Geny Hox u mięczaków (Mollusca)

licenciate
dc.abstract.enThe main topic of this publication are Hox genes of molluscs. This publication is showing the impact of homeobox genes, the development of the individual , the distribution of these genes and the diversity of each species.The publication will begin with short introduction about malacology and by whom and when molluscs appeared in Systematic. Then I will move on to describe the phylogeny of molluscs, because these animals are a major part of the publication.The second chapter will cover the basics of genetics and the presentation of the three theories that were of great importance for the development of genetics. This part is an introduction to the third and fourth chapter, in which I describe the homeotic and homeobox genes. In these sections I will characterize the construction of these genes, their operation and mutations caused by these genes.In the fifth chapter I will describe the diversity of the occurrence of Hox genes in different species of molluscs, and I compare them to the genes of the ancestor of molluscs.In conclusion will be present course of evolution changed Body molluscs, what are the similarities and the differences between speciespl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy są geny Hox u mięczaków. Praca ta ma na celu pokazanie wpływu genów homeoboksowych na rozwój osobniczy, rozmieszczenie tych genów oraz różnorodność u poszczególnych gatunków. Pracę swoją rozpocznę od przedstawienia czym zajmuje się malakologia oraz dzięki komu i kiedy mięczaki pojawiły się w systematyce. Następnie przejdę do opisania filogenezy mięczaków, ponieważ zwierzęta te stanowią główną część tej pracy. Rozdział drugi będzie dotyczył podstaw genetyki oraz przedstawienia trzech teorii, które miały ogromne znaczenie dla rozwoju genetyki. Ta część jest wstępem do rozdziału trzeciego i czwartego, w których opiszę geny homeotyczne i homeoboksowe. W tych rozdziałach scharakteryzuję budowę tych genów, ich działanie oraz mutacje spowodowane przez te geny. W piątym rozdziale opiszę różnorodność występowania genów Hox u różnych gatunków mięczaków oraz porównam je do genów przodka mięczaków. W podsumowaniu przedstawię jak z biegiem ewolucji zmieniła się budowa ciała mięczaków, jakie są podobieństwa a jakie różnicę pomiędzy gatunkamipl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorGrzmil, Paweł - 128211 pl
dc.contributor.authorRysiewska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerLenartowicz, Małgorzata - 129904 pl
dc.contributor.reviewerGrzmil, Paweł - 128211 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:31:22Z
dc.date.available2020-07-24T19:31:22Z
dc.date.submitted2013-09-12pl
dc.fieldofstudy- ochrona przyrodypl
dc.fieldofstudybiologia i geologiapl
dc.identifier.apddiploma-78340-135643pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190771
dc.languagepolpl
dc.subject.enhomeobox genes, Mollusca, genetics, malacologypl
dc.subject.plGeny Hox, mięczaki, genetyka, malakologiapl
dc.titleGeny Hox u mięczaków (Mollusca)pl
dc.title.alternativeMollusca's Hox genespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main topic of this publication are Hox genes of molluscs. This publication is showing the impact of homeobox genes, the development of the individual , the distribution of these genes and the diversity of each species.The publication will begin with short introduction about malacology and by whom and when molluscs appeared in Systematic. Then I will move on to describe the phylogeny of molluscs, because these animals are a major part of the publication.The second chapter will cover the basics of genetics and the presentation of the three theories that were of great importance for the development of genetics. This part is an introduction to the third and fourth chapter, in which I describe the homeotic and homeobox genes. In these sections I will characterize the construction of these genes, their operation and mutations caused by these genes.In the fifth chapter I will describe the diversity of the occurrence of Hox genes in different species of molluscs, and I compare them to the genes of the ancestor of molluscs.In conclusion will be present course of evolution changed Body molluscs, what are the similarities and the differences between species
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy są geny Hox u mięczaków. Praca ta ma na celu pokazanie wpływu genów homeoboksowych na rozwój osobniczy, rozmieszczenie tych genów oraz różnorodność u poszczególnych gatunków. Pracę swoją rozpocznę od przedstawienia czym zajmuje się malakologia oraz dzięki komu i kiedy mięczaki pojawiły się w systematyce. Następnie przejdę do opisania filogenezy mięczaków, ponieważ zwierzęta te stanowią główną część tej pracy. Rozdział drugi będzie dotyczył podstaw genetyki oraz przedstawienia trzech teorii, które miały ogromne znaczenie dla rozwoju genetyki. Ta część jest wstępem do rozdziału trzeciego i czwartego, w których opiszę geny homeotyczne i homeoboksowe. W tych rozdziałach scharakteryzuję budowę tych genów, ich działanie oraz mutacje spowodowane przez te geny. W piątym rozdziale opiszę różnorodność występowania genów Hox u różnych gatunków mięczaków oraz porównam je do genów przodka mięczaków. W podsumowaniu przedstawię jak z biegiem ewolucji zmieniła się budowa ciała mięczaków, jakie są podobieństwa a jakie różnicę pomiędzy gatunkami
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Grzmil, Paweł - 128211
dc.contributor.authorpl
Rysiewska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Lenartowicz, Małgorzata - 129904
dc.contributor.reviewerpl
Grzmil, Paweł - 128211
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:31:22Z
dc.date.available
2020-07-24T19:31:22Z
dc.date.submittedpl
2013-09-12
dc.fieldofstudypl
- ochrona przyrody
dc.fieldofstudypl
biologia i geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-78340-135643
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190771
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
homeobox genes, Mollusca, genetics, malacology
dc.subject.plpl
Geny Hox, mięczaki, genetyka, malakologia
dc.titlepl
Geny Hox u mięczaków (Mollusca)
dc.title.alternativepl
Mollusca's Hox genes
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Lublin
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Pleszew
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available