Dwie kultury tatuowania - Polska versus Korea Południowa.

licenciate
dc.abstract.enTattoo appears to be a wide topic, and the discourse about it is an endless polemic between supporters and adversaries, whose affinity determines the taste of the individual. The culture of tattooing in Poland and in Republic of Korea is a new phenomenon, gradually and slowly developing, burdened with negative views and stereotypes. In the first chapter, the meaning and origin of the term "tattoo" in Polish and Korean are presented, and the second section concentrates on tattooing techniques, specifying in the three most important ones. The relationship between tattoos and other forms of body painting, as well as the functions that tattoos have and continue to have in the society are discussed also in the second chapter. The aspects that have affected the negative perception of tattoos in Poland and South Korea are shown in the third chapter. Special attention has been paid to a historical factors and social changes, as well as connotation with the criminal world. Based on conducted environmental interviews and information gathered from different textual sources. The forth chapter presents the tattoo realities and tattooing situation in South Korea and Poland. In the last chapter the small and big screen censorship of the tattoo in both countries is being shown.pl
dc.abstract.plZagadnienie tatuażu to „temat rzeka”, a dyskurs o nim to niekończąca się polemika pomiędzy jego zwolennikami i przeciwnikami, do których przynależność określa gust i upodobanie danej jednostki. Kultura tatuowania w Polsce oraz w Korei Południowej jest zjawiskiem młodym, stopniowo i powoli rozwijającym się, a także obarczonym negatywnymi poglądami oraz stereotypami. W rozdziale 1 przedstawiam znaczenie i pochodzenie terminu „tatuaż” w języku polskim oraz języku koreańskim, a drugi podrozdział poświęcony jest technikom tatuowania, z wyszczególnieniem trzech najważniejszych. Zależności zachodzące między tatuażem a innymi formami malowania ciała oraz funkcje, jakie tatuaż pełnił i nadal pełni w społeczeństwie, omawiam w rozdziale 2. Omówieniu czynników, jakie miały wpływ na negatywne postrzeganie tatuowania w Polsce oraz Korei Południowej, poświęcony jest rozdział 3. Szczególną uwagę zwracam na aspekty historyczne oraz związane z przemianami społecznymi, jak również na konotację tatuażu ze światem przestępczym. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz informacji zaczerpniętych ze źródeł tekstowych, w rozdziale 4 przedstawiam realia tatuatorów i sytuację tatuażu w Korei Południowej oraz Polsce. W ostatnim rozdziale omawiam kwestię cenzurowania tatuażu na małym i dużym ekranie w obydwóch państwach.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJakubczak, Krzysztof - 128416 pl
dc.contributor.authorLemiesz, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerMikrut-Żaczkiewicz, Agnieszkapl
dc.contributor.reviewerJakubczak, Krzysztof - 128416 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:38:51Z
dc.date.available2020-07-27T05:38:51Z
dc.date.submitted2017-07-04pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-113204-198779pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218694
dc.languagepolpl
dc.subject.enTattoo, the culture of tattooing, Poland, South Koreapl
dc.subject.plTatuaż, kultura tatuowania, Polska, Korea Południowapl
dc.titleDwie kultury tatuowania - Polska versus Korea Południowa.pl
dc.title.alternativeTwo cultures of tattooing - Poland versus South Korea.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Tattoo appears to be a wide topic, and the discourse about it is an endless polemic between supporters and adversaries, whose affinity determines the taste of the individual. The culture of tattooing in Poland and in Republic of Korea is a new phenomenon, gradually and slowly developing, burdened with negative views and stereotypes. In the first chapter, the meaning and origin of the term "tattoo" in Polish and Korean are presented, and the second section concentrates on tattooing techniques, specifying in the three most important ones. The relationship between tattoos and other forms of body painting, as well as the functions that tattoos have and continue to have in the society are discussed also in the second chapter. The aspects that have affected the negative perception of tattoos in Poland and South Korea are shown in the third chapter. Special attention has been paid to a historical factors and social changes, as well as connotation with the criminal world. Based on conducted environmental interviews and information gathered from different textual sources. The forth chapter presents the tattoo realities and tattooing situation in South Korea and Poland. In the last chapter the small and big screen censorship of the tattoo in both countries is being shown.
dc.abstract.plpl
Zagadnienie tatuażu to „temat rzeka”, a dyskurs o nim to niekończąca się polemika pomiędzy jego zwolennikami i przeciwnikami, do których przynależność określa gust i upodobanie danej jednostki. Kultura tatuowania w Polsce oraz w Korei Południowej jest zjawiskiem młodym, stopniowo i powoli rozwijającym się, a także obarczonym negatywnymi poglądami oraz stereotypami. W rozdziale 1 przedstawiam znaczenie i pochodzenie terminu „tatuaż” w języku polskim oraz języku koreańskim, a drugi podrozdział poświęcony jest technikom tatuowania, z wyszczególnieniem trzech najważniejszych. Zależności zachodzące między tatuażem a innymi formami malowania ciała oraz funkcje, jakie tatuaż pełnił i nadal pełni w społeczeństwie, omawiam w rozdziale 2. Omówieniu czynników, jakie miały wpływ na negatywne postrzeganie tatuowania w Polsce oraz Korei Południowej, poświęcony jest rozdział 3. Szczególną uwagę zwracam na aspekty historyczne oraz związane z przemianami społecznymi, jak również na konotację tatuażu ze światem przestępczym. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz informacji zaczerpniętych ze źródeł tekstowych, w rozdziale 4 przedstawiam realia tatuatorów i sytuację tatuażu w Korei Południowej oraz Polsce. W ostatnim rozdziale omawiam kwestię cenzurowania tatuażu na małym i dużym ekranie w obydwóch państwach.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jakubczak, Krzysztof - 128416
dc.contributor.authorpl
Lemiesz, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Mikrut-Żaczkiewicz, Agnieszka
dc.contributor.reviewerpl
Jakubczak, Krzysztof - 128416
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:38:51Z
dc.date.available
2020-07-27T05:38:51Z
dc.date.submittedpl
2017-07-04
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-113204-198779
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218694
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Tattoo, the culture of tattooing, Poland, South Korea
dc.subject.plpl
Tatuaż, kultura tatuowania, Polska, Korea Południowa
dc.titlepl
Dwie kultury tatuowania - Polska versus Korea Południowa.
dc.title.alternativepl
Two cultures of tattooing - Poland versus South Korea.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
72
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Krakow
5
Poznan
4
Wroclaw
4
Gdansk
2
Augustów
1
Bialystok
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available