Właściwość organów administracji w postępowaniu administracyjnym

master
dc.abstract.enThe purpose of this work is to analyze the properties of administrative bodies in the context of administrative proceedings. The issue of the competences of a public administration body as the basic category of scientific research and the broadly understood dogma of general administrative law or the legislative conditions of its enactment. At the same time, it should be emphasized that the competence of a public administration body is the legal capacity of that body to hear and resolve a given category of a case in administrative proceedings.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza właściwości organów administracji w ramach postępowania administracyjnego. Zagadnienie kompetencji organu administracji publicznej jako podstawowej kategorii badań naukowych oraz szeroko rozumianej dogmatyki powszechnego prawa administracyjnego czy też uwarunkowań legislacyjnych jego stanowienia. Jednocześnie podkreślić należy, że właściwość organu administracji publicznej jest zdolnością prawną tego organu do rozpoznawania oraz rozstrzygania danej kategorii sprawy znajdującej się w postępowaniu administracyjnym.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKiełkowski, Tadeusz - 128779 pl
dc.contributor.authorAndronov, Pavlopl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKiełkowski, Tadeusz - 128779 pl
dc.contributor.reviewerGolęba, Anna - 129456 pl
dc.date.accessioned2022-10-13T21:34:17Z
dc.date.available2022-10-13T21:34:17Z
dc.date.submitted2022-10-12pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-154108-282253pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301549
dc.languagepolpl
dc.subject.enAdministration, jurisdiction, authorities, administrative proceedings.pl
dc.subject.plAdministracja, właściwość, organy, postępowanie administracyjne.pl
dc.titleWłaściwość organów administracji w postępowaniu administracyjnympl
dc.title.alternativeCompetence of administrative bodies in administrative proceedingspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this work is to analyze the properties of administrative bodies in the context of administrative proceedings. The issue of the competences of a public administration body as the basic category of scientific research and the broadly understood dogma of general administrative law or the legislative conditions of its enactment. At the same time, it should be emphasized that the competence of a public administration body is the legal capacity of that body to hear and resolve a given category of a case in administrative proceedings.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza właściwości organów administracji w ramach postępowania administracyjnego. Zagadnienie kompetencji organu administracji publicznej jako podstawowej kategorii badań naukowych oraz szeroko rozumianej dogmatyki powszechnego prawa administracyjnego czy też uwarunkowań legislacyjnych jego stanowienia. Jednocześnie podkreślić należy, że właściwość organu administracji publicznej jest zdolnością prawną tego organu do rozpoznawania oraz rozstrzygania danej kategorii sprawy znajdującej się w postępowaniu administracyjnym.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kiełkowski, Tadeusz - 128779
dc.contributor.authorpl
Andronov, Pavlo
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kiełkowski, Tadeusz - 128779
dc.contributor.reviewerpl
Golęba, Anna - 129456
dc.date.accessioned
2022-10-13T21:34:17Z
dc.date.available
2022-10-13T21:34:17Z
dc.date.submittedpl
2022-10-12
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-154108-282253
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301549
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Administration, jurisdiction, authorities, administrative proceedings.
dc.subject.plpl
Administracja, właściwość, organy, postępowanie administracyjne.
dc.titlepl
Właściwość organów administracji w postępowaniu administracyjnym
dc.title.alternativepl
Competence of administrative bodies in administrative proceedings
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
3
Warsaw
3
Krakow
2
Kyiv
2
Włocławek
2
Chorzów
1
Gmina Kawęczyn
1
Jaworzno
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections