Suwerenność państwa w świetle reżimu nieproliferacji broni jądrowej. Globalne reperkusje irańskiego programu nuklearnego.

master
dc.abstract.enThe first chapter concerns the reflections on history and today's understanding of state sovereignty. Making a real certain findings on this issue was essential for the subsequent assessment of the Iranian independence in the international arena.The second chapter provides an analysis of the assumptions and principles underlying the functioning of the non-proliferation regime. An extensive presentation of the subject is a guarantee of a thorough understanding of the requirements imposed on the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, as well as the penalties associated with non-performance of the assumed obligations.Therefore, in the view of a need to examine the compliance of the taken actions with the NPT it was necessary to take a closer look at the historical aspect of Iranian activities and their current status. Only in this way the approximate facts allowed us to make the next step, which was to assess the consistency of the actions by the Iranian authorities with the requirements of nuclear non-proliferation regime. Is it really Tehran failure to meet its obligations to the IAEA?Positive verification or falsification of the measures taken by Tehran became the subject of the last part of the paper and responded to the question whether the restrictions imposed on the Iranian nuclear program constitutes violation of the NPT, and the same violation of the international law.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej była ocena tego, czy działania Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) i Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych są znacznym ograniczeniem swobody irańskiej aktywności w ramach reżimu nieproliferacji. Aspektem, któremu poświęcono najwięcej miejsca jest możliwość wykorzystania rozwoju energetyki nuklearnej do celów militarnych, zagrażających pokojowi. W rozdziale pierwszym znalazły się rozważania nad historycznym i dzisiejszym pojmowaniem suwerenności państwa. Poczynienie pewnych ustaleń w tej kwestii było niezbędne dla późniejszej oceny stopnia irańskiej niezależności na arenie międzynarodowej. Drugi rozdział zawiera analizę założeń i zasad, na których opiera się funkcjonowanie reżimu nieproliferacji. Obszerne przedstawienie tematu jest gwarancją dokładnego zrozumienia wymagań nałożonych na strony Traktatu o nieproliferacji broni jądrowej, a także sankcji związanych z niewywiązywaniem się z przyjętych obowiązków. W związku potrzebą dokonania analizy zgodności działań z NPT należało przyjrzeć się bliżej aspektowi historycznemu irańskich działań oraz ich obecnemu statusowi. Dopiero w ten sposób przybliżone fakty pozwoliły na wykonanie następnego kroku, którym było dokonanie oceny zgodności postępowania władz Iranu z wymaganiami stawianymi przez reżim nieproliferacji broni nuklearnej. Czy rzeczywiście Teheran nie zadośćuczynił swoim zobowiązaniom wobec MAEA? Pozytywna weryfikacja lub falsyfikacja działań podjętych przez Teheran stała się przedmiotem ostatniej części pracy i udzieliła odpowiedzi na pytanie, czy ograniczenia nakładane na irański program nuklearny to pogwałcenie NPT, a tym samym prawa międzynarodowego.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.authorPawłowski, Andrzejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.reviewerChorośnicki, Michał - 127547 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:01:56Z
dc.date.available2020-07-24T15:01:56Z
dc.date.submitted2013-07-08pl
dc.fieldofstudystudia strategicznepl
dc.identifier.apddiploma-73705-95645pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186569
dc.languagepolpl
dc.subject.ensovereignty, non-proliferation, Iran, IAEApl
dc.subject.plsuwerenność, reżim nieproliferacji, Iran, MAEApl
dc.titleSuwerenność państwa w świetle reżimu nieproliferacji broni jądrowej. Globalne reperkusje irańskiego programu nuklearnego.pl
dc.title.alternativeThe sovereignty of the state in the light of the nuclear non-proliferation regime. Global repercussions of Iran's nuclear program.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The first chapter concerns the reflections on history and today's understanding of state sovereignty. Making a real certain findings on this issue was essential for the subsequent assessment of the Iranian independence in the international arena.The second chapter provides an analysis of the assumptions and principles underlying the functioning of the non-proliferation regime. An extensive presentation of the subject is a guarantee of a thorough understanding of the requirements imposed on the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, as well as the penalties associated with non-performance of the assumed obligations.Therefore, in the view of a need to examine the compliance of the taken actions with the NPT it was necessary to take a closer look at the historical aspect of Iranian activities and their current status. Only in this way the approximate facts allowed us to make the next step, which was to assess the consistency of the actions by the Iranian authorities with the requirements of nuclear non-proliferation regime. Is it really Tehran failure to meet its obligations to the IAEA?Positive verification or falsification of the measures taken by Tehran became the subject of the last part of the paper and responded to the question whether the restrictions imposed on the Iranian nuclear program constitutes violation of the NPT, and the same violation of the international law.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej była ocena tego, czy działania Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) i Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych są znacznym ograniczeniem swobody irańskiej aktywności w ramach reżimu nieproliferacji. Aspektem, któremu poświęcono najwięcej miejsca jest możliwość wykorzystania rozwoju energetyki nuklearnej do celów militarnych, zagrażających pokojowi. W rozdziale pierwszym znalazły się rozważania nad historycznym i dzisiejszym pojmowaniem suwerenności państwa. Poczynienie pewnych ustaleń w tej kwestii było niezbędne dla późniejszej oceny stopnia irańskiej niezależności na arenie międzynarodowej. Drugi rozdział zawiera analizę założeń i zasad, na których opiera się funkcjonowanie reżimu nieproliferacji. Obszerne przedstawienie tematu jest gwarancją dokładnego zrozumienia wymagań nałożonych na strony Traktatu o nieproliferacji broni jądrowej, a także sankcji związanych z niewywiązywaniem się z przyjętych obowiązków. W związku potrzebą dokonania analizy zgodności działań z NPT należało przyjrzeć się bliżej aspektowi historycznemu irańskich działań oraz ich obecnemu statusowi. Dopiero w ten sposób przybliżone fakty pozwoliły na wykonanie następnego kroku, którym było dokonanie oceny zgodności postępowania władz Iranu z wymaganiami stawianymi przez reżim nieproliferacji broni nuklearnej. Czy rzeczywiście Teheran nie zadośćuczynił swoim zobowiązaniom wobec MAEA? Pozytywna weryfikacja lub falsyfikacja działań podjętych przez Teheran stała się przedmiotem ostatniej części pracy i udzieliła odpowiedzi na pytanie, czy ograniczenia nakładane na irański program nuklearny to pogwałcenie NPT, a tym samym prawa międzynarodowego.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.authorpl
Pawłowski, Andrzej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.reviewerpl
Chorośnicki, Michał - 127547
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:01:56Z
dc.date.available
2020-07-24T15:01:56Z
dc.date.submittedpl
2013-07-08
dc.fieldofstudypl
studia strategiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-73705-95645
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186569
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sovereignty, non-proliferation, Iran, IAEA
dc.subject.plpl
suwerenność, reżim nieproliferacji, Iran, MAEA
dc.titlepl
Suwerenność państwa w świetle reżimu nieproliferacji broni jądrowej. Globalne reperkusje irańskiego programu nuklearnego.
dc.title.alternativepl
The sovereignty of the state in the light of the nuclear non-proliferation regime. Global repercussions of Iran's nuclear program.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available