Badanie oddziaływań adduktów CblCN-Pt(II)/Pd(II) z białkami transportowymi.

master
dc.abstract.enCytostatics, which are used in chemotherapy in the systemic treatment of cancer, cause numerous and toxic side effects due to their lack of selectivity. To minimize them, alternative treatment strategies thy selectively affect a given biological target are sought. One of them is designing the so-called drug delivery systems that would improve the transport of cytostatic drugs directly to the tumor. Due to the fact that vitamin B12 accumulates in cancer cells, is non-toxic and does not affect the immune system, it can be considered a carrier in such systems. The aim of this study was to determine the effect of the attached drugs - Pt (II) and Pd (II) complexes with diethylenetriamine and 2.2 ': 6' 2 '' - terpyridine, on the recognition of vitamin B12 by cobalamin transporting proteins. Spectrofluorimetric methods and molecular docking were used to study the interactions between the protein and the mentioned compounds. The general conclusion that can be drawn on the basis of the conducted research is that when designing drugs in which the carrier is vitamin B12, the size of the pharmaceutical should be taken into account, because it has an impact on the recognition of modified cyanocobalamin by its transport proteins.pl
dc.abstract.plCytostatyki, które są stosowane w chemioterapii, w leczeniu ogólnoustrojowym nowotworów z powodu braku selektywności powodują liczne oraz toksyczne efekty uboczne. Aby zminimalizować działania niepożądane, poszukuje się alternatywnych strategii leczenia, które wybiórczo wywierałyby wpływ na dany cel biologiczny. Jedną z nich jest projektowanie tzw. systemów dostarczania leków, które poprawiłyby transport leków cytostatycznych bezpośrednio do nowotworu. Z uwagi na fakt, że witamina B12 akumuluje się w komórkach nowotworowych, jest nietoksyczna i nie wpływa na układ odpornościowy, może być rozważana jako nośnik w tego typu systemach. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu dołączonych leków – kompleksów Pt. (II) oraz Pd (II) z dietylenotriaminą oraz 2,2’: 6’2’’ – terpirydyną, na rozpoznawanie witaminy B12 przez białka transportujące kobalaminę. Do zbadania oddziaływań pomiędzy białkiem a wymienionymi związkami wykorzystano metody spektrofluorymetryczne i dokowanie molekularne. Ogólnym wnioskiem, jaki można wysnuć na podstawie przeprowadzonych badań, jest to, że przy projektowaniu leków, w których nośnikiem jest witamina B12, należy brać pod uwagę rozmiar farmaceutyku, ponieważ ma to wpływ na rozpoznawanie modyfikowanej cyjanokobalaminy przez jej białka transportowe.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorOrzeł, Łukasz - 131198 pl
dc.contributor.authorMażarska, Urszulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerOrzeł, Łukasz - 131198 pl
dc.contributor.reviewerMazuryk, Olgapl
dc.date.accessioned2022-06-28T21:34:44Z
dc.date.available2022-06-28T21:34:44Z
dc.date.submitted2022-06-28pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-155126-213888pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293539
dc.languagepolpl
dc.subject.enVitamin B12, molecular docking, spectrofluorimetry, chemotherapy, drug carrierspl
dc.subject.plWitamina B12, dokowanie molekularne, spektrofluorymetria, chemioterapia, nośniki lekówpl
dc.titleBadanie oddziaływań adduktów CblCN-Pt(II)/Pd(II) z białkami transportowymi.pl
dc.title.alternativeThe study of the interactions between CblCN-Pt (II) / Pd (II) adducts and transport proteinspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Cytostatics, which are used in chemotherapy in the systemic treatment of cancer, cause numerous and toxic side effects due to their lack of selectivity. To minimize them, alternative treatment strategies thy selectively affect a given biological target are sought. One of them is designing the so-called drug delivery systems that would improve the transport of cytostatic drugs directly to the tumor. Due to the fact that vitamin B12 accumulates in cancer cells, is non-toxic and does not affect the immune system, it can be considered a carrier in such systems. The aim of this study was to determine the effect of the attached drugs - Pt (II) and Pd (II) complexes with diethylenetriamine and 2.2 ': 6' 2 '' - terpyridine, on the recognition of vitamin B12 by cobalamin transporting proteins. Spectrofluorimetric methods and molecular docking were used to study the interactions between the protein and the mentioned compounds. The general conclusion that can be drawn on the basis of the conducted research is that when designing drugs in which the carrier is vitamin B12, the size of the pharmaceutical should be taken into account, because it has an impact on the recognition of modified cyanocobalamin by its transport proteins.
dc.abstract.plpl
Cytostatyki, które są stosowane w chemioterapii, w leczeniu ogólnoustrojowym nowotworów z powodu braku selektywności powodują liczne oraz toksyczne efekty uboczne. Aby zminimalizować działania niepożądane, poszukuje się alternatywnych strategii leczenia, które wybiórczo wywierałyby wpływ na dany cel biologiczny. Jedną z nich jest projektowanie tzw. systemów dostarczania leków, które poprawiłyby transport leków cytostatycznych bezpośrednio do nowotworu. Z uwagi na fakt, że witamina B12 akumuluje się w komórkach nowotworowych, jest nietoksyczna i nie wpływa na układ odpornościowy, może być rozważana jako nośnik w tego typu systemach. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu dołączonych leków – kompleksów Pt. (II) oraz Pd (II) z dietylenotriaminą oraz 2,2’: 6’2’’ – terpirydyną, na rozpoznawanie witaminy B12 przez białka transportujące kobalaminę. Do zbadania oddziaływań pomiędzy białkiem a wymienionymi związkami wykorzystano metody spektrofluorymetryczne i dokowanie molekularne. Ogólnym wnioskiem, jaki można wysnuć na podstawie przeprowadzonych badań, jest to, że przy projektowaniu leków, w których nośnikiem jest witamina B12, należy brać pod uwagę rozmiar farmaceutyku, ponieważ ma to wpływ na rozpoznawanie modyfikowanej cyjanokobalaminy przez jej białka transportowe.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Orzeł, Łukasz - 131198
dc.contributor.authorpl
Mażarska, Urszula
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Orzeł, Łukasz - 131198
dc.contributor.reviewerpl
Mazuryk, Olga
dc.date.accessioned
2022-06-28T21:34:44Z
dc.date.available
2022-06-28T21:34:44Z
dc.date.submittedpl
2022-06-28
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-155126-213888
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293539
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Vitamin B12, molecular docking, spectrofluorimetry, chemotherapy, drug carriers
dc.subject.plpl
Witamina B12, dokowanie molekularne, spektrofluorymetria, chemioterapia, nośniki leków
dc.titlepl
Badanie oddziaływań adduktów CblCN-Pt(II)/Pd(II) z białkami transportowymi.
dc.title.alternativepl
The study of the interactions between CblCN-Pt (II) / Pd (II) adducts and transport proteins
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Rybnik
1

No access

No Thumbnail Available
Collections