Ocena przydatności kwasu 1-aminocyklopropano-1-karboksylowego (ACC) w stymulacji wzrostu mikroglonów Scenedesmus obliquus i Chlamydomonas reinhardtii

licenciate
dc.abstract.enAlgae are the source of many useful chemical compounds, however in order for their acquisition to be profitable, efficiency of biomass production must be increased. Ethylene is important plant hormone responsible for regulation of growth, as research show ethylene may increase accumulation of some desirable chemical compounds. in research because ethylene is a gas his soluble precursors are used, for example 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC). In this paper the influence of ACC on changes in number of cells of Chlamydomonas reinhardtii and Scenedesmus obliquus and concentration of chosen photosynthetic dyes. It has been shown that depending on concentration growth was promoted or inhibited, because of technical problems during extraction and big standard deviations these measurements are preliminarypl
dc.abstract.plGlony są źródłem wielu przydatnych związków chemicznych, jednak aby pozyskiwanie ich było opłacalne należy zwiększyć efektywność produkcji biomasy. Etylen jest ważnym hormonem roślinnym odpowiadającym między innymi za regulacje wzrostu, jak wykazują badania etylen może zwiększać akumulacje niektórych przydatnych związków chemicznych. Ze względu na gazowy charakter etylenu w badaniach używa się jego rozpuszczalnych w wodzie prekursorów np. kwas 1-aminocyklopropano-1-karboksylowy (ACC). W tej pracy zbadano wpływ ACC na zmiany liczby komórek Chlamydomonas reinhardtii i Scenedesmus obliquus oraz stężenia wybranych barwników fotosyntetycznych. Wykazano, że w zależności od stężenia ACC wzrost był promowany lub inhibowany, ze względu na problemy techniczne z ekstrakcją barwników fotosyntetycznych i wysokie wartości odchyleń standardowych pomiary te mają charakter wstępny.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Pawełpl
dc.contributor.authorJeziorski, Adrianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Pawełpl
dc.contributor.reviewerBereta, Joanna - 127287 pl
dc.date.accessioned2023-09-11T21:43:16Z
dc.date.available2023-09-11T21:43:16Z
dc.date.submitted2023-09-11pl
dc.fieldofstudybiotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-168461-276724pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318645
dc.languagepolpl
dc.subject.enchlamydomonas reinhardtii, scenedesmus obliquus, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid, ACC, algae, ethylene precursor, photosynthetic dyes, stimulationpl
dc.subject.plchlamydomonas reinhardtii, scenedesmus obliquus, kwas 1-aminocyklopropano-1-karboksylowy, ACC, glony, prekursor etylenu, barwniki fotosyntetyczne, stymulacjapl
dc.titleOcena przydatności kwasu 1-aminocyklopropano-1-karboksylowego (ACC) w stymulacji wzrostu mikroglonów Scenedesmus obliquus i Chlamydomonas reinhardtiipl
dc.title.alternativeEvaluation of the applicability of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) in the growth stimulation of the microalgae Scenedesmus obliquus and Chlamydomonas reinhardtiipl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Algae are the source of many useful chemical compounds, however in order for their acquisition to be profitable, efficiency of biomass production must be increased. Ethylene is important plant hormone responsible for regulation of growth, as research show ethylene may increase accumulation of some desirable chemical compounds. in research because ethylene is a gas his soluble precursors are used, for example 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC). In this paper the influence of ACC on changes in number of cells of Chlamydomonas reinhardtii and Scenedesmus obliquus and concentration of chosen photosynthetic dyes. It has been shown that depending on concentration growth was promoted or inhibited, because of technical problems during extraction and big standard deviations these measurements are preliminary
dc.abstract.plpl
Glony są źródłem wielu przydatnych związków chemicznych, jednak aby pozyskiwanie ich było opłacalne należy zwiększyć efektywność produkcji biomasy. Etylen jest ważnym hormonem roślinnym odpowiadającym między innymi za regulacje wzrostu, jak wykazują badania etylen może zwiększać akumulacje niektórych przydatnych związków chemicznych. Ze względu na gazowy charakter etylenu w badaniach używa się jego rozpuszczalnych w wodzie prekursorów np. kwas 1-aminocyklopropano-1-karboksylowy (ACC). W tej pracy zbadano wpływ ACC na zmiany liczby komórek Chlamydomonas reinhardtii i Scenedesmus obliquus oraz stężenia wybranych barwników fotosyntetycznych. Wykazano, że w zależności od stężenia ACC wzrost był promowany lub inhibowany, ze względu na problemy techniczne z ekstrakcją barwników fotosyntetycznych i wysokie wartości odchyleń standardowych pomiary te mają charakter wstępny.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Paweł
dc.contributor.authorpl
Jeziorski, Adrian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Paweł
dc.contributor.reviewerpl
Bereta, Joanna - 127287
dc.date.accessioned
2023-09-11T21:43:16Z
dc.date.available
2023-09-11T21:43:16Z
dc.date.submittedpl
2023-09-11
dc.fieldofstudypl
biotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-168461-276724
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318645
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
chlamydomonas reinhardtii, scenedesmus obliquus, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid, ACC, algae, ethylene precursor, photosynthetic dyes, stimulation
dc.subject.plpl
chlamydomonas reinhardtii, scenedesmus obliquus, kwas 1-aminocyklopropano-1-karboksylowy, ACC, glony, prekursor etylenu, barwniki fotosyntetyczne, stymulacja
dc.titlepl
Ocena przydatności kwasu 1-aminocyklopropano-1-karboksylowego (ACC) w stymulacji wzrostu mikroglonów Scenedesmus obliquus i Chlamydomonas reinhardtii
dc.title.alternativepl
Evaluation of the applicability of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) in the growth stimulation of the microalgae Scenedesmus obliquus and Chlamydomonas reinhardtii
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available