Zarządzanie trudnymi kredytami w bankach

master
dc.abstract.enBank credit is one of the most significant source of finance for enterprises and for households. Role of bank credit is constantly growing. Banks by providing loans and credits to all segments are helping in increasing their living standards and also helping to decrease the recession in the economy. But for most banks loans are the largest source of credit risk. The main target of credit risk management for banks is to minimize loss in credit portfolio and to maintain credit risk exposure in proper level. When banks have problems related with lax credit standards for credit recipients or invalid portfolio risk management then non-performing loans will occur. We define NPL as loans which are not repaid back for more than 30 days. The analysis carried out in practical part of thesis shows how PKO BP and BPH are dealing with non-performing loans. The master’s dissertations was written based on literature on the subject including books, financial documents of PKO BP and BPH, Banks condition report and articlespl
dc.abstract.plKredyt bankowy jest jednym z najistotniejszych źródeł finansowania przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Rola kredytu bankowego stale rośnie. Udzielanie pożyczek i kredytów przez banki wszystkim sektorom podnosi standard życia społeczeństwa, a także zmniejsza recesję w gospodarce. Jednak dla większości banków kredyty są największym źródłem ryzyka kredytowego. Podstawowym celem zarządzania tego rodzaju ryzykiem jest obniżenie strat w portfelu kredytowym oraz zachowanie ekspozycji ryzyka kredytowego na właściwym poziomie. Gdy w bankach występuje nadmierne poluzowaniem standardów kredytowych dla kredytobiorców oraz niewłaściwe zarządzanie portfelem kredytowym, wówczas pojawiają się kredyty w sytuacji nieregularnej. Trudne kredyty definiujemy jako kredyty, które nie są spłacane przez ponad 30 dni. Analiza przeprowadzona w części badawczej pracy pokazuje jak PKO BP oraz BPH zarządzają trudnymi kredytami. Praca została napisana na podstawie literatury przedmiotu w postaci książek, dokumentów finansowych PKO BP i BPH, Raport o sytuacji banków oraz artykułów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMiklaszewska, Ewa - 130599 pl
dc.contributor.authorPustułka, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMiklaszewska, Ewa - 130599 pl
dc.contributor.reviewerTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:04:05Z
dc.date.available2020-07-27T00:04:05Z
dc.date.submitted2016-07-07pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-107294-199971pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213593
dc.languagepolpl
dc.subject.enbank credit – credit risk – non-performing loans – safety netpl
dc.subject.plkredyty bankowe – kredyty w sytuacji nieregularnej – ryzyko kredytowe - sieć bezpieczeństwa finansowegopl
dc.titleZarządzanie trudnymi kredytami w bankachpl
dc.title.alternativeNon-performing loans management in bankspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Bank credit is one of the most significant source of finance for enterprises and for households. Role of bank credit is constantly growing. Banks by providing loans and credits to all segments are helping in increasing their living standards and also helping to decrease the recession in the economy. But for most banks loans are the largest source of credit risk. The main target of credit risk management for banks is to minimize loss in credit portfolio and to maintain credit risk exposure in proper level. When banks have problems related with lax credit standards for credit recipients or invalid portfolio risk management then non-performing loans will occur. We define NPL as loans which are not repaid back for more than 30 days. The analysis carried out in practical part of thesis shows how PKO BP and BPH are dealing with non-performing loans. The master’s dissertations was written based on literature on the subject including books, financial documents of PKO BP and BPH, Banks condition report and articles
dc.abstract.plpl
Kredyt bankowy jest jednym z najistotniejszych źródeł finansowania przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Rola kredytu bankowego stale rośnie. Udzielanie pożyczek i kredytów przez banki wszystkim sektorom podnosi standard życia społeczeństwa, a także zmniejsza recesję w gospodarce. Jednak dla większości banków kredyty są największym źródłem ryzyka kredytowego. Podstawowym celem zarządzania tego rodzaju ryzykiem jest obniżenie strat w portfelu kredytowym oraz zachowanie ekspozycji ryzyka kredytowego na właściwym poziomie. Gdy w bankach występuje nadmierne poluzowaniem standardów kredytowych dla kredytobiorców oraz niewłaściwe zarządzanie portfelem kredytowym, wówczas pojawiają się kredyty w sytuacji nieregularnej. Trudne kredyty definiujemy jako kredyty, które nie są spłacane przez ponad 30 dni. Analiza przeprowadzona w części badawczej pracy pokazuje jak PKO BP oraz BPH zarządzają trudnymi kredytami. Praca została napisana na podstawie literatury przedmiotu w postaci książek, dokumentów finansowych PKO BP i BPH, Raport o sytuacji banków oraz artykułów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Miklaszewska, Ewa - 130599
dc.contributor.authorpl
Pustułka, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Miklaszewska, Ewa - 130599
dc.contributor.reviewerpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:04:05Z
dc.date.available
2020-07-27T00:04:05Z
dc.date.submittedpl
2016-07-07
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-107294-199971
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213593
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bank credit – credit risk – non-performing loans – safety net
dc.subject.plpl
kredyty bankowe – kredyty w sytuacji nieregularnej – ryzyko kredytowe - sieć bezpieczeństwa finansowego
dc.titlepl
Zarządzanie trudnymi kredytami w bankach
dc.title.alternativepl
Non-performing loans management in banks
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Lodz
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available