.titlepl
Zachodni wymiar kształtowania się politycznego narodu ukraińskiego
dc.title.alternativepl
The western way of forming a political nation of Ukraine
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bühl
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available