Nabywanie znacznych pakietów akcji : problem zgodności polskiej regulacji z wzorcem unijnym

2018
journal article
article
dc.abstract.enThe present article concerns a problem, whether Polish capital market law is consistent with the Directive 2004/25/EC of the European Parlament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids ("Takeover Directive"). Firstly, author explained the main aims of the Directive and the economic background of this regulation, which is connected with the control premium. Then there were presented Polish rules which are binding upon invitations to subscribe for the sale or exchange of shares of public companies. Moreover, author pointed out the main differences between Polish law and the Directive's rules with the particular emphasis on the fact that contrary to the order of the Directive, in Polish law taking control over the company doesn't trigger mandatory offer addressed to all shareholders to acquire or exchange all their securities, but only such number of shares that allows to achieve 66% of voting rights. Presented reflections allowed to formulate the conclusion that the implementation of the Directive is faulty. Herein author discussed the issue of interpretation the national law in the light of the wording and the purpose of the Directive and the problem of the State's responsibility for faulty implementation.pl
dc.abstract.plNiniejszy artykuł porusza problem zgodności polskiej ustawy o ofercie publicznej z Dyrektywą 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie ofert przejęcia (tzw. dyrektywa o przejęciach). W pierwszej części artykułu wyjaśniono cele dyrektywy oraz przedstawiono ekonomiczne tło regulacji, związane z tzw. premią za kontrolę. Następnie przytoczono polskie unormowania regulujące instytucję obowiązkowego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej. Ponadto wskazano podstawowe różnice między prawem polskim i unijnym, ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że w polskim porządku prawnym - w przeciwieństwie do brzmienia dyrektywy - obowiązek ogłoszenia wezwania nie dotyczy wszystkich pozostałych akcji, lecz jedynie takiej ich liczby, która pozwoli osiągnąć 66% ogółu głosów. Przytoczone rozważania pozwoliły na sformułowanie wniosku, że implementacja dyrektywy w prawie polskim jest wadliwa. W artykule poruszone zostało także zagadnienie możliwości zastosowania w danym przypadku wykładni prounijnej oraz kwestia odpowiedzialności państwa za wadliwą implementację dyrektywy.pl
dc.contributor.authorMoska, Monikapl
dc.date.accession2018-10-05pl
dc.date.accessioned2018-10-05T08:06:02Z
dc.date.available2018-10-05T08:06:02Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 93-95pl
dc.description.number21 (2)pl
dc.description.physical83-95pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.26361/ZNTDSP.09.2018.21.05pl
dc.identifier.eissn2082-9213pl
dc.identifier.issn2299-2383pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57630
dc.identifier.weblinkhttp://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+spol+21_2_2018#page=83pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.entaking control over the companypl
dc.subject.enobligatory invitationspl
dc.subject.enfaulty implementation of the Directivepl
dc.subject.plprzejęcie kontroli nad spółkąpl
dc.subject.plwezwania majoryzacyjnepl
dc.subject.plwadliwa implementacja dyrektywypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleNabywanie znacznych pakietów akcji : problem zgodności polskiej regulacji z wzorcem unijnympl
dc.title.alternativeAcquiring large amounts of shares : a problem of compliance the Polish regulation with the European standardpl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społecznepl
dc.title.volumeTom prawniczypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present article concerns a problem, whether Polish capital market law is consistent with the Directive 2004/25/EC of the European Parlament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids ("Takeover Directive"). Firstly, author explained the main aims of the Directive and the economic background of this regulation, which is connected with the control premium. Then there were presented Polish rules which are binding upon invitations to subscribe for the sale or exchange of shares of public companies. Moreover, author pointed out the main differences between Polish law and the Directive's rules with the particular emphasis on the fact that contrary to the order of the Directive, in Polish law taking control over the company doesn't trigger mandatory offer addressed to all shareholders to acquire or exchange all their securities, but only such number of shares that allows to achieve 66% of voting rights. Presented reflections allowed to formulate the conclusion that the implementation of the Directive is faulty. Herein author discussed the issue of interpretation the national law in the light of the wording and the purpose of the Directive and the problem of the State's responsibility for faulty implementation.
dc.abstract.plpl
Niniejszy artykuł porusza problem zgodności polskiej ustawy o ofercie publicznej z Dyrektywą 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie ofert przejęcia (tzw. dyrektywa o przejęciach). W pierwszej części artykułu wyjaśniono cele dyrektywy oraz przedstawiono ekonomiczne tło regulacji, związane z tzw. premią za kontrolę. Następnie przytoczono polskie unormowania regulujące instytucję obowiązkowego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej. Ponadto wskazano podstawowe różnice między prawem polskim i unijnym, ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że w polskim porządku prawnym - w przeciwieństwie do brzmienia dyrektywy - obowiązek ogłoszenia wezwania nie dotyczy wszystkich pozostałych akcji, lecz jedynie takiej ich liczby, która pozwoli osiągnąć 66% ogółu głosów. Przytoczone rozważania pozwoliły na sformułowanie wniosku, że implementacja dyrektywy w prawie polskim jest wadliwa. W artykule poruszone zostało także zagadnienie możliwości zastosowania w danym przypadku wykładni prounijnej oraz kwestia odpowiedzialności państwa za wadliwą implementację dyrektywy.
dc.contributor.authorpl
Moska, Monika
dc.date.accessionpl
2018-10-05
dc.date.accessioned
2018-10-05T08:06:02Z
dc.date.available
2018-10-05T08:06:02Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 93-95
dc.description.numberpl
21 (2)
dc.description.physicalpl
83-95
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.26361/ZNTDSP.09.2018.21.05
dc.identifier.eissnpl
2082-9213
dc.identifier.issnpl
2299-2383
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57630
dc.identifier.weblinkpl
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+spol+21_2_2018#page=83
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
taking control over the company
dc.subject.enpl
obligatory invitations
dc.subject.enpl
faulty implementation of the Directive
dc.subject.plpl
przejęcie kontroli nad spółką
dc.subject.plpl
wezwania majoryzacyjne
dc.subject.plpl
wadliwa implementacja dyrektywy
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Nabywanie znacznych pakietów akcji : problem zgodności polskiej regulacji z wzorcem unijnym
dc.title.alternativepl
Acquiring large amounts of shares : a problem of compliance the Polish regulation with the European standard
dc.title.journalpl
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne
dc.title.volumepl
Tom prawniczy
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
San Jose
1
Downloads
moska_nabywanie_znacznych_pakietow_akcji_problem_zgodnosci_2018.pdf
9