Il tema della religiosità nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni

licenciate
dc.abstract.enThe thesis is dedicated to the theme of religiosity in Alessandro Manzoni’s work, The Betrothed. After the introduction dedicated to the question of religiosity and the influence of religion on the period of Romanticism and on the life of Manzoni, the thesis is divided into three parts, each dedicated to the hermeneutic analysis of some of the main characters of the work and their relationship with religion. The first part is about the positive characters. The second part describes the characters who are going through moral changes. The third and last part is dedicated to the analysis of negative characters. Thanks to this subdivision, the work achieves the aim of presenting the main characters of the novel on a moral scale, from the positive to the negative.pl
dc.abstract.otherLa tesi è dedicata al tema della religiosità nell’opera di Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi. Dopo l’introduzione dedicata alla questione della religiosità e all’influenza della religione sull’epoca del Romanticismo e sulla vita del Manzoni, la tesi è divisa in tre parti, ognuna dedicata all’analisi ermeneutica di alcuni personaggi principali dell’opera e del loro rapporto con la religione. La prima parte riguarda i personaggi positivi. La seconda parte descrive i personaggi che attraversano cambiamenti di carattere morale. La terza e ultima parte è dedicata all’analisi dei personaggi negativi. Grazie a questa suddivisione, l’opera realizza lo scopo di presentare i personaggi principali del romanzo su una scala morale, da quelli positivi a quelli negativi.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca licencjacka poświęcona jest tematowi religijności w dziele Alessandra Manzoniego, Narzeczeni. Po wstępie, który zajmuje się wyjaśnieniem zagadnienia religijności oraz ukazaniem wpływu religii na epokę romantyzmu i życie Manzoniego, praca jest podzielona na trzy części, z których każda zajmuje się analizą za pomocą metody hermeneutycznej wybranych najważniejszych postaci utworu oraz ich stosunku do religii. Pierwsza część dotyczy postaci pozytywnych. Druga część opisuje postaci, które przechodzą zmiany o charakterze moralnym. Trzecia i zarówno ostatnia część jest poświęcona analizie postaci negatywnych. Dzięki takiemu podziałowi praca realizuje cel ukazania głównych bohaterów powieści w skali moralnej, od postaci pozytywnych do negatywnych.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKlimkiewicz, Anna - 128863 pl
dc.contributor.authorWolak, Jadwigapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKlimkiewicz, Anna - 128863 pl
dc.contributor.reviewerWrana, Magdalena - 143472 pl
dc.date.accessioned2022-07-07T22:21:11Z
dc.date.available2022-07-07T22:21:11Z
dc.date.submitted2022-07-07pl
dc.fieldofstudyfilologia włoskapl
dc.identifier.apddiploma-160857-277536pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295500
dc.languageitapl
dc.subject.enManzoni, religiosity, religion, The Betrothed, Romanticismpl
dc.subject.otherManzoni, religiosità, religione, I Promessi Sposi, Romanticismopl
dc.subject.plManzoni, religijność, religia, Narzeczeni, romantyzmpl
dc.titleIl tema della religiosità nei Promessi sposi di Alessandro Manzonipl
dc.title.alternativeTemat religijności w powieści Narzeczeni Alessandra Manzoniegopl
dc.title.alternativeThe theme of religiosity in The Betrothed by Alessandro Manzonipl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is dedicated to the theme of religiosity in Alessandro Manzoni’s work, The Betrothed. After the introduction dedicated to the question of religiosity and the influence of religion on the period of Romanticism and on the life of Manzoni, the thesis is divided into three parts, each dedicated to the hermeneutic analysis of some of the main characters of the work and their relationship with religion. The first part is about the positive characters. The second part describes the characters who are going through moral changes. The third and last part is dedicated to the analysis of negative characters. Thanks to this subdivision, the work achieves the aim of presenting the main characters of the novel on a moral scale, from the positive to the negative.
dc.abstract.otherpl
La tesi è dedicata al tema della religiosità nell’opera di Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi. Dopo l’introduzione dedicata alla questione della religiosità e all’influenza della religione sull’epoca del Romanticismo e sulla vita del Manzoni, la tesi è divisa in tre parti, ognuna dedicata all’analisi ermeneutica di alcuni personaggi principali dell’opera e del loro rapporto con la religione. La prima parte riguarda i personaggi positivi. La seconda parte descrive i personaggi che attraversano cambiamenti di carattere morale. La terza e ultima parte è dedicata all’analisi dei personaggi negativi. Grazie a questa suddivisione, l’opera realizza lo scopo di presentare i personaggi principali del romanzo su una scala morale, da quelli positivi a quelli negativi.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca licencjacka poświęcona jest tematowi religijności w dziele Alessandra Manzoniego, Narzeczeni. Po wstępie, który zajmuje się wyjaśnieniem zagadnienia religijności oraz ukazaniem wpływu religii na epokę romantyzmu i życie Manzoniego, praca jest podzielona na trzy części, z których każda zajmuje się analizą za pomocą metody hermeneutycznej wybranych najważniejszych postaci utworu oraz ich stosunku do religii. Pierwsza część dotyczy postaci pozytywnych. Druga część opisuje postaci, które przechodzą zmiany o charakterze moralnym. Trzecia i zarówno ostatnia część jest poświęcona analizie postaci negatywnych. Dzięki takiemu podziałowi praca realizuje cel ukazania głównych bohaterów powieści w skali moralnej, od postaci pozytywnych do negatywnych.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Klimkiewicz, Anna - 128863
dc.contributor.authorpl
Wolak, Jadwiga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Klimkiewicz, Anna - 128863
dc.contributor.reviewerpl
Wrana, Magdalena - 143472
dc.date.accessioned
2022-07-07T22:21:11Z
dc.date.available
2022-07-07T22:21:11Z
dc.date.submittedpl
2022-07-07
dc.fieldofstudypl
filologia włoska
dc.identifier.apdpl
diploma-160857-277536
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295500
dc.languagepl
ita
dc.subject.enpl
Manzoni, religiosity, religion, The Betrothed, Romanticism
dc.subject.otherpl
Manzoni, religiosità, religione, I Promessi Sposi, Romanticismo
dc.subject.plpl
Manzoni, religijność, religia, Narzeczeni, romantyzm
dc.titlepl
Il tema della religiosità nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni
dc.title.alternativepl
Temat religijności w powieści Narzeczeni Alessandra Manzoniego
dc.title.alternativepl
The theme of religiosity in The Betrothed by Alessandro Manzoni
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available