The Processing of Ambiguous Sentences by First and Second Language Learners of English

master
dc.abstract.enStreszczenieTematem pracy jest przetwarzanie angielskich zdań dwuznacznych przez rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz osoby bilingwalne posługujące się językiem polskim oraz angielskim. Badania oparte zostały na ankiecie przeprowadzonej wśród polskich studentów posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym oraz osób, które postrzegają język angielski jako swój język ojczysty. Niniejsza praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieją zasadnicze różnice w interpretacji dwuznaczności pomiędzy badanymi grupami.Praca podzielona została na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział stanowi podstawę teoretyczną dla dalszych rozważań. Przedstawiono w nim definicje prototypu prezentowane z różnych perspektyw. Przedstawiono także opisowo różne koncepcje i teorie stosowane w badaniach dotyczących tego pojęcia. Dalsza część pracy została poświęcona kategoryzacji pojęć w odniesieniu do prototypów obecnych w teorii językoznawczej, a w kolejnym rozdział zakończono omówieniem kulturowych aspektów teorii prototypu.Przedmiotem rozważań w drugim rozdziale jest przede wszystkim pojęcie wieloznaczności w kontekście językowym, a także różne rodzaje takich dwuznaczności, zilustrowano odpowiednimi przykładami. Ponadto opisano testy przydatne w odróżnieniu typów dwuznaczności występujących w języku angielskim. W tym rozdziale przedstawiono również dowody na to, iż język angielski jest niejednoznaczny na wielu płaszczyznach. Rozdział trzeci stanowi przegląd teorii dotyczących interpretacji zdań dwuznacznych przez rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz osób uczących się tego języka jako języka drugiego. Omówiono również różnice w przetwarzaniu dwuznaczności wynikające ze specyfiki obu badanych języków oraz odwołano się do wcześniejszych badań na ten temat. Dalsza część rozdziału poświęcona została takim zagadnieniom metodologicznym, jak charakterystyka grupy badawczej, metody i narzędzia badawcze, przebieg badań. Następnie dokonano analizy i interpretacji otrzymanych wyników. Przeprowadzone eksperymenty dotyczyły zarówno dwuznaczności strukturalnych (zdania względne, wyrażenia przyimkowe), jak i semantycznych (homonimy).pl
dc.abstract.plStreszczenieTematem pracy jest przetwarzanie angielskich zdań dwuznacznych przez rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz osoby bilingwalne posługujące się językiem polskim oraz angielskim. Badania oparte zostały na ankiecie przeprowadzonej wśród polskich studentów posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym oraz osób, które postrzegają język angielski jako swój język ojczysty. Niniejsza praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieją zasadnicze różnice w interpretacji dwuznaczności pomiędzy badanymi grupami.Praca podzielona została na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział stanowi podstawę teoretyczną dla dalszych rozważań. Przedstawiono w nim definicje prototypu prezentowane z różnych perspektyw. Przedstawiono także opisowo różne koncepcje i teorie stosowane w badaniach dotyczących tego pojęcia. Dalsza część pracy została poświęcona kategoryzacji pojęć w odniesieniu do prototypów obecnych w teorii językoznawczej, a w kolejnym rozdział zakończono omówieniem kulturowych aspektów teorii prototypu.Przedmiotem rozważań w drugim rozdziale jest przede wszystkim pojęcie wieloznaczności w kontekście językowym, a także różne rodzaje takich dwuznaczności, zilustrowano odpowiednimi przykładami. Ponadto opisano testy przydatne w odróżnieniu typów dwuznaczności występujących w języku angielskim. W tym rozdziale przedstawiono również dowody na to, iż język angielski jest niejednoznaczny na wielu płaszczyznach. Rozdział trzeci stanowi przegląd teorii dotyczących interpretacji zdań dwuznacznych przez rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz osób uczących się tego języka jako języka drugiego. Omówiono również różnice w przetwarzaniu dwuznaczności wynikające ze specyfiki obu badanych języków oraz odwołano się do wcześniejszych badań na ten temat. Dalsza część rozdziału poświęcona została takim zagadnieniom metodologicznym, jak charakterystyka grupy badawczej, metody i narzędzia badawcze, przebieg badań. Następnie dokonano analizy i interpretacji otrzymanych wyników. Przeprowadzone eksperymenty dotyczyły zarówno dwuznaczności strukturalnych (zdania względne, wyrażenia przyimkowe), jak i semantycznych (homonimy).pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMańczak-Wohlfeld, Elżbieta - 102700 pl
dc.contributor.authorRejowska, Adrianapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerSzczyrbak, Magdalena - 127656 pl
dc.contributor.reviewerMańczak-Wohlfeld, Elżbieta - 102700 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:33:12Z
dc.date.available2020-07-27T03:33:12Z
dc.date.submitted2016-10-20pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-110770-201053pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216738
dc.languageengpl
dc.subject.enlinguistic prototypes, linguistic ambiguities, L2 processing of ambiguous sentencespl
dc.subject.plprototypy w językoznawstwie, zdania dwuznaczne, przetwarzanie zdań dwuznacznych w języku obcympl
dc.titleThe Processing of Ambiguous Sentences by First and Second Language Learners of Englishpl
dc.title.alternativePrzetwarzanie angielskich zdań dwuznacznych przez rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz osoby bilingwalnepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
