Zasada instancyjności w prawie administracyjnym i jej zastosowanie w wybranych postępowaniach podatkowych

master
dc.abstract.enThe thesis covers issues concerning the principle of instantiation and its function, place and objectives in administrative proceedings. Consideration is given to the historical role and evolution of the principle of instantiation in the Polish administrative legal order, its application and interpretation by Polish jurisprudence, as well as a comparison of the functioning of the principle in question in proceedings before an administrative body with its application in administrative-court proceedings. The issue of the limitations of the principle of instantiation occurring in Polish administrative law was also addressed and, in particular, attention was paid to the issue of tiering and its occurrence together with the principle of instantiation. An analysis of these two issues was made in respect of ensuring the fulfillment of the applicable procedural guarantees, and the special role played by objectivity in the reassessment of the case on the merits by the authority of the second instance was emphasized. Against this background, the reform of the National Tax Administration is further described and the regulations on the forms and mode of activity of its bodies are cited, as well as a critical analysis of the current nature of the regulations in select tax proceedings in terms of the implementation of the principle of instantiation.pl
dc.abstract.plPraca obejmuje zagadnienia dotyczące zasady instancyjności oraz jej funkcji, miejsca i celów w postępowaniu administracyjnym. Zwrócono uwagę na historyczną rolę i ewolucję zasady instancyjności w polskim administracyjnym porządku prawnym, jej zastosowanie i wykładnię dokonywaną przez polskie orzecznictwo, a także dokonano porównania funkcjonowania omawianej zasady w postępowaniu przed organem administracyjnym z jej zastosowaniem w postępowaniu administracyjno-sądowym. Poruszono także kwestię ograniczeń zasady instancyjności występujących w polskim prawie administracyjnym oraz, w szczególności, zwrócono uwagę na zagadnienie szczeblowości i jego występowanie wraz z zasadą instancyjności. Dokonano analizy tych dwóch kwestii pod kątem zapewniania wypełnienia obowiązujących gwarancji proceduralnych oraz podkreślono szczególną rolę, jaką pełni obiektywizm w ponownej, merytorycznej ocenie sprawy przez organ II instancji. Na tym tle, w dalszej kolejności opisano reformę Krajowej Administracji Skarbowej oraz przytoczono uregulowania dotyczące form i trybu działalności jej organów oraz przeprowadzono krytyczną analizę obecnego charakteru regulacji w wybranych postępowaniach podatkowych pod kątem realizowania zasady instancyjności.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJakimowicz, Wojciech - 128412 pl
dc.contributor.authorNiski, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCzłowiekowska, Joanna - 127667 pl
dc.contributor.reviewerJakimowicz, Wojciech - 128412 pl
dc.date.accessioned2023-10-25T21:52:42Z
dc.date.available2023-10-25T21:52:42Z
dc.date.submitted2023-10-04pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-168967-247964pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322147
dc.languagepolpl
dc.subject.enprinciple of instantiation; objectives of the principle of instantiation; administrative procedure; appeal; tax procedure; tiering; limitations of the principle of instantiation; tax control; customs and fiscal control; National Revenue Administrationpl
dc.subject.plzasada instancyjności; cele zasady instancyjności; postępowanie administracyjne; odwołanie; postępowanie podatkowe; szczeblowość; ograniczenia zasady instancyjności; kontrola podatkowa; kontrola celno-skarbowa; Krajowa Administracja Skarbowapl
dc.titleZasada instancyjności w prawie administracyjnym i jej zastosowanie w wybranych postępowaniach podatkowychpl
dc.title.alternativeThe principle of instantiation in administrative law and its application in selected tax proceedingspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis covers issues concerning the principle of instantiation and its function, place and objectives in administrative proceedings. Consideration is given to the historical role and evolution of the principle of instantiation in the Polish administrative legal order, its application and interpretation by Polish jurisprudence, as well as a comparison of the functioning of the principle in question in proceedings before an administrative body with its application in administrative-court proceedings. The issue of the limitations of the principle of instantiation occurring in Polish administrative law was also addressed and, in particular, attention was paid to the issue of tiering and its occurrence together with the principle of instantiation. An analysis of these two issues was made in respect of ensuring the fulfillment of the applicable procedural guarantees, and the special role played by objectivity in the reassessment of the case on the merits by the authority of the second instance was emphasized. Against this background, the reform of the National Tax Administration is further described and the regulations on the forms and mode of activity of its bodies are cited, as well as a critical analysis of the current nature of the regulations in select tax proceedings in terms of the implementation of the principle of instantiation.
dc.abstract.plpl
Praca obejmuje zagadnienia dotyczące zasady instancyjności oraz jej funkcji, miejsca i celów w postępowaniu administracyjnym. Zwrócono uwagę na historyczną rolę i ewolucję zasady instancyjności w polskim administracyjnym porządku prawnym, jej zastosowanie i wykładnię dokonywaną przez polskie orzecznictwo, a także dokonano porównania funkcjonowania omawianej zasady w postępowaniu przed organem administracyjnym z jej zastosowaniem w postępowaniu administracyjno-sądowym. Poruszono także kwestię ograniczeń zasady instancyjności występujących w polskim prawie administracyjnym oraz, w szczególności, zwrócono uwagę na zagadnienie szczeblowości i jego występowanie wraz z zasadą instancyjności. Dokonano analizy tych dwóch kwestii pod kątem zapewniania wypełnienia obowiązujących gwarancji proceduralnych oraz podkreślono szczególną rolę, jaką pełni obiektywizm w ponownej, merytorycznej ocenie sprawy przez organ II instancji. Na tym tle, w dalszej kolejności opisano reformę Krajowej Administracji Skarbowej oraz przytoczono uregulowania dotyczące form i trybu działalności jej organów oraz przeprowadzono krytyczną analizę obecnego charakteru regulacji w wybranych postępowaniach podatkowych pod kątem realizowania zasady instancyjności.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jakimowicz, Wojciech - 128412
dc.contributor.authorpl
Niski, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Człowiekowska, Joanna - 127667
dc.contributor.reviewerpl
Jakimowicz, Wojciech - 128412
dc.date.accessioned
2023-10-25T21:52:42Z
dc.date.available
2023-10-25T21:52:42Z
dc.date.submittedpl
2023-10-04
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-168967-247964
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322147
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
principle of instantiation; objectives of the principle of instantiation; administrative procedure; appeal; tax procedure; tiering; limitations of the principle of instantiation; tax control; customs and fiscal control; National Revenue Administration
dc.subject.plpl
zasada instancyjności; cele zasady instancyjności; postępowanie administracyjne; odwołanie; postępowanie podatkowe; szczeblowość; ograniczenia zasady instancyjności; kontrola podatkowa; kontrola celno-skarbowa; Krajowa Administracja Skarbowa
dc.titlepl
Zasada instancyjności w prawie administracyjnym i jej zastosowanie w wybranych postępowaniach podatkowych
dc.title.alternativepl
The principle of instantiation in administrative law and its application in selected tax proceedings
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections