Siemion Witjaziewskij vel Pantelejmon Juriew (1904-1983) - dziennikarz, poeta i działacz mniejszości rosyjskiej w II Rzeczypospolitej i PRL

2016
journal article
article
dc.abstract.enThis article is a biographical sketch of Panteleimon Yurev, journalist, poet and Russian national minority activist in Poland who was active during the time of the Second Polish Republic (mainly under the nickname Semyon Vitiazevskiy) and the Polish People's Republic. He published his first poems as the student of gymnasium in Ostroh and was also a member of local poetic group. Soon after his graduation he started to be active in the Russian press in the Second Republic of Poland where he published his poetry, prose, historical essays and political feuilletons in which he attacked Ukrainian national movement and ukrainianisation of Orthodox Chruch in Volhynia. After the end of the World War II he stayed in communist Poland, living in the city of Łódź. He was also engaged in formation of the Russian cultural monthly magazine "Zveno". After Polish thaw in 1956 he also became a member of Central Administration of the Russian Cultural-Educational Society (Polish: RTKO) and editor-in-chief of Russian newspaper Russkiy Golos which he led until the end. After the liquidation of the RTKO by communist authorities he became one of the co-founder of new Russian minority organization, of which he was a president for a short period of time. Although he was a member of the Polish United Workers' Party he shared some ideological freedom. But later he was forced to yield for the man supported by communist authorities. After retirement he led pioneer research on history of Russian press in Poland, which was stopped by his death.pl
dc.abstract.plArtykuł jest szkicem biograficznym Pantelejmona Juriewa - dziennikarza, poety oraz działacza mniejszości rosyjskiej w Polsce. Był on aktywny zarówno w czasie II Rzeczypospolitej (wówczas głównie pod pseudonimem Siemion Witjaziewskij), jak i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Swoje pierwsze utwory poetyckie opublikował jeszcze jako uczeń gimnazjum w Ostrogu na Wołyniu, był też w tym czasie członkiem lokalnej grupy poetyckiej. Wkrótce po ukończeniu gimnazjum zaczął się aktywnie udzielać na łamach rosyjskich gazet emigracyjnych w II Rzeczypospolitej, gdzie publikował swoją poezję, prozę, a także artykuły historyczne i felietony o tematyce politycznej, w których atakował ukraiński ruch narodowy oraz proces ukrainizacji Cerkwi prawosławnej na Wołyniu. Po zakończeniu wojny pozostał w komunistycznej już Polsce, osiedlając się na terenie Łodzi. Zaangażował się również w tworzenie rosyjskiego miesięcznika kulturalnego "Zwieno". Po odwilży politycznej w Polsce zaangażował się również w działalność Rosyjskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego (RTKO), stając się członkiem jego Zarządu, a następnie zostając redaktorem naczelnym tygodnika "Russkij Gołos", którym kierował aż do samego końca. Następnie, po rozwiązaniu przez komunistyczne władze RTKO, stał się jednym ze współzałożycieli nowej organizacji tego typu, której przez pewien czas był nawet prezesem. Mimo przynależności do PZPR starał się zachować pewną swobodę ideologiczną. Musiał on jednak z czasem ustąpić na rzecz człowieka popieranego przez władze komunistyczne. Po odejściu na emeryturę prowadził pionierskie badania nad historią prasy rosyjskiej na ziemiach polskich, które jednak zostały przerwane przez śmierć.pl
dc.contributor.authorSuławka, Adam Radosławpl
dc.date.accessioned2024-01-08T09:29:16Z
dc.date.available2024-01-08T09:29:16Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess12
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalBibliogr. s. 580pl
dc.description.number3 (227)pl
dc.description.physical566-581pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume59pl
dc.identifier.doi10.4467/22996362PZ.16.037.5912pl
dc.identifier.eissn2299-6362pl
dc.identifier.issn0555-0025pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/325132
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enRussian national minoritypl
dc.subject.enSecond Polish Republicpl
dc.subject.enPPRpl
dc.subject.enjournalismpl
dc.subject.plmniejszość rosyjskapl
dc.subject.plII Rzeczpospolitapl
dc.subject.plPRLpl
dc.subject.pldziennikarstwopl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSiemion Witjaziewskij vel Pantelejmon Juriew (1904-1983) - dziennikarz, poeta i działacz mniejszości rosyjskiej w II Rzeczypospolitej i PRLpl
dc.title.alternativeSemyon Vitiazevskiy vel Panteleimon Yurev (1904-1983) - journalist, poet and Russian national minority activist in the Second Polish Republic and PPRpl
dc.title.journalZeszyty Prasoznawczepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This article is a biographical sketch of Panteleimon Yurev, journalist, poet and Russian national minority activist in Poland who was active during the time of the Second Polish Republic (mainly under the nickname Semyon Vitiazevskiy) and the Polish People's Republic. He published his first poems as the student of gymnasium in Ostroh and was also a member of local poetic group. Soon after his graduation he started to be active in the Russian press in the Second Republic of Poland where he published his poetry, prose, historical essays and political feuilletons in which he attacked Ukrainian national movement and ukrainianisation of Orthodox Chruch in Volhynia. After the end of the World War II he stayed in communist Poland, living in the city of Łódź. He was also engaged in formation of the Russian cultural monthly magazine "Zveno". After Polish thaw in 1956 he also became a member of Central Administration of the Russian Cultural-Educational Society (Polish: RTKO) and editor-in-chief of Russian newspaper Russkiy Golos which he led until the end. After the liquidation of the RTKO by communist authorities he became one of the co-founder of new Russian minority organization, of which he was a president for a short period of time. Although he was a member of the Polish United Workers' Party he shared some ideological freedom. But later he was forced to yield for the man supported by communist authorities. After retirement he led pioneer research on history of Russian press in Poland, which was stopped by his death.