StreszczenieTematem pracy jest przetwarzanie angielskich zdań dwuznacznych przez rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz osoby bilingwalne posługujące się językiem polskim oraz angielskim. Badania oparte zostały na ankiecie przeprowadzonej wśród polskich studentów posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym oraz osób, które postrzegają język angielski jako swój język ojczysty. Niniejsza praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieją zasadnicze różnice w interpretacji dwuznaczności pomiędzy badanymi grupami.Praca podzielona została na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział stanowi podstawę teoretyczną dla dalszych rozważań. Przedstawiono w nim definicje prototypu prezentowane z różnych perspektyw. Przedstawiono także opisowo różne koncepcje i teorie stosowane w badaniach dotyczących tego pojęcia. Dalsza część pracy została poświęcona kategoryzacji pojęć w odniesieniu do prototypów obecnych w teorii językoznawczej, a w kolejnym rozdział zakończono omówieniem kulturowych aspektów teorii prototypu.Przedmiotem rozważań w drugim rozdziale jest przede wszystkim pojęcie wieloznaczności w kontekście językowym, a także różne rodzaje takich dwuznaczności, zilustrowano odpowiednimi przykładami. Ponadto opisano testy przydatne w odróżnieniu typów dwuznaczności występujących w języku angielskim. W tym rozdziale przedstawiono również dowody na to, iż język angielski jest niejednoznaczny na wielu płaszczyznach. Rozdział trzeci stanowi przegląd teorii dotyczących interpretacji zdań dwuznacznych przez rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz osób uczących się tego języka jako języka drugiego. Omówiono również różnice w przetwarzaniu dwuznaczności wynikające ze specyfiki obu badanych języków oraz odwołano się do wcześniejszych badań na ten temat. Dalsza część rozdziału poświęcona została takim zagadnieniom metodologicznym, jak charakterystyka grupy badawczej, metody i narzędzia badawcze, przebieg badań. Następnie dokonano analizy i interpretacji otrzymanych wyników. Przeprowadzone eksperymenty dotyczyły zarówno dwuznaczności strukturalnych (zdania względne, wyrażenia przyimkowe), jak i semantycznych (homonimy).
dc.abstract.plpl
StreszczenieTematem pracy jest przetwarzanie angielskich zdań dwuznacznych przez rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz osoby bilingwalne posługujące się językiem polskim oraz angielskim. Badania oparte zostały na ankiecie przeprowadzonej wśród polskich studentów posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym oraz osób, które postrzegają język angielski jako swój język ojczysty. Niniejsza praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieją zasadnicze różnice w interpretacji dwuznaczności pomiędzy badanymi grupami.Praca podzielona została na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział stanowi podstawę teoretyczną dla dalszych rozważań. Przedstawiono w nim definicje prototypu prezentowane z różnych perspektyw. Przedstawiono także opisowo różne koncepcje i teorie stosowane w badaniach dotyczących tego pojęcia. Dalsza część pracy została poświęcona kategoryzacji pojęć w odniesieniu do prototypów obecnych w teorii językoznawczej, a w kolejnym rozdział zakończono omówieniem kulturowych aspektów teorii prototypu.Przedmiotem rozważań w drugim rozdziale jest przede wszystkim pojęcie wieloznaczności w kontekście językowym, a także różne rodzaje takich dwuznaczności, zilustrowano odpowiednimi przykładami. Ponadto opisano testy przydatne w odróżnieniu typów dwuznaczności występujących w języku angielskim. W tym rozdziale przedstawiono również dowody na to, iż język angielski jest niejednoznaczny na wielu płaszczyznach. Rozdział trzeci stanowi przegląd teorii dotyczących interpretacji zdań dwuznacznych przez rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz osób uczących się tego języka jako języka drugiego. Omówiono również różnice w przetwarzaniu dwuznaczności wynikające ze specyfiki obu badanych języków oraz odwołano się do wcześniejszych badań na ten temat. Dalsza część rozdziału poświęcona została takim zagadnieniom metodologicznym, jak charakterystyka grupy badawczej, metody i narzędzia badawcze, przebieg badań. Następnie dokonano analizy i interpretacji otrzymanych wyników. Przeprowadzone eksperymenty dotyczyły zarówno dwuznaczności strukturalnych (zdania względne, wyrażenia przyimkowe), jak i semantycznych (homonimy).
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta - 102700
dc.contributor.authorpl
Rejowska, Adriana
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Szczyrbak, Magdalena - 127656
dc.contributor.reviewerpl
Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta - 102700
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:33:12Z
dc.date.available
2020-07-27T03:33:12Z
dc.date.submittedpl
2016-10-20
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-110770-201053
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216738
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
linguistic prototypes, linguistic ambiguities, L2 processing of ambiguous sentences
dc.subject.plpl
prototypy w językoznawstwie, zdania dwuznaczne, przetwarzanie zdań dwuznacznych w języku obcym
dc.titlepl
The Processing of Ambiguous Sentences by First and Second Language Learners of English
dc.title.alternativepl
Przetwarzanie angielskich zdań dwuznacznych przez rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz osoby bilingwalne
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Shanghai
1
Swansea
1
Wadowice
1

No access

No Thumbnail Available