Rola wartości w zarządzaniu organizacją pozarządową na przykładzie stowarzyszenia Otwarte Klatki

master
dc.abstract.enThe subject of this work is the role played by values in the management of non-governmental organizations on the example of the Krakow-based association Otwarte Klatki. The purpose of the paper is to present the results and conclusions of ethnographic research conducted at the association. In my research, I used an ethnographic methodology using the techniques of unstructured interview, participant observation, and content analysis of the organization's internal documents. I subjected the collected material to analysis during which I was inspired by the grounded theory method. The research has provided extensive material on the role that values play in the management of a non-profit organization. In the conclusions, I summarize the collected information and 2 present the most important conclusions about how values are used in the management process and what aspects of it they influence.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem rozważań niniejszej pracy jest rola jaką pełnią wartości w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi na przykładzie krakowskiego stowarzyszenia Otwarte Klatki. Celem pracy jest zaprezentowanie wyników i wniosków z badań etnograficznych przeprowadzonych w stowarzyszeniu. W badaniach posłużyłam się metodologią etnograficzną wykorzystując techniki wywiadu nieustrukturalizowanego, obserwacji uczestniczącej oraz analizy treści dokumentów wewnętrznych organizacji. Zebrany materiał poddałam analizie, podczas której inspirowałam się metodą teorii ugruntowanej. Badania dostarczyły obszernego materiały dotyczącego roli jaką pełnią wartości w zarządzaniu organizacją non-profit. We wnioskach podsumowuję zebrane informacje i przedstawiam najważniejsze konkluzje dotyczącego tego w jaki sposób wartości są wykorzystywane w procesie zarządzania i na jakie jego aspekty wpływają.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorLaberschek, Marcinpl
dc.contributor.authorŻur, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerLaberschek, Marcinpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Katarzyna - 101989 pl
dc.date.accessioned2022-11-02T22:31:23Z
dc.date.available2022-11-02T22:31:23Z
dc.date.submitted2022-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediami i reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-147624-177447pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303174
dc.languagepolpl
dc.subject.enorganization ethnography, NGO organizations, humanistic management, values in managementpl
dc.subject.pletnografia organizacji, organizacje pozarządowe, zarządzanie humanistyczne, wartości w zarządzaniupl
dc.titleRola wartości w zarządzaniu organizacją pozarządową na przykładzie stowarzyszenia Otwarte Klatkipl
dc.title.alternativeThe role of values in managing a non-governmental organization on the example of the Otwarte Klatki Associationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is the role played by values in the management of non-governmental organizations on the example of the Krakow-based association Otwarte Klatki. The purpose of the paper is to present the results and conclusions of ethnographic research conducted at the association. In my research, I used an ethnographic methodology using the techniques of unstructured interview, participant observation, and content analysis of the organization's internal documents. I subjected the collected material to analysis during which I was inspired by the grounded theory method. The research has provided extensive material on the role that values play in the management of a non-profit organization. In the conclusions, I summarize the collected information and 2 present the most important conclusions about how values are used in the management process and what aspects of it they influence.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem rozważań niniejszej pracy jest rola jaką pełnią wartości w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi na przykładzie krakowskiego stowarzyszenia Otwarte Klatki. Celem pracy jest zaprezentowanie wyników i wniosków z badań etnograficznych przeprowadzonych w stowarzyszeniu. W badaniach posłużyłam się metodologią etnograficzną wykorzystując techniki wywiadu nieustrukturalizowanego, obserwacji uczestniczącej oraz analizy treści dokumentów wewnętrznych organizacji. Zebrany materiał poddałam analizie, podczas której inspirowałam się metodą teorii ugruntowanej. Badania dostarczyły obszernego materiały dotyczącego roli jaką pełnią wartości w zarządzaniu organizacją non-profit. We wnioskach podsumowuję zebrane informacje i przedstawiam najważniejsze konkluzje dotyczącego tego w jaki sposób wartości są wykorzystywane w procesie zarządzania i na jakie jego aspekty wpływają.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Laberschek, Marcin
dc.contributor.authorpl
Żur, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Laberschek, Marcin
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Katarzyna - 101989
dc.date.accessioned
2022-11-02T22:31:23Z
dc.date.available
2022-11-02T22:31:23Z
dc.date.submittedpl
2022-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami i reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-147624-177447
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303174
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
organization ethnography, NGO organizations, humanistic management, values in management
dc.subject.plpl
etnografia organizacji, organizacje pozarządowe, zarządzanie humanistyczne, wartości w zarządzaniu
dc.titlepl
Rola wartości w zarządzaniu organizacją pozarządową na przykładzie stowarzyszenia Otwarte Klatki
dc.title.alternativepl
The role of values in managing a non-governmental organization on the example of the Otwarte Klatki Association
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available
Collections