Świetlica Środowiskowa jako żródło wsparcia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

master
dc.abstract.enThe research was concentrated around problem: how the community centre’s educative influence encourages development of children from dysfunctional families?The aim was to find the most effective ways of educative influence at the community centers.Four community centers, which are working in Jaslo, were involved in my research. I used a diagnostic poll as a research method to conduct eighty-two surveys amongst the community centre’s wards and interviewed four educators. I also analyzed outpost documents (registers, timetables, lesson plans).The research results show that children raised in dysfunctional families possess low self-esteem and emotional disorders, they behave rather defensively towards the rest of the society. However, these symptoms usually do not grow out of proportions, and remain at a steady medium level. Effective work of child support centers, named also community centers, is able to correct, or even eliminate negative results of growing up in dysfunctional family. However, material support from district authorities is insufficient with the needs on this way. In conclusion, the effectiveness of community centers work depends mostly on human factors such as volunteers devotion, enthusiasm, creativity and resourcefulness of community workers.pl
dc.abstract.plBadania koncentrowały się wokół problemu: w jaki sposób oddziaływania wychowawcze świetlicy środowiskowej wspierają rozwój dzieci z rodzin dysfunkcyjnych?Ich celem było wskazanie najbardziej efektywnych typów oddziaływań wychowawczych w świetlicach środowiskowychTeren badań stanowiły cztery świetlice środowiskowe, działające w Jaśle. W ramach metody sondażu diagnostycznego przeprowadziłam 82 ankiety wśród podopiecznych świetlic oraz wywiady z czterema wychowawczyniami, a także przeanalizowałam dokumenty placówek (dzienniki, plany pracy, grafiki zajęć). Wyniki badań pokazały, że dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych przejawiają obniżone poczucie własnej wartości, zaburzenia emocjonalne i często przyjmują mechanizmy obronne. To zjawisko jednak nie przybiera form zastraszających, lecz utrzymuje się na średnim poziomie. Efektywna praca ośrodków wsparcia dziennego, czyli świetlic środowiskowych, jest w stanie skorygować, a nawet wyeliminować skutki nieprawidłowości wychowawczych w rodzinach. Jednak wsparcie materialne ze strony władz powiatowych jest niewspółmiernie małe w stosunku do potrzeb w tym zakresie. Efektywność oddziaływań wychowawczych świetlic środowiskowych w głównej mierze zależy od czynnika ludzkiego – ofiarności wolontariuszy oraz zapału, pomysłowości i operatywności pracowników świetlicy.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorGaweł, Anna - 128022 pl
dc.contributor.authorDacyl, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.reviewerGaweł, Anna - 128022 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:21:05Z
dc.date.available2020-07-23T23:21:05Z
dc.date.submitted2012-06-27pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-65074-117794pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178599
dc.languagepolpl
dc.subject.en•\tdysfunctional family\n•\tinstitutional foster care\n•\tcommunity centre\n•\teducative influencepl
dc.subject.pl•rodzina dysfunkcyjna•zastępcza opieka instytucjonalna•świetlica środowiskowa•oddziaływania wychowawczepl
dc.titleŚwietlica Środowiskowa jako żródło wsparcia dzieci z rodzin dysfunkcyjnychpl
dc.title.alternativeA community centre as the way of support for children from dysfunctional familiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The research was concentrated around problem: how the community centre’s educative influence encourages development of children from dysfunctional families?The aim was to find the most effective ways of educative influence at the community centers.Four community centers, which are working in Jaslo, were involved in my research. I used a diagnostic poll as a research method to conduct eighty-two surveys amongst the community centre’s wards and interviewed four educators. I also analyzed outpost documents (registers, timetables, lesson plans).The research results show that children raised in dysfunctional families possess low self-esteem and emotional disorders, they behave rather defensively towards the rest of the society. However, these symptoms usually do not grow out of proportions, and remain at a steady medium level. Effective work of child support centers, named also community centers, is able to correct, or even eliminate negative results of growing up in dysfunctional family. However, material support from district authorities is insufficient with the needs on this way. In conclusion, the effectiveness of community centers work depends mostly on human factors such as volunteers devotion, enthusiasm, creativity and resourcefulness of community workers.
dc.abstract.plpl
Badania koncentrowały się wokół problemu: w jaki sposób oddziaływania wychowawcze świetlicy środowiskowej wspierają rozwój dzieci z rodzin dysfunkcyjnych?Ich celem było wskazanie najbardziej efektywnych typów oddziaływań wychowawczych w świetlicach środowiskowychTeren badań stanowiły cztery świetlice środowiskowe, działające w Jaśle. W ramach metody sondażu diagnostycznego przeprowadziłam 82 ankiety wśród podopiecznych świetlic oraz wywiady z czterema wychowawczyniami, a także przeanalizowałam dokumenty placówek (dzienniki, plany pracy, grafiki zajęć). Wyniki badań pokazały, że dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych przejawiają obniżone poczucie własnej wartości, zaburzenia emocjonalne i często przyjmują mechanizmy obronne. To zjawisko jednak nie przybiera form zastraszających, lecz utrzymuje się na średnim poziomie. Efektywna praca ośrodków wsparcia dziennego, czyli świetlic środowiskowych, jest w stanie skorygować, a nawet wyeliminować skutki nieprawidłowości wychowawczych w rodzinach. Jednak wsparcie materialne ze strony władz powiatowych jest niewspółmiernie małe w stosunku do potrzeb w tym zakresie. Efektywność oddziaływań wychowawczych świetlic środowiskowych w głównej mierze zależy od czynnika ludzkiego – ofiarności wolontariuszy oraz zapału, pomysłowości i operatywności pracowników świetlicy.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Anna - 128022
dc.contributor.authorpl
Dacyl, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Anna - 128022
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:21:05Z
dc.date.available
2020-07-23T23:21:05Z
dc.date.submittedpl
2012-06-27
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-65074-117794
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178599
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
•\tdysfunctional family\n•\tinstitutional foster care\n•\tcommunity centre\n•\teducative influence
dc.subject.plpl
•rodzina dysfunkcyjna•zastępcza opieka instytucjonalna•świetlica środowiskowa•oddziaływania wychowawcze
dc.titlepl
Świetlica Środowiskowa jako żródło wsparcia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
dc.title.alternativepl
A community centre as the way of support for children from dysfunctional families
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
282
Views per month
Views per city
Warsaw
44
Poznan
21
Krakow
16
Gorowo Ilaweckie
12
Lodz
10
Lublin
9
Wroclaw
7
Bydgoszcz
5
Gdynia
5
Katowice
4

No access

No Thumbnail Available