Zagrożenia wynikające z eksploracji i penetracji jaskiń, a edukacja eksploratorów.

licenciate
dc.abstract.enTitle: The risks of exploration and penetration of the caves in case of explorers educationBackground: There is a noticeable increase in interest in mountaineering and cave speleology. Discovery of new caves, take a growing format thanks to the widening range of opportunities for mountaineering cave.The aim: This study was to identify the risks encountered during the exploration and penetration of the caves, about the threats and provide first aidMaterial and methods: Gathering research material I used the method of diagnosticsurvey. Techniques used to research materials was interview and observation.Results: Knowledge of explorers on the risks occurring is very high, while the cavers have significant gaps in knowledge about the existing procedures for first aid, this is a consequence of shortcomings in their education system.Conclusions: The cavers, after completing the course mountaineering are very well prepared in practice to explore and penetrate the caves, but are not prepared to privide first aid.pl
dc.abstract.otherTytuł pracy: Zagrożenia wynikające z eksploracji i penetracji jaskiń, a edukacja eksploratorówWstęp: Zauważa się wzrost zainteresowania speleologią i taternictwem jaskiniowym. Odkrycia nowych jaskiń przybierają coraz większy format dzięki temu, że poszerza się zakres możliwości uprawiania taternictwa jaskiniowego.Cel pracy: Celem pracy było rozpoznanie zagrożeń występujących podczas eksploracji i penetracji jaskiń, wiedzy grotołazów na temat występujących zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także ich edukacji.Materiał i metody: Do zgromadzenia materiału badawczego posłużyłam się metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystane techniki to wywiad oraz obserwacja.Wyniki: Wiedza eksploratorów na temat występujących zagrożeń jest bardzo duża, natomiast grotołazi mają znaczne braki w wiedzy na temat obowiązujących procedur udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jest to skutkiem braków w systemie edukacyjnym grotołazów.Wnioski: Grotołazi, po ukończeniu kursu taternictwa jaskiniowego są bardzo dobrze przygotowani praktycznie do eksploracji i penetracji jaskiń, natomiast nie są przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKlapa, Wojciech - 130112 pl
dc.contributor.authorSolarz, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerOskędra, Iwona - 133050 pl
dc.contributor.reviewerKlapa, Wojciech - 130112 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T20:34:55Z
dc.date.available2020-07-14T20:34:55Z
dc.date.submitted2011-07-13pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-56178-96658pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170619
dc.subject.encaves, exploration, penetration, mountain climbing, cavers education.pl
dc.subject.otherjaskinie, eksploracja, penetracja, taternictwo jaskiniowe, edukacja grotołazów.pl
dc.titleZagrożenia wynikające z eksploracji i penetracji jaskiń, a edukacja eksploratorów.pl
dc.title.alternativeThe risks of exploration and penetration of the caves in case of explorers education.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Title: The risks of exploration and penetration of the caves in case of explorers educationBackground: There is a noticeable increase in interest in mountaineering and cave speleology. Discovery of new caves, take a growing format thanks to the widening range of opportunities for mountaineering cave.The aim: This study was to identify the risks encountered during the exploration and penetration of the caves, about the threats and provide first aidMaterial and methods: Gathering research material I used the method of diagnosticsurvey. Techniques used to research materials was interview and observation.Results: Knowledge of explorers on the risks occurring is very high, while the cavers have significant gaps in knowledge about the existing procedures for first aid, this is a consequence of shortcomings in their education system.Conclusions: The cavers, after completing the course mountaineering are very well prepared in practice to explore and penetrate the caves, but are not prepared to privide first aid.
dc.abstract.otherpl
Tytuł pracy: Zagrożenia wynikające z eksploracji i penetracji jaskiń, a edukacja eksploratorówWstęp: Zauważa się wzrost zainteresowania speleologią i taternictwem jaskiniowym. Odkrycia nowych jaskiń przybierają coraz większy format dzięki temu, że poszerza się zakres możliwości uprawiania taternictwa jaskiniowego.Cel pracy: Celem pracy było rozpoznanie zagrożeń występujących podczas eksploracji i penetracji jaskiń, wiedzy grotołazów na temat występujących zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także ich edukacji.Materiał i metody: Do zgromadzenia materiału badawczego posłużyłam się metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystane techniki to wywiad oraz obserwacja.Wyniki: Wiedza eksploratorów na temat występujących zagrożeń jest bardzo duża, natomiast grotołazi mają znaczne braki w wiedzy na temat obowiązujących procedur udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jest to skutkiem braków w systemie edukacyjnym grotołazów.Wnioski: Grotołazi, po ukończeniu kursu taternictwa jaskiniowego są bardzo dobrze przygotowani praktycznie do eksploracji i penetracji jaskiń, natomiast nie są przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Klapa, Wojciech - 130112
dc.contributor.authorpl
Solarz, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Oskędra, Iwona - 133050
dc.contributor.reviewerpl
Klapa, Wojciech - 130112
dc.date.accessioned
2020-07-14T20:34:55Z
dc.date.available
2020-07-14T20:34:55Z
dc.date.submittedpl
2011-07-13
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-56178-96658
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170619
dc.subject.enpl
caves, exploration, penetration, mountain climbing, cavers education.
dc.subject.otherpl
jaskinie, eksploracja, penetracja, taternictwo jaskiniowe, edukacja grotołazów.
dc.titlepl
Zagrożenia wynikające z eksploracji i penetracji jaskiń, a edukacja eksploratorów.
dc.title.alternativepl
The risks of exploration and penetration of the caves in case of explorers education.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Krakow
3
Kielce
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Zielona Góra
1
Świętochłowice
1

No access

No Thumbnail Available