Polskie czasopisma literackie w Internecie : dostępność, sposoby upowszechniania i próba typologii

2018
journal article
article
dc.abstract.enA media content analysis method was used to get an overview of all the Internet available article titles in relevance to literature profi le in all forms and setup (full-text, abstract, table of contents, bibliographic description or table of titles). Without any chronological constrains, such things were taken into account as, forgone digital scripture/periodicals featured in Polish digital libraries, the same as, modern periodicals from the beginning of their existence brought into digital version, seen at all sorts of web portals, web sites, or self-made ones (You can spot them "by chance" in the most unexpected location i.e. encyclopaedia or private Facebook profi le). What's more, attempts were made to assess communicativeness, usefulness and ease with the user's access. Needless to say, the lyrical wanted to answer the question: are the most well-known Polish periodicals available online? At the end, a typology attempt of all the given literature in accordance to diff erent criteria was presented.pl
dc.abstract.plMetodą analizy zawartości mediów dokonano przeglądu dostępnych w Internecie tytułów czasopism o profilu literackim w różnych formach i konfiguracjach (pełnotekstowych, abstraktowych, spisów treści, opisów bibliograficznych czy list tytułów). Bez ograniczeń chronologicznych wzięto pod uwagę zarówno zdygitalizowane pisma dawne zamieszczone w polskich bibliotekach cyfrowych, jak też współczesne periodyki od początku swego istnienia funkcjonujące w wersji cyfrowej, a widoczne na portalach, witrynach, własnych stronach internetowych (czasami "przy okazji doczepione" w niespodziewanych miejscach, np. na stronie encyklopedii lub prywatnej osoby na Facebooku). Starano się przy tym ocenić komunikatywność, użyteczność i łatwość dostępu dla użytkownika. Starano się odpowiedzieć także na pytanie: Czy najbardziej znane polskie czasopisma literackie są dostępne online? Na koniec przedstawiono próbę typologii tychże czasopism według różnych kryteriów.pl
dc.contributor.authorKristanova, Evelinapl
dc.date.accessioned2023-09-28T08:20:41Z
dc.date.available2023-09-28T08:20:41Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 821-823pl
dc.description.number4 (236)pl
dc.description.physical807-824pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume61pl
dc.identifier.doi10.4467/22996362PZ.18.047.10405pl
dc.identifier.eissn2299-6362pl
dc.identifier.issn0555-0025pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319991
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.endigitized Polish magazine of literaturepl
dc.subject.enPolish literary periodicals in the Internetpl
dc.subject.entypology of literature presspl
dc.subject.plpolskie zdygitalizowane czasopisma literackiepl
dc.subject.plpolskie periodyki literackie w Interneciepl
dc.subject.pltypologia czasopism literackichpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePolskie czasopisma literackie w Internecie : dostępność, sposoby upowszechniania i próba typologiipl
dc.title.alternativePolish literature press in the Internet : availability, ways of disseminating and typologypl
dc.title.journalZeszyty Prasoznawczepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A media content analysis method was used to get an overview of all the Internet available article titles in relevance to literature profi le in all forms and setup (full-text, abstract, table of contents, bibliographic description or table of titles). Without any chronological constrains, such things were taken into account as, forgone digital scripture/periodicals featured in Polish digital libraries, the same as, modern periodicals from the beginning of their existence brought into digital version, seen at all sorts of web portals, web sites, or self-made ones (You can spot them "by chance" in the most unexpected location i.e. encyclopaedia or private Facebook profi le). What's more, attempts were made to assess communicativeness, usefulness and ease with the user's access. Needless to say, the lyrical wanted to answer the question: are the most well-known Polish periodicals available online? At the end, a typology attempt of all the given literature in accordance to diff erent criteria was presented.
dc.abstract.plpl
Metodą analizy zawartości mediów dokonano przeglądu dostępnych w Internecie tytułów czasopism o profilu literackim w różnych formach i konfiguracjach (pełnotekstowych, abstraktowych, spisów treści, opisów bibliograficznych czy list tytułów). Bez ograniczeń chronologicznych wzięto pod uwagę zarówno zdygitalizowane pisma dawne zamieszczone w polskich bibliotekach cyfrowych, jak też współczesne periodyki od początku swego istnienia funkcjonujące w wersji cyfrowej, a widoczne na portalach, witrynach, własnych stronach internetowych (czasami "przy okazji doczepione" w niespodziewanych miejscach, np. na stronie encyklopedii lub prywatnej osoby na Facebooku). Starano się przy tym ocenić komunikatywność, użyteczność i łatwość dostępu dla użytkownika. Starano się odpowiedzieć także na pytanie: Czy najbardziej znane polskie czasopisma literackie są dostępne online? Na koniec przedstawiono próbę typologii tychże czasopism według różnych kryteriów.
dc.contributor.authorpl
Kristanova, Evelina
dc.date.accessioned
2023-09-28T08:20:41Z
dc.date.available
2023-09-28T08:20:41Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 821-823
dc.description.numberpl
4 (236)
dc.description.physicalpl
807-824
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
61
dc.identifier.doipl
10.4467/22996362PZ.18.047.10405
dc.identifier.eissnpl
2299-6362
dc.identifier.issnpl
0555-0025
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319991
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
digitized Polish magazine of literature
dc.subject.enpl
Polish literary periodicals in the Internet
dc.subject.enpl
typology of literature press
dc.subject.plpl
polskie zdygitalizowane czasopisma literackie
dc.subject.plpl
polskie periodyki literackie w Internecie
dc.subject.plpl
typologia czasopism literackich
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Polskie czasopisma literackie w Internecie : dostępność, sposoby upowszechniania i próba typologii
dc.title.alternativepl
Polish literature press in the Internet : availability, ways of disseminating and typology
dc.title.journalpl
Zeszyty Prasoznawcze
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Ashburn
2
San Jose
1
Downloads
kristanova_polskie_czasopisma_literackie_w_internecie_2018.pdf
113