Beesly. Aplikacja internetowa do tworzenia fiszek

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to explain why certain learning methods are less effective than others and to discuss the technique of learning by using flashcards. This technique is the main functionality of the developed web application, which is an integral part of the thesis. The starting point is the neurobiological aspect of acquiring knowledge. For this purpose, the brief characterization of brain structures such as the cerebral cortex, hippocampus, neuron, and the concept of neuroplasticity are described. Secondly, the possible causes and effects of choosing ineffective learning methods are presented. Formal education, particularly based on the Prussian education system, is discussed as a cause, while bad habits and misguided self-beliefs are identified as the resulting effects. Furthermore, important aspects of effective learning, such as memory, the impact of sleep and the phenomenon of forgetting information, are described. In the next part of the thesis, the technique of learning by using flashcards is presented. I present its advantages and discuss the functioning of the so-called Leitner system, developed by Sebastian Leitner. Another important section of the thesis is dedicated to the technical specification of the developed application named Beesly. Its structure, main functionalities, technical tools used for its development, and work methodology are discussed. The application was built using the Python programming language, the Flask framework, and also with a connection to the relational database. The conclusions from the research indicate that ineffective learning methods focus solely on encoding information in short-term memory, without engaging long-term memory, which plays a crucial role in effective learning. Other important aspects to remember are sleep quality and learning distributed in time. Based on these findings, we can state that learning by using flashcards is one of the effective methods. The Beesly application, in which the learning algorithm was inspired by the so-called Leitner system, can be considered an efficient way of learning.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest wyjaśnienie, dlaczego wybrane metody uczenia się są mniej efektywne od innych oraz omówienie techniki nauki za pomocą fiszek, która stanowi główną funkcjonalność zbudowanej aplikacji internetowej, będącej integralną częścią pracy. Punktem wyjścia rozważań jest neurobiologiczny aspekt przyswajania wiedzy. W tym celu przedstawiona została krótka charakterystyka struktur mózgowych, takich jak kora mózgowa, hipokamp, neuron, a także cecha mózgu zwana neuroplastycznością. Następnie opisano możliwe przyczyny i skutki wybierania nieefektywnych metod nauki. Jako przyczynę omówiona została formalna edukacja, szczególnie oparta na systemie pruskim. Przedstawionymi skutkami są natomiast złe nawyki oraz błędne przekonania o własnej osobie. Następnie opisano istotne aspekty, o których powinniśmy pamiętać, jeśli chcemy, aby nasza nauka była skuteczna, takie jak: pamięć, wpływ snu i zjawisko zapominania. W dalszej części pracy przedstawiona jest technika nauki za pomocą fiszek. Opisano jej zalety oraz działanie tak zwanej kartoteki autodydaktycznej stworzonej przez Sebastiana Leitnera. Kolejną częścią pracy jest techniczna specyfikacja zbudowanej aplikacji o nazwie Beesly, służącej do nauki za pomocą fiszek. Omówiona została jej struktura, główne funkcjonalności oraz wykorzystane do jej zbudowania środki techniczne i metodologia pracy. Aplikacja powstała przy pomocy języka programowania Python i frameworku Flask, współdziała z nią relacyjna baza danych. Wnioski wynikające z pracy wskazują na fakt, że nieefektywne metody uczenia się skupiają się na kodowaniu informacji jedynie w pamięci krótkotrwałej, bez zaangażowania pamięci długotrwałej, która odgrywa kluczową rolę w tym kontekście. Istotne znaczenie mają również sen oraz rozłożenie nauki w czasie. Na podstawie powyższych wniosków można stwierdzić, że nauka za pomocą fiszek jest metodą efektywną. Zbudowana aplikacja, w której algorytm nauki terminów z fiszek został zainspirowany tak zwanym systemem Leitnera, może być uznana za skuteczny sposób przyswajania wiedzy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKonior, Jerzy - 100003 pl
dc.contributor.authorSzarlej, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGatkowska, Izabela - 128019 pl
dc.contributor.reviewerKonior, Jerzy - 100003 pl
dc.date.accessioned2023-07-11T21:54:37Z
dc.date.available2023-07-11T21:54:37Z
dc.date.submitted2023-07-11pl
dc.fieldofstudyelektroniczne przetwarzanie informacjipl
dc.identifier.apddiploma-165983-292137pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315656
dc.languagepolpl
dc.subject.enFlashcards, Leitner system, effective learning, learning methods, memory, brain, education, web application.pl
dc.subject.plFiszki, system Leitnera, efektywna nauka, metody uczenia się, pamięć, mózg, edukacja, aplikacja internetowa.pl
dc.titleBeesly. Aplikacja internetowa do tworzenia fiszekpl
