System podatkowy Białorusi, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od osób bezrobotnych

master
dc.abstract.enThe tax system of Belarus has many imperfections in legislation. One of such imperfections is the Decree introducing the tax on unemployed, which is contrary not only with the Constitution but also with international law. This tax comes from the Soviet times and in our days leads to manifestation in the country. The whole thesis is based on the analysis of three Decrees of the Republic of Belarus, which were introduced to the legislation to descry unemployed who don’t want to work, but want to use state services on an equal basis with other citizens.pl
dc.abstract.plSystem podatkowy Białorusi kryje w sobie sporo niedoskonałości w ustawodawstwie. Jednym z takim niedoskonałości jest Dekret wprowadzający podatek od osób bezrobotnych, który jest sprzeczny nie tylko z Konstytucją, ale z prawem międzynarodowym. Ten podatek bierze początek z czasów radzieckich i w nasze dni prowadzi do manifestacji w państwie. Cała praca jest oparta na analizie trzech Dekretów Republiki Białoruś, które zostały wprowadzone do ustawodawstwa w celu wykrycia osób bezrobotnych, które nie chcą pracować, ale chcą korzystać bezpłatnie z usług państwowych na równi z innymi obywatelami.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.authorZhyvushka, Beatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.reviewerNita, Adam - 130971 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:30:21Z
dc.date.available2020-07-27T14:30:21Z
dc.date.submitted2018-10-16pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-121921-174823pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226391
dc.languagepolpl
dc.subject.enTax Code, Republic of Belarus, tax on unemployed, Constitution Republic of Belarus, unemployment, manifestations, Decree, tax system of Belarus, tax history, basic unit, social parasitism, tax period, employment, tax payer, administrative remand, allowance, social work, payment , financing of state expenditure, the unemployed, employment center, imperfections in law.pl
dc.subject.plKodeks podatkowy, Republika Białoruś, podatek od osób bezrobotnych, Konstytucja Republiki Białoruś, bezrobocie, manifestacje, Dekret, system podatkowy Białorusi, historia podatku, podstawowa jednostka, społeczne pasożytnictwo, okres podatkowy, zatrudnienie, płatnik podatku, areszt administracyjny, zasiłek, praca społeczna, opłata, dofinansowanie wydatków państwowych, bezrobotny, centrum zatrudnienia, niedoskonałości w prawie.pl
dc.titleSystem podatkowy Białorusi, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od osób bezrobotnychpl
dc.title.alternativeTax system of Belarus, with particular allowing the tax on unemployedpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The tax system of Belarus has many imperfections in legislation. One of such imperfections is the Decree introducing the tax on unemployed, which is contrary not only with the Constitution but also with international law. This tax comes from the Soviet times and in our days leads to manifestation in the country. The whole thesis is based on the analysis of three Decrees of the Republic of Belarus, which were introduced to the legislation to descry unemployed who don’t want to work, but want to use state services on an equal basis with other citizens.
dc.abstract.plpl
System podatkowy Białorusi kryje w sobie sporo niedoskonałości w ustawodawstwie. Jednym z takim niedoskonałości jest Dekret wprowadzający podatek od osób bezrobotnych, który jest sprzeczny nie tylko z Konstytucją, ale z prawem międzynarodowym. Ten podatek bierze początek z czasów radzieckich i w nasze dni prowadzi do manifestacji w państwie. Cała praca jest oparta na analizie trzech Dekretów Republiki Białoruś, które zostały wprowadzone do ustawodawstwa w celu wykrycia osób bezrobotnych, które nie chcą pracować, ale chcą korzystać bezpłatnie z usług państwowych na równi z innymi obywatelami.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.authorpl
Zhyvushka, Beata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.reviewerpl
Nita, Adam - 130971
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:30:21Z
dc.date.available
2020-07-27T14:30:21Z
dc.date.submittedpl
2018-10-16
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-121921-174823
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226391
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Tax Code, Republic of Belarus, tax on unemployed, Constitution Republic of Belarus, unemployment, manifestations, Decree, tax system of Belarus, tax history, basic unit, social parasitism, tax period, employment, tax payer, administrative remand, allowance, social work, payment , financing of state expenditure, the unemployed, employment center, imperfections in law.
dc.subject.plpl
Kodeks podatkowy, Republika Białoruś, podatek od osób bezrobotnych, Konstytucja Republiki Białoruś, bezrobocie, manifestacje, Dekret, system podatkowy Białorusi, historia podatku, podstawowa jednostka, społeczne pasożytnictwo, okres podatkowy, zatrudnienie, płatnik podatku, areszt administracyjny, zasiłek, praca społeczna, opłata, dofinansowanie wydatków państwowych, bezrobotny, centrum zatrudnienia, niedoskonałości w prawie.
dc.titlepl
System podatkowy Białorusi, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od osób bezrobotnych
dc.title.alternativepl
Tax system of Belarus, with particular allowing the tax on unemployed
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
65
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Wroclaw
9
Krakow
5
Poznan
4
Gdansk
3
Gdynia
2
Andrychow
1
Bialystok
1
Bydgoszcz
1
Chicago
1

No access

No Thumbnail Available