Współczesne próby wyjaśnienia fenomenu zachowań kierowanych regułą

master
dc.abstract.enPresented thesis concerns the notion of rule-guided behaviour in accordance with cognitivist paradigm. In an introduction, author sketches a description of varius programmes of naturalism, among them also liberal naturalism which is appropriate to apply in social science and law. Naturalistic method of analysing law and morality, reveals that rule following can have biological character. Author presents the origin of rule-guided behaviour in three interpretations : neurobiological, psychological and philosophical as presented by Ludwig Wittgenstein. The psychological trend presented by author is based on cognitive and evolutionary psychology. Analysis of Ludwig Wittgenstein's theory of rule following proposed by Saul Kripke, John McDowell and Crispin Wright constitutes a boundary of naturalistic theories. Theories mentioned in the thesis show that following a rule has a double aspect : biological and cultural.pl
dc.abstract.plPraca podejmuje zagadnienie zachowania kierowanego regułą w sposób zgodny z paradygmatem kognitywistycznym. We wstępie do szczegółowych rozważań zarysowany jest opis różnorodnych programów naturalizacyjnych, w tym, najbardziej odpowiedni do stosowania w naukach społecznych, takich jak prawo, program naturalizmu liberalnego. Naturalistyczna metoda analizy źródeł prawa i moralności ukazuje, że kierowanie się regułą, ściśle powiązane z fenomenem normatywności, może mieć charakter biologiczny. Autorka ukazuje genezę kierowania się regułą w trzech ujęciach : neurobiologicznym, psychologicznym oraz filozoficznym, zaprezentowanym przez Ludwiga Wittgensteina. Nurt psychologiczny ukazany przez autorkę, opiera się przede wszystkim na zdobyczach psychologii poznawczej i ewolucyjnej. Analiza poglądów Ludwiga Wittgensteina w ujęciach trzech komentatorów : Saula Kripkego, Johna McDowella i Crispina Wrighta stanowi granicę teorii naturalistycznych. Przytoczone w pracy teorie ukazują, że kierowanie się regułą ma dwojaki aspekt : biologiczny, jak i kulturowy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStelmach, Jerzy - 132091 pl
dc.contributor.authorEliasz, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerZałuski, Wojciech - 132854 pl
dc.contributor.reviewerStelmach, Jerzy - 132091 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:05:51Z
dc.date.available2020-07-23T22:05:51Z
dc.date.submitted2012-03-06pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-63814-42220pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177422
dc.languagepolpl
dc.subject.ennormativity, rule, Wittgenstein, neuroscience, naturalismpl
dc.subject.plnormatywność, reguła, Wittgenstein, neurobiologia, naturalizmpl
dc.titleWspółczesne próby wyjaśnienia fenomenu zachowań kierowanych regułąpl
dc.title.alternativeContemporary debates concerning rule guided behaviourpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Presented thesis concerns the notion of rule-guided behaviour in accordance with cognitivist paradigm. In an introduction, author sketches a description of varius programmes of naturalism, among them also liberal naturalism which is appropriate to apply in social science and law. Naturalistic method of analysing law and morality, reveals that rule following can have biological character. Author presents the origin of rule-guided behaviour in three interpretations : neurobiological, psychological and philosophical as presented by Ludwig Wittgenstein. The psychological trend presented by author is based on cognitive and evolutionary psychology. Analysis of Ludwig Wittgenstein's theory of rule following proposed by Saul Kripke, John McDowell and Crispin Wright constitutes a boundary of naturalistic theories. Theories mentioned in the thesis show that following a rule has a double aspect : biological and cultural.
dc.abstract.plpl
Praca podejmuje zagadnienie zachowania kierowanego regułą w sposób zgodny z paradygmatem kognitywistycznym. We wstępie do szczegółowych rozważań zarysowany jest opis różnorodnych programów naturalizacyjnych, w tym, najbardziej odpowiedni do stosowania w naukach społecznych, takich jak prawo, program naturalizmu liberalnego. Naturalistyczna metoda analizy źródeł prawa i moralności ukazuje, że kierowanie się regułą, ściśle powiązane z fenomenem normatywności, może mieć charakter biologiczny. Autorka ukazuje genezę kierowania się regułą w trzech ujęciach : neurobiologicznym, psychologicznym oraz filozoficznym, zaprezentowanym przez Ludwiga Wittgensteina. Nurt psychologiczny ukazany przez autorkę, opiera się przede wszystkim na zdobyczach psychologii poznawczej i ewolucyjnej. Analiza poglądów Ludwiga Wittgensteina w ujęciach trzech komentatorów : Saula Kripkego, Johna McDowella i Crispina Wrighta stanowi granicę teorii naturalistycznych. Przytoczone w pracy teorie ukazują, że kierowanie się regułą ma dwojaki aspekt : biologiczny, jak i kulturowy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stelmach, Jerzy - 132091
dc.contributor.authorpl
Eliasz, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Załuski, Wojciech - 132854
dc.contributor.reviewerpl
Stelmach, Jerzy - 132091
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:05:51Z
dc.date.available
2020-07-23T22:05:51Z
dc.date.submittedpl
2012-03-06
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-63814-42220
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177422
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
normativity, rule, Wittgenstein, neuroscience, naturalism
dc.subject.plpl
normatywność, reguła, Wittgenstein, neurobiologia, naturalizm
dc.titlepl
Współczesne próby wyjaśnienia fenomenu zachowań kierowanych regułą
dc.title.alternativepl
Contemporary debates concerning rule guided behaviour
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Krakow
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Wojaszowka
1

No access

No Thumbnail Available