Sygnały EPR guzów i śledzion myszy BALB/cA-nude obarczonych ludzkim gruczolakorakiem płuca, po terapii fotodynamicznej

master
dc.abstract.enStudies of the nitric oxide production during PDT - inducted antitumor response have been conducted for last 10 years. However there are no clear-cut studies of NO production in vivo in human tumors. In this paper we studied the EPR signals of HbNO complexes from human lung adenocarcinoma in murine model.The major purpose of this study was to detect the EPR triplet signals of nitrosohemoglobin (HbNO) in tumors and spleen samples from tumor-bearing mice previously treated with photodynamic therapy, using ZnPheide as a photosensitizer. The EPR measurements taken on X-band frequency (9.5 GHz) at liquid nitrogen temperature demonstrated HbNO triplet signals in tumor samples, strongly dependent on the state of tumor growth. Only signals of free radical paramagnetic centers have been recorded in the spleen samples.Possible correlation between changes of HbNO signals and photodynamic therapy procedure has also been investigated. However, no correlation between complexity and intensity of HbNO signals and PDT therapy procedure has been demonstrated, as a result of qualitative and quantitative analyses of EPR spectra of tumors.pl
dc.abstract.otherW niniejszej pracy przedstawiono analizę sygnałów EPR guzów ludzkich gruczolakoraków płuca (komórki linii A549) rosnących u myszy bezgrasiczych, w zależności od terapii PDT zastosowanej u tychże myszy.Przeprowadzono pomiary spektroskopii EPR fali ciągłej w paśmie częstotliwości X (9,5 GHz), w temperaturze ciekłego azotu. Dokonywano pomiarów próbek guzów oraz śledzion, pochodzących od myszy poddanych uprzednio terapii fotodynamicznej z zastosowaniem ZnPheide jako fotouczulacza. Na podstawie otrzymanych widm EPR wykonano analizę sygnałów trypletowych pochodzących od kompleksów nitrozylowych z hemoproteinami, w zależności od przeprowadzonej terapii PDT. Wyniki tej analizy wykazały możliwość rejestracji sygnałów trypletowych w badanych próbkach guzów. Próbki śledzion nie charakteryzowały się podobnymi sygnałami, rejestrowano w nich jedynie wolnorodnikowe centra paramagnetyczne. Zmierzone sygnały trypletowe wykazują pewne podobieństwa, w zależności od cech morfologicznych guzów, i prawdopodobnie mogą być wyznacznikiem rozwoju odpowiedzi przeciwnowotworowej organizmu gospodarza. Wykonana analiza widm EPR nie pozwala na jednoznaczne określenie korelacji pomiędzy sygnałami pochodzącymi od kompleksów HbNO a zastosowaną terapią PDT.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorPłonka, Beatapl
dc.contributor.authorKuleta, Patrykpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerOsyczka, Artur - 131215 pl
dc.contributor.reviewerPłonka, Beatapl
dc.date.accessioned2020-07-14T20:53:17Z
dc.date.available2020-07-14T20:53:17Z
dc.date.submitted2011-06-21pl
dc.fieldofstudybiofizykapl
dc.identifier.apddiploma-56488-61389pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170911
dc.subject.enEPR signals, nitric oxide, nitrosohemoglobine, photodynamic therapy, triplet signalspl
dc.subject.othernitrozohemoglobina, pomiary EPR, sygnały trypletowe, terapia fotodynamiczna, tlenek azotupl
dc.titleSygnały EPR guzów i śledzion myszy BALB/cA-nude obarczonych ludzkim gruczolakorakiem płuca, po terapii fotodynamicznejpl
dc.title.alternativeEPR signals of tumors and spleens from tumor-bearing BALB/cA-nude mice with human lung adenocarcinoma, after PDT treatmentpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Studies of the nitric oxide production during PDT - inducted antitumor response have been conducted for last 10 years. However there are no clear-cut studies of NO production in vivo in human tumors. In this paper we studied the EPR signals of HbNO complexes from human lung adenocarcinoma in murine model.The major purpose of this study was to detect the EPR triplet signals of nitrosohemoglobin (HbNO) in tumors and spleen samples from tumor-bearing mice previously treated with photodynamic therapy, using ZnPheide as a photosensitizer. The EPR measurements taken on X-band frequency (9.5 GHz) at liquid nitrogen temperature demonstrated HbNO triplet signals in tumor samples, strongly dependent on the state of tumor growth. Only signals of free radical paramagnetic centers have been recorded in the spleen samples.Possible correlation between changes of HbNO signals and photodynamic therapy procedure has also been investigated. However, no correlation between complexity and intensity of HbNO signals and PDT therapy procedure has been demonstrated, as a result of qualitative and quantitative analyses of EPR spectra of tumors.
dc.abstract.otherpl
W niniejszej pracy przedstawiono analizę sygnałów EPR guzów ludzkich gruczolakoraków płuca (komórki linii A549) rosnących u myszy bezgrasiczych, w zależności od terapii PDT zastosowanej u tychże myszy.Przeprowadzono pomiary spektroskopii EPR fali ciągłej w paśmie częstotliwości X (9,5 GHz), w temperaturze ciekłego azotu. Dokonywano pomiarów próbek guzów oraz śledzion, pochodzących od myszy poddanych uprzednio terapii fotodynamicznej z zastosowaniem ZnPheide jako fotouczulacza. Na podstawie otrzymanych widm EPR wykonano analizę sygnałów trypletowych pochodzących od kompleksów nitrozylowych z hemoproteinami, w zależności od przeprowadzonej terapii PDT. Wyniki tej analizy wykazały możliwość rejestracji sygnałów trypletowych w badanych próbkach guzów. Próbki śledzion nie charakteryzowały się podobnymi sygnałami, rejestrowano w nich jedynie wolnorodnikowe centra paramagnetyczne. Zmierzone sygnały trypletowe wykazują pewne podobieństwa, w zależności od cech morfologicznych guzów, i prawdopodobnie mogą być wyznacznikiem rozwoju odpowiedzi przeciwnowotworowej organizmu gospodarza. Wykonana analiza widm EPR nie pozwala na jednoznaczne określenie korelacji pomiędzy sygnałami pochodzącymi od kompleksów HbNO a zastosowaną terapią PDT.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Płonka, Beata
dc.contributor.authorpl
Kuleta, Patryk
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Osyczka, Artur - 131215
dc.contributor.reviewerpl
Płonka, Beata
dc.date.accessioned
2020-07-14T20:53:17Z
dc.date.available
2020-07-14T20:53:17Z
dc.date.submittedpl
2011-06-21
dc.fieldofstudypl
biofizyka
dc.identifier.apdpl
diploma-56488-61389
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170911
dc.subject.enpl
EPR signals, nitric oxide, nitrosohemoglobine, photodynamic therapy, triplet signals
dc.subject.otherpl
nitrozohemoglobina, pomiary EPR, sygnały trypletowe, terapia fotodynamiczna, tlenek azotu
dc.titlepl
Sygnały EPR guzów i śledzion myszy BALB/cA-nude obarczonych ludzkim gruczolakorakiem płuca, po terapii fotodynamicznej
dc.title.alternativepl
EPR signals of tumors and spleens from tumor-bearing BALB/cA-nude mice with human lung adenocarcinoma, after PDT treatment
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available