STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW NA PODSTAWIE FIRMY X.

master
dc.abstract.enThe paper sets out assumptions for a balanced scorecard in a trading company. Strategic analysis tools such as Porter’s five strength analysis, SWOT analysis and benchmarking were used to characterize the company. The paper also discusses four balanced scorecard perspectives: financial, client, internal processes and development prospective. In the last chapter, strategic goals and measures were set for each perspective to measure the degree of implementation of the objectives.pl
dc.abstract.plW pracy opracowano założenia do strategicznej karty wyników w przedsiębiorstwie handlowym. W celu scharakteryzowania firmy wykorzystano narzędzia analizy strategicznej takie jak : analiza pięciu sił Portera, analiza kluczowych czynników sukcesu, analiza SWOT oraz benchmarking. W pracy omówiono również cztery perspektywy strategicznej karty wyników : perspektywę finansową, perspektywę klienta, perspektywę procesów wewnętrznych oraz perspektywę rozwoju. W ostatnim rozdziale do każdej z perspektyw ustalono cele strategiczne oraz mierniki pozwalające zmierzyć stopień realizacji wyznaczonych założeń.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.authorPająk, Edytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.reviewerTutko, Marta - 161487 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:42:38Z
dc.date.available2020-07-27T23:42:38Z
dc.date.submitted2019-10-23pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-132397-253966pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234858
dc.languagepolpl
dc.subject.enbalanced scorecard – company – implementation – strategic analysis – strategic managementpl
dc.subject.planaliza strategiczna – firma – strategiczna karta wyników – wdrożenie – zarządzanie strategicznepl
dc.titleSTRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW NA PODSTAWIE FIRMY X.pl
dc.title.alternativeBALANCED SCORECARD BASED ON THE COMPANY X.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper sets out assumptions for a balanced scorecard in a trading company. Strategic analysis tools such as Porter’s five strength analysis, SWOT analysis and benchmarking were used to characterize the company. The paper also discusses four balanced scorecard perspectives: financial, client, internal processes and development prospective. In the last chapter, strategic goals and measures were set for each perspective to measure the degree of implementation of the objectives.
dc.abstract.plpl
W pracy opracowano założenia do strategicznej karty wyników w przedsiębiorstwie handlowym. W celu scharakteryzowania firmy wykorzystano narzędzia analizy strategicznej takie jak : analiza pięciu sił Portera, analiza kluczowych czynników sukcesu, analiza SWOT oraz benchmarking. W pracy omówiono również cztery perspektywy strategicznej karty wyników : perspektywę finansową, perspektywę klienta, perspektywę procesów wewnętrznych oraz perspektywę rozwoju. W ostatnim rozdziale do każdej z perspektyw ustalono cele strategiczne oraz mierniki pozwalające zmierzyć stopień realizacji wyznaczonych założeń.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.authorpl
Pająk, Edyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.reviewerpl
Tutko, Marta - 161487
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:42:38Z
dc.date.available
2020-07-27T23:42:38Z
dc.date.submittedpl
2019-10-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-132397-253966
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234858
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
balanced scorecard – company – implementation – strategic analysis – strategic management
dc.subject.plpl
analiza strategiczna – firma – strategiczna karta wyników – wdrożenie – zarządzanie strategiczne
dc.titlepl
STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW NA PODSTAWIE FIRMY X.
dc.title.alternativepl
BALANCED SCORECARD BASED ON THE COMPANY X.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
67
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Lodz
8
Wroclaw
6
Krakow
5
Sieradz
4
Poznan
3
Dublin
2
Gdansk
2
Chocianow
1
Chojnice
1

No access

No Thumbnail Available