dc.abstract.plpl
Artykuł jest szkicem biograficznym Pantelejmona Juriewa - dziennikarza, poety oraz działacza mniejszości rosyjskiej w Polsce. Był on aktywny zarówno w czasie II Rzeczypospolitej (wówczas głównie pod pseudonimem Siemion Witjaziewskij), jak i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Swoje pierwsze utwory poetyckie opublikował jeszcze jako uczeń gimnazjum w Ostrogu na Wołyniu, był też w tym czasie członkiem lokalnej grupy poetyckiej. Wkrótce po ukończeniu gimnazjum zaczął się aktywnie udzielać na łamach rosyjskich gazet emigracyjnych w II Rzeczypospolitej, gdzie publikował swoją poezję, prozę, a także artykuły historyczne i felietony o tematyce politycznej, w których atakował ukraiński ruch narodowy oraz proces ukrainizacji Cerkwi prawosławnej na Wołyniu. Po zakończeniu wojny pozostał w komunistycznej już Polsce, osiedlając się na terenie Łodzi. Zaangażował się również w tworzenie rosyjskiego miesięcznika kulturalnego "Zwieno". Po odwilży politycznej w Polsce zaangażował się również w działalność Rosyjskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego (RTKO), stając się członkiem jego Zarządu, a następnie zostając redaktorem naczelnym tygodnika "Russkij Gołos", którym kierował aż do samego końca. Następnie, po rozwiązaniu przez komunistyczne władze RTKO, stał się jednym ze współzałożycieli nowej organizacji tego typu, której przez pewien czas był nawet prezesem. Mimo przynależności do PZPR starał się zachować pewną swobodę ideologiczną. Musiał on jednak z czasem ustąpić na rzecz człowieka popieranego przez władze komunistyczne. Po odejściu na emeryturę prowadził pionierskie badania nad historią prasy rosyjskiej na ziemiach polskich, które jednak zostały przerwane przez śmierć.
dc.contributor.authorpl
Suławka, Adam Radosław
dc.date.accessioned
2024-01-08T09:29:16Z
dc.date.available
2024-01-08T09:29:16Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
12
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 580
dc.description.numberpl
3 (227)
dc.description.physicalpl
566-581
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
59
dc.identifier.doipl
10.4467/22996362PZ.16.037.5912
dc.identifier.eissnpl
2299-6362
dc.identifier.issnpl
0555-0025
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/325132
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Russian national minority
dc.subject.enpl
Second Polish Republic
dc.subject.enpl
PPR
dc.subject.enpl
journalism
dc.subject.plpl
mniejszość rosyjska
dc.subject.plpl
II Rzeczpospolita
dc.subject.plpl
PRL
dc.subject.plpl
dziennikarstwo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Siemion Witjaziewskij vel Pantelejmon Juriew (1904-1983) - dziennikarz, poeta i działacz mniejszości rosyjskiej w II Rzeczypospolitej i PRL
dc.title.alternativepl
Semyon Vitiazevskiy vel Panteleimon Yurev (1904-1983) - journalist, poet and Russian national minority activist in the Second Polish Republic and PPR
dc.title.journalpl
Zeszyty Prasoznawcze
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Krakow
6
Kalisz
1
San Jose
1
Downloads
sulawka_siemion_witjaziewskij_vel_pantelejmon_juriew_2016.pdf
2