Starcie kulturowe i tożsamość narodowa przedstawiona w powieści Miasta Soli. Zagubieni autorstwa Abd ar-Rahmana Munifa

master
dc.abstract.enThe aim of this paper is examine culture clash and national identity as presented in in the book "Cities of Salt" by Abd ar Rahman Munif. The first chapters define national identity and discuss how it is perceived in the Arabic World. It depicts mordern arabic literature, its main themes and the most important authors. It focuses on sudanese prose, describes its main themes such as social problems, merging of western values into muslim culture, fading of muslim identity, women rights and lack of social freedom. The historical background such as discovery of petroleum is discussed as well. The next chapters presents biography of Abd ar-Raham Munif and his literary work. It focues on his book "Cities of Salt" and examine its main themes. It critically analyses the issue of cultural clash between eastern Bedouins and western civilisation from America, the shock related to rapid technological development in this area and observing of values and cutoms of very liberal western society. It discusses also national identity, merging of western values into Arabic culture and fading of traditional Bedouin's values.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest starcie kulturowe i tożsamość narodowa przedstawione w powieści Miasta Soli. Zagubieni autorstwa Abd ar-Rahmana Munifa. Celem pierwszych rozdziałów jest zdefiniowanie tożsamości narodowej oraz wyjaśnieniem, jak postrzegana jest w świecie arabskim. Kolejne rozdziału poświęcone są wprowadzeniu do współczesnej literatury arabskiej i omówieniu jej głównych motywów oraz przybliżenie sylwetek głównych przedstawicieli, następnie omówienie współczesnej prozy saudyjskiej. Przedstawione są powtarzające się motywy takie jak problemy społeczne, przenikanie wzorców z innych kultur i zatracanie tożsamości, prawa kobiet oraz łamanie wolności obywatelskiej. Następnie przedstawione jest krótkie wprowadzenie historyczne, dotyczące odkrycia złóż ropy naftowej. Kolejny rozdział przybliża sylwetkę Abd ar-Rahmana Munifa oraz jego twórczości literackiej. Skupiając się na powieści pt. "Miasta Soli. Zagubieni", przedstawione są okoliczności powstania dzieła oraz jego fabuła. Następnie przeprowadzona jest analiza krytyczna pod kątem zderzenia kulturowego związanego z przybiciem amerykanów na tereny zamieszkiwane przez Beduinów, szok związany z bardzo szybkim rozwojem technologicznym oraz spotkaniem z bardzo liberalną kulturą zachodu. Omawiana będzie również kwestia tożsamości narodowej, przeniknięcia wartości zachodnich do kultury mieszkańców oraz powolne zatracanie własnej tożsamości przez Arabów mieszkających na terenach wydobycia ropy naftowej.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGadomski, Sebastian - 127975 pl
dc.contributor.authorLesiak, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerGadomski, Sebastian - 127975 pl
dc.contributor.reviewerMichalak-Pikulska, Barbara - 130499 pl
dc.date.accessioned2023-03-21T22:31:17Z
dc.date.available2023-03-21T22:31:17Z
dc.date.submitted2023-03-21pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - arabistykapl
dc.identifier.apddiploma-162282-149974pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/309321
dc.languagepolpl
dc.subject.ennational identity culture clash petroleum Abd ar-Rahman Munif modern literature prose social problems women rights freedompl
dc.subject.pltożsamość narodowa starcie kulturowe ropa naftowa Abd ar-Rahman Munif literatura współczesna proza problemy społeczne prawa kobiet wolnośćpl
dc.titleStarcie kulturowe i tożsamość narodowa przedstawiona w powieści Miasta Soli. Zagubieni autorstwa Abd ar-Rahmana Munifapl
dc.title.alternativeCulture clash and national identity presented in Cities of Salt written by Abd ar-Rahman Munifpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is examine culture clash and national identity as presented in in the book "Cities of Salt" by Abd ar Rahman Munif. The first chapters define national identity and discuss how it is perceived in the Arabic World. It depicts mordern arabic literature, its main themes and the most important authors. It focuses on sudanese prose, describes its main themes such as social problems, merging of western values into muslim culture, fading of muslim identity, women rights and lack of social freedom. The historical background such as discovery of petroleum is discussed as well. The next chapters presents biography of Abd ar-Raham Munif and his literary work. It focues on his book "Cities of Salt" and examine its main themes. It critically analyses the issue of cultural clash between eastern Bedouins and western civilisation from America, the shock related to rapid technological development in this area and observing of values and cutoms of very liberal western society. It discusses also national identity, merging of western values into Arabic culture and fading of traditional Bedouin's values.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest starcie kulturowe i tożsamość narodowa przedstawione w powieści Miasta Soli. Zagubieni autorstwa Abd ar-Rahmana Munifa. Celem pierwszych rozdziałów jest zdefiniowanie tożsamości narodowej oraz wyjaśnieniem, jak postrzegana jest w świecie arabskim. Kolejne rozdziału poświęcone są wprowadzeniu do współczesnej literatury arabskiej i omówieniu jej głównych motywów oraz przybliżenie sylwetek głównych przedstawicieli, następnie omówienie współczesnej prozy saudyjskiej. Przedstawione są powtarzające się motywy takie jak problemy społeczne, przenikanie wzorców z innych kultur i zatracanie tożsamości, prawa kobiet oraz łamanie wolności obywatelskiej. Następnie przedstawione jest krótkie wprowadzenie historyczne, dotyczące odkrycia złóż ropy naftowej. Kolejny rozdział przybliża sylwetkę Abd ar-Rahmana Munifa oraz jego twórczości literackiej. Skupiając się na powieści pt. "Miasta Soli. Zagubieni", przedstawione są okoliczności powstania dzieła oraz jego fabuła. Następnie przeprowadzona jest analiza krytyczna pod kątem zderzenia kulturowego związanego z przybiciem amerykanów na tereny zamieszkiwane przez Beduinów, szok związany z bardzo szybkim rozwojem technologicznym oraz spotkaniem z bardzo liberalną kulturą zachodu. Omawiana będzie również kwestia tożsamości narodowej, przeniknięcia wartości zachodnich do kultury mieszkańców oraz powolne zatracanie własnej tożsamości przez Arabów mieszkających na terenach wydobycia ropy naftowej.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Gadomski, Sebastian - 127975
dc.contributor.authorpl
Lesiak, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Gadomski, Sebastian - 127975
dc.contributor.reviewerpl
Michalak-Pikulska, Barbara - 130499
dc.date.accessioned
2023-03-21T22:31:17Z
dc.date.available
2023-03-21T22:31:17Z
dc.date.submittedpl
2023-03-21
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - arabistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-162282-149974
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/309321
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
national identity culture clash petroleum Abd ar-Rahman Munif modern literature prose social problems women rights freedom
dc.subject.plpl
tożsamość narodowa starcie kulturowe ropa naftowa Abd ar-Rahman Munif literatura współczesna proza problemy społeczne prawa kobiet wolność
dc.titlepl
Starcie kulturowe i tożsamość narodowa przedstawiona w powieści Miasta Soli. Zagubieni autorstwa Abd ar-Rahmana Munifa
dc.title.alternativepl
Culture clash and national identity presented in Cities of Salt written by Abd ar-Rahman Munif
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections