Wpływ relacji interpersonalnych na zaangażowanie w pracy

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to study the impact of interpersonal relationships on employee engagement in positive and negative aspects with a special focus on mobbing. The thesis begins with a theoretical part, the first chapter deals with the topic of motivation and commitment at work. While the second chapter describes interpersonal relationships at work and focuses on the phenomenon of mobbing. The empirical part of the work presents the author's own research and conclusions.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu zbadania wpływu relacji interpersonalnych na zaangażowanie pracowników w aspekcie pozytywnym i negatywnym ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu. Praca rozpoczyna się częścią teoretyczną, w pierwszym rozdziale poruszono temat motywacji i zaangażowania. Natomiast w drugim rozdziale opisano relacje interpersonalne w pracy oraz skupiono się na zjawisku mobbingu. W części empirycznej pracy zostały przedstawione badania własne oraz wnioski.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.authorGibała, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.date.accessioned2022-09-16T21:35:57Z
dc.date.available2022-09-16T21:35:57Z
dc.date.submitted2022-09-16pl
dc.fieldofstudyzarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-157209-280745pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299570
dc.languagepolpl
dc.subject.enwork, engagement, interpersonal relationships, motivation, mobbingpl
dc.subject.plpraca, zaangażowanie, relacje interpersonalne, motywacja, mobbingpl
dc.titleWpływ relacji interpersonalnych na zaangażowanie w pracypl
dc.title.alternativeThe impact of interpersonal relationships on work engagementpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to study the impact of interpersonal relationships on employee engagement in positive and negative aspects with a special focus on mobbing. The thesis begins with a theoretical part, the first chapter deals with the topic of motivation and commitment at work. While the second chapter describes interpersonal relationships at work and focuses on the phenomenon of mobbing. The empirical part of the work presents the author's own research and conclusions.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu zbadania wpływu relacji interpersonalnych na zaangażowanie pracowników w aspekcie pozytywnym i negatywnym ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu. Praca rozpoczyna się częścią teoretyczną, w pierwszym rozdziale poruszono temat motywacji i zaangażowania. Natomiast w drugim rozdziale opisano relacje interpersonalne w pracy oraz skupiono się na zjawisku mobbingu. W części empirycznej pracy zostały przedstawione badania własne oraz wnioski.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.authorpl
Gibała, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.date.accessioned
2022-09-16T21:35:57Z
dc.date.available
2022-09-16T21:35:57Z
dc.date.submittedpl
2022-09-16
dc.fieldofstudypl
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-157209-280745
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299570
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
work, engagement, interpersonal relationships, motivation, mobbing
dc.subject.plpl
praca, zaangażowanie, relacje interpersonalne, motywacja, mobbing
dc.titlepl
Wpływ relacji interpersonalnych na zaangażowanie w pracy
dc.title.alternativepl
The impact of interpersonal relationships on work engagement
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Szczecin
4
Krakow
3
Bialystok
1
Bydgoszcz
1
Ciecina
1
Gdynia
1
Nieporaz
1
Olsztyn
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available