Efekt przesypiania i jego wpływ na ocenę fake newsów wśród nastolatków

master
dc.abstract.enThe thesis examines the influence of so-called sleeper effect in perception of the credibility of fake news among adolescents. The first part of the thesis explains the historical and research context of the sleeper effect, and presents the main types of news studied and the current state of media credibility in Czech Republic. The second part describes and evaluates statistical analyses and survey conducted in April and May 2023 for 6 classes from different schools in Czech Republic. The survey was conducted in the form of a two-phase questionnaire survey. The respondents' task was to assess the credibility of current news headlines, taking into account their source. The study used 4 fake news and 3 real news. The control group received the second questionnaire immediately after the first, while the experimental group received it after about 30 days. The study succeeded in positively verifying the main hypotheses adopted for the study and thus confirmed the oversleeping effect.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska bada wpływ efektu przesypiania na postrzeganie wiarygodności fałszywych wiadomości wśród nastolatków. W pierwszej części pracy wyjaśniono historyczny i badawczy kontekst efektu przesypiania, a także przedstawiono główne rodzaje badanych wiadomości i obecny stan wiarygodności mediów w Czechach. W części drugiej opisano i oceniono analizy statystyczne oraz wyniki badania przeprowadzonego w kwietniu i maju 2023 r. dla 6 klas z różnych szkół na terenie Czech. Badanie zostało przeprowadzone w formie dwufazowego badania kwestionariuszowego. Zadaniem respondentów była ocena wiarygodności nagłówków aktualnych wiadomości, biorąc pod uwagę ich źródło. W badaniu wykorzystano 4 wiadomości fałszywe (fake news) oraz 3 wiadomości prawdziwe. Grupa kontrolna otrzymała drugi kwestionariusz bezpośrednio po pierwszym, natomiast grupa eksperymentalna po około 30 dniach. W wyniku badania udało się pozytywnie zweryfikować przyjęte na potrzeby pracy hipotezy główne i potwierdzić tym samym efekt przesypiania.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzpitalak, Malwinapl
dc.contributor.authorZemene, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSzpitalak, Malwinapl
dc.contributor.reviewerPolczyk, Romuald - 131496 pl
dc.date.accessioned2023-07-06T22:34:03Z
dc.date.available2023-07-06T22:34:03Z
dc.date.submitted2023-07-06pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-168741-265312pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314704
dc.languagepolpl
dc.subject.ensleeper effect, media credibility, misinformation, social influence, manipulationpl
dc.subject.plefekt przesypiania, wiarygodność mediów, dezinformacje, wpływ społeczny, manipulacjapl
dc.titleEfekt przesypiania i jego wpływ na ocenę fake newsów wśród nastolatkówpl
dc.title.alternativeSleeper effect and how it affects the evaluation of fake news among adolescentspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis examines the influence of so-called sleeper effect in perception of the credibility of fake news among adolescents. The first part of the thesis explains the historical and research context of the sleeper effect, and presents the main types of news studied and the current state of media credibility in Czech Republic. The second part describes and evaluates statistical analyses and survey conducted in April and May 2023 for 6 classes from different schools in Czech Republic. The survey was conducted in the form of a two-phase questionnaire survey. The respondents' task was to assess the credibility of current news headlines, taking into account their source. The study used 4 fake news and 3 real news. The control group received the second questionnaire immediately after the first, while the experimental group received it after about 30 days. The study succeeded in positively verifying the main hypotheses adopted for the study and thus confirmed the oversleeping effect.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska bada wpływ efektu przesypiania na postrzeganie wiarygodności fałszywych wiadomości wśród nastolatków. W pierwszej części pracy wyjaśniono historyczny i badawczy kontekst efektu przesypiania, a także przedstawiono główne rodzaje badanych wiadomości i obecny stan wiarygodności mediów w Czechach. W części drugiej opisano i oceniono analizy statystyczne oraz wyniki badania przeprowadzonego w kwietniu i maju 2023 r. dla 6 klas z różnych szkół na terenie Czech. Badanie zostało przeprowadzone w formie dwufazowego badania kwestionariuszowego. Zadaniem respondentów była ocena wiarygodności nagłówków aktualnych wiadomości, biorąc pod uwagę ich źródło. W badaniu wykorzystano 4 wiadomości fałszywe (fake news) oraz 3 wiadomości prawdziwe. Grupa kontrolna otrzymała drugi kwestionariusz bezpośrednio po pierwszym, natomiast grupa eksperymentalna po około 30 dniach. W wyniku badania udało się pozytywnie zweryfikować przyjęte na potrzeby pracy hipotezy główne i potwierdzić tym samym efekt przesypiania.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szpitalak, Malwina
dc.contributor.authorpl
Zemene, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Szpitalak, Malwina
dc.contributor.reviewerpl
Polczyk, Romuald - 131496
dc.date.accessioned
2023-07-06T22:34:03Z
dc.date.available
2023-07-06T22:34:03Z
dc.date.submittedpl
2023-07-06
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-168741-265312
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314704
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sleeper effect, media credibility, misinformation, social influence, manipulation
dc.subject.plpl
efekt przesypiania, wiarygodność mediów, dezinformacje, wpływ społeczny, manipulacja
dc.titlepl
Efekt przesypiania i jego wpływ na ocenę fake newsów wśród nastolatków
dc.title.alternativepl
Sleeper effect and how it affects the evaluation of fake news among adolescents
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Myslenice
1
Torun
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections