Optymalizacja procesów logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa Hako Polska Sp. z o.o.

master
dc.abstract.enLogistics plays nowadays a key role in the proper functioning of the company. Systems and logistics processes, their correct operation is an essential element of today's company. Organizations must consider the tendency to changes in processes, make more flexible so that it strengthen their competitiveness in the market. Master’s thesis contains the basic functioning of logistics, its main branches and the transition of logistics general to logistics processes. Thanks to the widely described in the theoretical part of the management process we sought to implement the research part, to optimize the processes with which investigated company hadthe problem. Implemented solutions described in this work proved to be crucial in improving the logistics processes in the company.pl
dc.abstract.plLogistyka odgrywa w dzisiejszych czasach kluczową rolę w poprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Systemy oraz procesy logistyczne, ich poprawne działanie jest nieodzownym elementem dzisiejszej logistyki przedsiębiorstwa. Organizacje muszą brać pod uwagę tendencję do zmian w procesach, uelastyczniać je dzięki czemu wzmocnią swoją konkurencyjność na rynku. W pracy zawarto podstawy funkcjonowania logistyki, jej podstawowe gałęzie oraz przejście z logistyki ogólnej do logistyki procesów. Dzięki szeroko opisanemu w części teoretycznej zarządzaniu przez proces starano się w części badawczej wdrożyć, zoptymalizować procesy z którymi badane przedsiębiorstwo miało problem. Wdrożone rozwiązania przedstawione w niniejszej pracy okazały się kluczowe w poprawie procesów logistycznych badanego przedsiębiorstwa.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.authorByrdy, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:32:35Z
dc.date.available2020-07-27T02:32:35Z
dc.date.submitted2016-09-21pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-109843-183954pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215881
dc.languagepolpl
dc.subject.enlogistics - optimization - processes - company - systempl
dc.subject.pllogistyka – optymalizacja – procesy – przedsiębiorstwo – systemypl
dc.titleOptymalizacja procesów logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa Hako Polska Sp. z o.o.pl
dc.title.alternativeOptimization of logistic processes on the example of the company Hako Poland Sp. z o.o.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Logistics plays nowadays a key role in the proper functioning of the company. Systems and logistics processes, their correct operation is an essential element of today's company. Organizations must consider the tendency to changes in processes, make more flexible so that it strengthen their competitiveness in the market. Master’s thesis contains the basic functioning of logistics, its main branches and the transition of logistics general to logistics processes. Thanks to the widely described in the theoretical part of the management process we sought to implement the research part, to optimize the processes with which investigated company hadthe problem. Implemented solutions described in this work proved to be crucial in improving the logistics processes in the company.
dc.abstract.plpl
Logistyka odgrywa w dzisiejszych czasach kluczową rolę w poprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Systemy oraz procesy logistyczne, ich poprawne działanie jest nieodzownym elementem dzisiejszej logistyki przedsiębiorstwa. Organizacje muszą brać pod uwagę tendencję do zmian w procesach, uelastyczniać je dzięki czemu wzmocnią swoją konkurencyjność na rynku. W pracy zawarto podstawy funkcjonowania logistyki, jej podstawowe gałęzie oraz przejście z logistyki ogólnej do logistyki procesów. Dzięki szeroko opisanemu w części teoretycznej zarządzaniu przez proces starano się w części badawczej wdrożyć, zoptymalizować procesy z którymi badane przedsiębiorstwo miało problem. Wdrożone rozwiązania przedstawione w niniejszej pracy okazały się kluczowe w poprawie procesów logistycznych badanego przedsiębiorstwa.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.authorpl
Byrdy, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:32:35Z
dc.date.available
2020-07-27T02:32:35Z
dc.date.submittedpl
2016-09-21
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-109843-183954
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215881
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
logistics - optimization - processes - company - system
dc.subject.plpl
logistyka – optymalizacja – procesy – przedsiębiorstwo – systemy
dc.titlepl
Optymalizacja procesów logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa Hako Polska Sp. z o.o.
dc.title.alternativepl
Optimization of logistic processes on the example of the company Hako Poland Sp. z o.o.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
316
Views per month
Views per city
Warsaw
42
Wroclaw
23
Poznan
19
Krakow
15
Gdansk
14
Lublin
10
Katowice
8
Bydgoszcz
7
Gdynia
7
Niepolomice
7

No access

No Thumbnail Available