Autopsja psychologiczna jako metoda kryminalistyczna – odtwarzanie sylwetki psychologicznej osoby zmarłej i przyczyn jej śmierci

master
dc.abstract.enThe goal of this study is to characterize the psychological autopsy as a method of psychological analysis of sudden death cases, where a suspicion of the suicidal nature of death occurs. The thesis includes a review and a description of various method’s elements, as well as the sources of information used in its application, such as psychological interview, analysis of suicidal progression, suicidal note, suicide method, personality and social factors influencing the life situation of the deceased. The process of reconstruction of the psychological profile of the deceased and their mental state is presented, with particular emphasis on the psychological and forensic science techniques used in this method. The study attempts to reconstruct the theoretical basis of psychological autopsy, looking for the assumptions, concepts and directions of research which formed the basis of development of its individual aspects. The thesis includes a description of attempts to standardize the method, by analyzing the examples of three models of its application. With regard to the psychological autopsy, the description of the phenomenon of suicide, its features and occurrence in Poland is also presented. The thesis presents selected aspects of the criminal law analysis of suicidal death including the use of the psychological autopsy as an expert opinion in criminal procedure and forensic issue of suicide deaths mystification. As the part of comprehensive description of the psychological autopsy and its individual elements, the thesis provides an analysis of the changes of the method’s practical application and development that have appeared over the years.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest charakterystyka autopsji psychologicznej jako metody ekspertyzy psychologicznej wykorzystywanej w analizie przypadków nagłych zgonów, co do których zachodzi podejrzenie samobójczego charakteru śmierci. W pracy został dokonany przegląd i opis poszczególnych elementów tej metody oraz wykorzystywanych w ramach jej stosowania źródeł informacji, takich jak m.in. wywiad psychologiczny, analiza progresji suicydalnej, listu pożegnalnego, czynników osobowościowych i społecznych wpływających na sytuację życiową denata oraz metody samobójczej. Przedstawiony został proces odtwarzania sylwetki psychologicznej osoby zmarłej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywanych w ramach ekspertyzy narzędzi psychologicznych i kryminalistycznych. W pracy podjęto próbę rekonstrukcji podłoża teoretycznego autopsji psychologicznej, poszukując założeń, koncepcji i kierunków badań na bazie których rozwijano poszczególne jej aspekty. Uwzględniono także próby standaryzacji tej metody, z wyszczególnieniem trzech modeli jej stosowania. W odniesieniu do autopsji psychologicznej, zaprezentowany został opis zjawiska samobójstwa, jego cech i występowania w Polsce, jak również kryminalistyczna problematyka pozorowania zgonów samobójczych. W pracy przedstawiono wybrane aspekty prawnokarnej analizy śmierci samobójczej, w tym wykorzystanie autopsji psychologicznej jako opinii biegłego w postępowaniu karnym. W ramach kompleksowej charakterystyki tej metody oraz jej poszczególnych elementów, analizie poddano pojawiające się na przestrzeni lat zmiany w jej praktycznym zastosowaniu oraz kierunki rozwoju.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWójcikiewicz, Józef - 132767 pl
dc.contributor.authorDziadek, Adampl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWójcikiewicz, Józef - 132767 pl
dc.contributor.reviewerKrawczyk, Ryszard - 129441 pl
dc.date.accessioned2022-11-03T22:38:29Z
dc.date.available2022-11-03T22:38:29Z
dc.date.submitted2022-10-28pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-162944-225735pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303237
dc.languagepolpl
dc.subject.enPsychological autopsy, suicide, suicide attempt, forensic science, suicydology, suicidal ideationpl
dc.subject.plAutopsja psychologiczna, samobójstwo, próba samobójcza, kryminalistyka, suicydologia, myśli samobójczepl
dc.titleAutopsja psychologiczna jako metoda kryminalistyczna – odtwarzanie sylwetki psychologicznej osoby zmarłej i przyczyn jej śmiercipl
dc.title.alternativePsychological autopsy as a forensic science method – an attempt to reconstruct the psychological profile of the deceased and the causes of their deathpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The goal of this study is to characterize the psychological autopsy as a method of psychological analysis of sudden death cases, where a suspicion of the suicidal nature of death occurs. The thesis includes a review and a description of various method’s elements, as well as the sources of information used in its application, such as psychological interview, analysis of suicidal progression, suicidal note, suicide method, personality and social factors influencing the life situation of the deceased. The process of reconstruction of the psychological profile of the deceased and their mental state is presented, with particular emphasis on the psychological and forensic science techniques used in this method. The study attempts to reconstruct the theoretical basis of psychological autopsy, looking for the assumptions, concepts and directions of research which formed the basis of development of its individual aspects. The thesis includes a description of attempts to standardize the method, by analyzing the examples of three models of its application. With regard to the psychological autopsy, the description of the phenomenon of suicide, its features and occurrence in Poland is also presented. The thesis presents selected aspects of the criminal law analysis of suicidal death including the use of the psychological autopsy as an expert opinion in criminal procedure and forensic issue of suicide deaths mystification. As the part of comprehensive description of the psychological autopsy and its individual elements, the thesis provides an analysis of the changes of the method’s practical application and development that have appeared over the years.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest charakterystyka autopsji psychologicznej jako metody ekspertyzy psychologicznej wykorzystywanej w analizie przypadków nagłych zgonów, co do których zachodzi podejrzenie samobójczego charakteru śmierci. W pracy został dokonany przegląd i opis poszczególnych elementów tej metody oraz wykorzystywanych w ramach jej stosowania źródeł informacji, takich jak m.in. wywiad psychologiczny, analiza progresji suicydalnej, listu pożegnalnego, czynników osobowościowych i społecznych wpływających na sytuację życiową denata oraz metody samobójczej. Przedstawiony został proces odtwarzania sylwetki psychologicznej osoby zmarłej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywanych w ramach ekspertyzy narzędzi psychologicznych i kryminalistycznych. W pracy podjęto próbę rekonstrukcji podłoża teoretycznego autopsji psychologicznej, poszukując założeń, koncepcji i kierunków badań na bazie których rozwijano poszczególne jej aspekty. Uwzględniono także próby standaryzacji tej metody, z wyszczególnieniem trzech modeli jej stosowania. W odniesieniu do autopsji psychologicznej, zaprezentowany został opis zjawiska samobójstwa, jego cech i występowania w Polsce, jak również kryminalistyczna problematyka pozorowania zgonów samobójczych. W pracy przedstawiono wybrane aspekty prawnokarnej analizy śmierci samobójczej, w tym wykorzystanie autopsji psychologicznej jako opinii biegłego w postępowaniu karnym. W ramach kompleksowej charakterystyki tej metody oraz jej poszczególnych elementów, analizie poddano pojawiające się na przestrzeni lat zmiany w jej praktycznym zastosowaniu oraz kierunki rozwoju.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wójcikiewicz, Józef - 132767
dc.contributor.authorpl
Dziadek, Adam
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wójcikiewicz, Józef - 132767
dc.contributor.reviewerpl
Krawczyk, Ryszard - 129441
dc.date.accessioned
2022-11-03T22:38:29Z
dc.date.available
2022-11-03T22:38:29Z
dc.date.submittedpl
2022-10-28
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-162944-225735
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303237
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Psychological autopsy, suicide, suicide attempt, forensic science, suicydology, suicidal ideation
dc.subject.plpl
Autopsja psychologiczna, samobójstwo, próba samobójcza, kryminalistyka, suicydologia, myśli samobójcze
dc.titlepl
Autopsja psychologiczna jako metoda kryminalistyczna – odtwarzanie sylwetki psychologicznej osoby zmarłej i przyczyn jej śmierci
dc.title.alternativepl
Psychological autopsy as a forensic science method – an attempt to reconstruct the psychological profile of the deceased and the causes of their death
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Krakow
6
Warsaw
3
Grodek Nad Dunajcem
2
Lublin
2
Bydgoszcz
1
Daszewice
1

No access

No Thumbnail Available
Collections