dc.title.alternativeBeesly. Web application for creating flashcardspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to explain why certain learning methods are less effective than others and to discuss the technique of learning by using flashcards. This technique is the main functionality of the developed web application, which is an integral part of the thesis. The starting point is the neurobiological aspect of acquiring knowledge. For this purpose, the brief characterization of brain structures such as the cerebral cortex, hippocampus, neuron, and the concept of neuroplasticity are described. Secondly, the possible causes and effects of choosing ineffective learning methods are presented. Formal education, particularly based on the Prussian education system, is discussed as a cause, while bad habits and misguided self-beliefs are identified as the resulting effects. Furthermore, important aspects of effective learning, such as memory, the impact of sleep and the phenomenon of forgetting information, are described. In the next part of the thesis, the technique of learning by using flashcards is presented. I present its advantages and discuss the functioning of the so-called Leitner system, developed by Sebastian Leitner. Another important section of the thesis is dedicated to the technical specification of the developed application named Beesly. Its structure, main functionalities, technical tools used for its development, and work methodology are discussed. The application was built using the Python programming language, the Flask framework, and also with a connection to the relational database. The conclusions from the research indicate that ineffective learning methods focus solely on encoding information in short-term memory, without engaging long-term memory, which plays a crucial role in effective learning. Other important aspects to remember are sleep quality and learning distributed in time. Based on these findings, we can state that learning by using flashcards is one of the effective methods. The Beesly application, in which the learning algorithm was inspired by the so-called Leitner system, can be considered an efficient way of learning.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest wyjaśnienie, dlaczego wybrane metody uczenia się są mniej efektywne od innych oraz omówienie techniki nauki za pomocą fiszek, która stanowi główną funkcjonalność zbudowanej aplikacji internetowej, będącej integralną częścią pracy. Punktem wyjścia rozważań jest neurobiologiczny aspekt przyswajania wiedzy. W tym celu przedstawiona została krótka charakterystyka struktur mózgowych, takich jak kora mózgowa, hipokamp, neuron, a także cecha mózgu zwana neuroplastycznością. Następnie opisano możliwe przyczyny i skutki wybierania nieefektywnych metod nauki. Jako przyczynę omówiona została formalna edukacja, szczególnie oparta na systemie pruskim. Przedstawionymi skutkami są natomiast złe nawyki oraz błędne przekonania o własnej osobie. Następnie opisano istotne aspekty, o których powinniśmy pamiętać, jeśli chcemy, aby nasza nauka była skuteczna, takie jak: pamięć, wpływ snu i zjawisko zapominania. W dalszej części pracy przedstawiona jest technika nauki za pomocą fiszek. Opisano jej zalety oraz działanie tak zwanej kartoteki autodydaktycznej stworzonej przez Sebastiana Leitnera. Kolejną częścią pracy jest techniczna specyfikacja zbudowanej aplikacji o nazwie Beesly, służącej do nauki za pomocą fiszek. Omówiona została jej struktura, główne funkcjonalności oraz wykorzystane do jej zbudowania środki techniczne i metodologia pracy. Aplikacja powstała przy pomocy języka programowania Python i frameworku Flask, współdziała z nią relacyjna baza danych. Wnioski wynikające z pracy wskazują na fakt, że nieefektywne metody uczenia się skupiają się na kodowaniu informacji jedynie w pamięci krótkotrwałej, bez zaangażowania pamięci długotrwałej, która odgrywa kluczową rolę w tym kontekście. Istotne znaczenie mają również sen oraz rozłożenie nauki w czasie. Na podstawie powyższych wniosków można stwierdzić, że nauka za pomocą fiszek jest metodą efektywną. Zbudowana aplikacja, w której algorytm nauki terminów z fiszek został zainspirowany tak zwanym systemem Leitnera, może być uznana za skuteczny sposób przyswajania wiedzy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Konior, Jerzy - 100003
dc.contributor.authorpl
Szarlej, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gatkowska, Izabela - 128019
dc.contributor.reviewerpl
Konior, Jerzy - 100003
dc.date.accessioned
2023-07-11T21:54:37Z
dc.date.available
2023-07-11T21:54:37Z
dc.date.submittedpl
2023-07-11
dc.fieldofstudypl
elektroniczne przetwarzanie informacji
dc.identifier.apdpl
diploma-165983-292137
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315656
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Flashcards, Leitner system, effective learning, learning methods, memory, brain, education, web application.
dc.subject.plpl
Fiszki, system Leitnera, efektywna nauka, metody uczenia się, pamięć, mózg, edukacja, aplikacja internetowa.
dc.titlepl
Beesly. Aplikacja internetowa do tworzenia fiszek
dc.title.alternativepl
Beesly. Web application for creating flashcards
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
3
Bydgoszcz
1
Katowice
1
Kłodawa
1
Radom
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available