Wizerunek kobiet oraz mężczyzn w przekazach reklamowych

master
dc.abstract.enThe work is divided into four chapters. The first section refers to the essence of the history of advertising and advertising as communication. The second section discusses the psychology of advertising, the influence of emotions, sound and color in advertising on the consumer. The third section presents men’s and women’s stereotypes that exist in society generally. In chapter four, the images of men and women in advertisements are discussed in more detailed way. The analysis of typical women’s and men’s roles, commonly attributed to them, is presended in final part of this thesis.pl
dc.abstract.plPraca została podzielona na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy odnosi się do istoty reklamy jej historii oraz reklamy, jako komunikacji. W rozdziale drugim omówiono psychologię reklamy, wpływ emocji, dźwięku i barwy w reklamie na konsumenta. W rozdziale trzecim przedstawiono sylwetki stereotypów kobiet i mężczyzn, jakie powszechnie funkcjonują w społeczeństwie. W rozdziale czwartym, ostatnim omówiono wizerunki kobiet i mężczyzn w reklamach. Przedstawiono kobiety oraz mężczyzn w typowych rolach, jakie się im powszechnie przypisuje.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.authorLasek, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:18:27Z
dc.date.available2020-07-24T16:18:27Z
dc.date.submitted2013-06-28pl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-74940-98287pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187760
dc.languagepolpl
dc.subject.enimage-stereotype-psychology - advertisingpl
dc.subject.plwizerunek– stereotyp– psychologia – reklamapl
dc.titleWizerunek kobiet oraz mężczyzn w przekazach reklamowychpl
dc.title.alternativeImage of women and men in advertising messagespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is divided into four chapters. The first section refers to the essence of the history of advertising and advertising as communication. The second section discusses the psychology of advertising, the influence of emotions, sound and color in advertising on the consumer. The third section presents men’s and women’s stereotypes that exist in society generally. In chapter four, the images of men and women in advertisements are discussed in more detailed way. The analysis of typical women’s and men’s roles, commonly attributed to them, is presended in final part of this thesis.
dc.abstract.plpl
Praca została podzielona na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy odnosi się do istoty reklamy jej historii oraz reklamy, jako komunikacji. W rozdziale drugim omówiono psychologię reklamy, wpływ emocji, dźwięku i barwy w reklamie na konsumenta. W rozdziale trzecim przedstawiono sylwetki stereotypów kobiet i mężczyzn, jakie powszechnie funkcjonują w społeczeństwie. W rozdziale czwartym, ostatnim omówiono wizerunki kobiet i mężczyzn w reklamach. Przedstawiono kobiety oraz mężczyzn w typowych rolach, jakie się im powszechnie przypisuje.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.authorpl
Lasek, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:18:27Z
dc.date.available
2020-07-24T16:18:27Z
dc.date.submittedpl
2013-06-28
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-74940-98287
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187760
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
image-stereotype-psychology - advertising
dc.subject.plpl
wizerunek– stereotyp– psychologia – reklama
dc.titlepl
Wizerunek kobiet oraz mężczyzn w przekazach reklamowych
dc.title.alternativepl
Image of women and men in advertising messages
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Wroclaw
7
Krakow
4
Gadki
2
Rzeszów
2
Siemianowice Śląskie
2
Dublin
1
Federal Way
1
Gdansk
1
Kalisz
1
Kielce
1

No access

No Thumbnail Available