Rodzice dysfunkcjonalni i ich wpływ na losy młodego pokolenia.

master
dc.abstract.enThe title of master's thesis is "dysfunctional parents and their influence on the fate of the young generation". It focuses on the effects that affect people from problem families. The first part contains key issues related to the subject of dysfunctions, families and macro-social changes, which had a huge impact on their functioning. For the purposes of this work, research was carried out to find out the opinions of respondents about the impact of dysfunctional parents on the future fate of the young generation. The research method used in the research was a diagnostic survey, a survey research technique, and a survey questionnaire tool. The research was conducted among 105 respondents who answered in most cases as expected. The obtained results were presented in two forms. The first part is the analysis of all responses regardless of the demographic characteristics of the respondents. Whereas, the second stage is the analysis of the dependences of respondents responses to their age, taking into account the XYZ generation.pl
dc.abstract.plTytuł pracy magisterskiej brzmi “Rodzice dysfunkcjonalni i ich wpływ na losy młodego pokolenia”. Koncentruje się ona na skutkach, które dotykają osoby pochodzące z rodzin problemowych. W część pierwszej zawarte zostały kluczowe kwestie związane z tematyką dysfunkcji, rodzin oraz zmian makrospołecznych, które miały ogromny wpływ na ich funkcjonowanie. Na potrzeby tej pracy przeprowadzone zostały badania mające na celu poznanie opinii respondentów, na temat wpływu rodziców dysfunkcjonalnych na przyszłe losy młodego pokolenia. Metodą badawczą zastosowaną w badaniach był sondaż diagnostyczny, techniką badawczą ankieta, natomiast narzędziem kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzone zostały wśród 105 respondentów, którzy w większym stopniu odpowiadali zgodnie z założeniami. Uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w dwóch postaciach. Pierwszą część stanowi analiza wszystkich odpowiedzi niezależnie od cech demograficznych respondentów. Natomiast drugi etap to analiza zależności odpowiedzi respondentów do ich wieku, biorąc pod uwagę pokolenia XYZ.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFrysztacki, Krzysztof - 127955 pl
dc.contributor.authorTańczuk, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerFrysztacki, Krzysztof - 127955 pl
dc.contributor.reviewerKaszyński, Hubert - 128707 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T08:17:23Z
dc.date.available2020-07-28T08:17:23Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudypraca socjalnapl
dc.identifier.apddiploma-143566-264637pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242592
dc.languagepolpl
dc.subject.enfamily, dysfunctional family, dysfunction, influence of dysfunctional parents, XYZ generationpl
dc.subject.plrodzina, rodzina dysfunkcjonalna, dysfunkcja, wpływ rodziców dysfunkcjonalnych, pokolenie XYZpl
dc.titleRodzice dysfunkcjonalni i ich wpływ na losy młodego pokolenia.pl
dc.title.alternativeDysfunctional parents and their influence on the fate of the young generationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The title of master's thesis is "dysfunctional parents and their influence on the fate of the young generation". It focuses on the effects that affect people from problem families. The first part contains key issues related to the subject of dysfunctions, families and macro-social changes, which had a huge impact on their functioning. For the purposes of this work, research was carried out to find out the opinions of respondents about the impact of dysfunctional parents on the future fate of the young generation. The research method used in the research was a diagnostic survey, a survey research technique, and a survey questionnaire tool. The research was conducted among 105 respondents who answered in most cases as expected. The obtained results were presented in two forms. The first part is the analysis of all responses regardless of the demographic characteristics of the respondents. Whereas, the second stage is the analysis of the dependences of respondents responses to their age, taking into account the XYZ generation.
dc.abstract.plpl
Tytuł pracy magisterskiej brzmi “Rodzice dysfunkcjonalni i ich wpływ na losy młodego pokolenia”. Koncentruje się ona na skutkach, które dotykają osoby pochodzące z rodzin problemowych. W część pierwszej zawarte zostały kluczowe kwestie związane z tematyką dysfunkcji, rodzin oraz zmian makrospołecznych, które miały ogromny wpływ na ich funkcjonowanie. Na potrzeby tej pracy przeprowadzone zostały badania mające na celu poznanie opinii respondentów, na temat wpływu rodziców dysfunkcjonalnych na przyszłe losy młodego pokolenia. Metodą badawczą zastosowaną w badaniach był sondaż diagnostyczny, techniką badawczą ankieta, natomiast narzędziem kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzone zostały wśród 105 respondentów, którzy w większym stopniu odpowiadali zgodnie z założeniami. Uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w dwóch postaciach. Pierwszą część stanowi analiza wszystkich odpowiedzi niezależnie od cech demograficznych respondentów. Natomiast drugi etap to analiza zależności odpowiedzi respondentów do ich wieku, biorąc pod uwagę pokolenia XYZ.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Frysztacki, Krzysztof - 127955
dc.contributor.authorpl
Tańczuk, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Frysztacki, Krzysztof - 127955
dc.contributor.reviewerpl
Kaszyński, Hubert - 128707
dc.date.accessioned
2020-07-28T08:17:23Z
dc.date.available
2020-07-28T08:17:23Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
praca socjalna
dc.identifier.apdpl
diploma-143566-264637
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242592
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
family, dysfunctional family, dysfunction, influence of dysfunctional parents, XYZ generation
dc.subject.plpl
rodzina, rodzina dysfunkcjonalna, dysfunkcja, wpływ rodziców dysfunkcjonalnych, pokolenie XYZ
dc.titlepl
Rodzice dysfunkcjonalni i ich wpływ na losy młodego pokolenia.
dc.title.alternativepl
Dysfunctional parents and their influence on the fate of the young generation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Wroclaw
11
Krakow
6
Warsaw
6
Zwolle
2
Żywiec
2
Ankara
1
Bialystok
1
Dublin
1
Ełk
1
Gadki
1

No access

No Thumbnail Available