Uniwersalna aplikacja mobilna wspomagająca działalnośc firm na urządzenia z systemem Android

master
dc.abstract.enThe aim of the work entitled Universal mobile application supporting the activities of companies for Android devices was to create an application that facilitates the transfer of information from employees or the collection of selected information from them. The main functionalities of the application are: Voting for the success of the month, reporting attendance at work, ordering food for events, viewing important company dates and previewing company news. The work consists of 7 chapters: introduction, overview of technologies and tools used in application development, technical specification of the application, presentation of application capabilities, discussion of the most important algorithms of the application, discussion of database construction and Summary. The work also contains additions that present the capabilities of the application and other useful information for which there was no place in the basic chapters.pl
dc.abstract.plCelem pracy pod tytułem Uniwersalna aplikacja mobilna wspomagająca działalność firm na urządzenia z systemem Android było stworzenie aplikacji ułatwiającej przekazywanie informacji od pracowników lub zbieranie od nich wybranych informacji. Głównymi funkcjonalnościami aplikacji jest: Głosowanie na sukces miesiąca, zgłaszanie obecności w pracy, zamawianie jedzenia na wydarzenia, podgląd ważnych dat firmowych oraz podgląd wiadomości firmowych. Praca składa się z 7 rozdziałów: wstępu, przeglądu technologii i narzędzi użytych podczas tworzenia aplikacji, specyfikacji technicznej aplikacji, prezentacji możliwości aplikacji, omówienia najważniejszych algorytmów aplikacji, omówienia budowy bazy danych i Podsumowania. Praca zawiera również dodatki które prezentują możliwości aplikacji i inne przydatne informację na które nie było miejsca w podstawowych rozdziałach.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorSochocka, Anna - 161660 pl
dc.contributor.authorMaroszek, Konradpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerRoterman-Konieczna, Irenapl
dc.contributor.reviewerSochocka, Anna - 161660 pl
dc.date.accessioned2022-10-31T22:34:35Z
dc.date.available2022-10-31T22:34:35Z
dc.date.submitted2022-10-28pl
dc.fieldofstudyinformatyka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-154232-197087pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303039
dc.languagepolpl
dc.subject.enAndroid, Java, functional requirements, non-functional requirements, company, application, success of the month, ordering food, presence at work, news, important company dates, use cases, database, functionality, screen, activity, algorithm, user.pl
dc.subject.plAndroid, Java, wymagania funkcjonalne, wymagania niefunkcjonalne, firma, aplikacja, sukces miesiąca, zamawianie jedzenia, obecność w pracy, wiadomości, ważne daty firmowe, przypadki użycia, baza danych, funkcjonalność, ekran, aktywność, algorytm, użytkownik.pl
dc.titleUniwersalna aplikacja mobilna wspomagająca działalnośc firm na urządzenia z systemem Androidpl
dc.title.alternativeUniversal mobile app to support businesses for Android devices.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work entitled Universal mobile application supporting the activities of companies for Android devices was to create an application that facilitates the transfer of information from employees or the collection of selected information from them. The main functionalities of the application are: Voting for the success of the month, reporting attendance at work, ordering food for events, viewing important company dates and previewing company news. The work consists of 7 chapters: introduction, overview of technologies and tools used in application development, technical specification of the application, presentation of application capabilities, discussion of the most important algorithms of the application, discussion of database construction and Summary. The work also contains additions that present the capabilities of the application and other useful information for which there was no place in the basic chapters.
dc.abstract.plpl
Celem pracy pod tytułem Uniwersalna aplikacja mobilna wspomagająca działalność firm na urządzenia z systemem Android było stworzenie aplikacji ułatwiającej przekazywanie informacji od pracowników lub zbieranie od nich wybranych informacji. Głównymi funkcjonalnościami aplikacji jest: Głosowanie na sukces miesiąca, zgłaszanie obecności w pracy, zamawianie jedzenia na wydarzenia, podgląd ważnych dat firmowych oraz podgląd wiadomości firmowych. Praca składa się z 7 rozdziałów: wstępu, przeglądu technologii i narzędzi użytych podczas tworzenia aplikacji, specyfikacji technicznej aplikacji, prezentacji możliwości aplikacji, omówienia najważniejszych algorytmów aplikacji, omówienia budowy bazy danych i Podsumowania. Praca zawiera również dodatki które prezentują możliwości aplikacji i inne przydatne informację na które nie było miejsca w podstawowych rozdziałach.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Sochocka, Anna - 161660
dc.contributor.authorpl
Maroszek, Konrad
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Roterman-Konieczna, Irena
dc.contributor.reviewerpl
Sochocka, Anna - 161660
dc.date.accessioned
2022-10-31T22:34:35Z
dc.date.available
2022-10-31T22:34:35Z
dc.date.submittedpl
2022-10-28
dc.fieldofstudypl
informatyka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-154232-197087
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303039
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Android, Java, functional requirements, non-functional requirements, company, application, success of the month, ordering food, presence at work, news, important company dates, use cases, database, functionality, screen, activity, algorithm, user.
dc.subject.plpl
Android, Java, wymagania funkcjonalne, wymagania niefunkcjonalne, firma, aplikacja, sukces miesiąca, zamawianie jedzenia, obecność w pracy, wiadomości, ważne daty firmowe, przypadki użycia, baza danych, funkcjonalność, ekran, aktywność, algorytm, użytkownik.
dc.titlepl
Uniwersalna aplikacja mobilna wspomagająca działalnośc firm na urządzenia z systemem Android
dc.title.alternativepl
Universal mobile app to support businesses for Android devices.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Krakow
2
Bayreuth
1
Lubin
1

No access

No Thumbnail Available
Collections