Irracjonalizm współczesnej kultury masowej na przykładzie zjawiska wampiromanii

master
dc.abstract.enThe purpose of this study was to analyze the phenomenon of postmodern culture and mass culture. Their characteristics and role, which they play in the postmodern society, are presented based on vampire movies. The author argues, that thanks to detailed analysis of the products of popular culture, researcher can find out condition of modern society and also about its emotions, problems or needs. Seemingly irrational movies and literature themes allow coming down philosophy of the masses, their beliefs and values, which they read from popular culture products. In the study, theory concerning the characteristics of postmodern culture and mass culture is presented. Criteria describing popular culture were selected for appropriateness to the discussed topic of vampire movies. Theories about irrationalism in human behavior and theories about prone to magical thinking are also presented in this study. The vampire figure is described; the author explains different imaginations of it throughout history. The author conducted three studies. Movies’ content analysis was the main study and it gave the results, which then were used in two other studies: internet blogs’ content analysis and individual interviews with the fans of vampire movies.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza fenomenu, jakim jest postmodernistyczna kultura oraz kultura masowa. Jej specyficzne cechy oraz rola, jaką odgrywa w społeczeństwie ponowoczesnym zostały zobrazowane w oparciu o współczesny trend, jakim jest zjawisko wampiromanii, czyli moda na filmy i literaturę, w których głównymi bohaterami są wampiry. Główną tezą, jaką stawia autorka, jest założenie, że dzięki dogłębnej analizie wytworów kultury popularnej, można dowiedzieć się o kondycji współczesnego społeczeństwa, o jego emocjach, problemach czy potrzebach. Nawet pozornie najbardziej irracjonalna tematyka filmów czy literatury masowej, pozwala dotrzeć do swoistej filozofii mas, ich przekonań i wartości, jakie odczytują z jej wytworów. W pracy została przedstawiona perspektywa teoretyczna dotycząca charakterystyki kultury postmodernistycznej i kultury masowej. Kryteria opisujące kulturę popularną zostały wyselekcjonowane i dobrane pod względem adekwatności do poruszanej problematyki wampiromanii. Zaprezentowana została również teoria dotycząca irracjonalizmu w ludzkim postępowaniu oraz skłonności do tzw. myślenia magicznego. Na potrzeby badania, pokrótce została też przybliżona postać wampira - jak wierzenia w tę postać kształtowały się na przestrzeni dziejów. W ramach pracy zostały przeprowadzone trzy rodzaje badań. Kluczowym badaniem była analiza treści dwunastu wybranych filmów o wampirach. Wyniki uzyskane w analizie, zostały następnie wykorzystane do dwóch kolejnych badań – analizy treści blogów internetowych oraz wywiadów swobodnych z widzami filmów o wampirach.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSkąpska, Grażyna - 131895 pl
dc.contributor.authorLenkowska, Dorotapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGadowska, Kaja - 100798 pl
dc.contributor.reviewerSkąpska, Grażyna - 131895 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:19:00Z
dc.date.available2020-07-24T10:19:00Z
dc.date.submitted2012-09-28pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.fieldofstudybadania społeczne i analiza danychpl
dc.identifier.apddiploma-69053-133994pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182232
dc.languagepolpl
dc.subject.enmass culture\npostmodern culture\npostmodernism\nirrationalism\npostmodern valuespl
dc.subject.plkultura masowakultura postmodernistycznapostmodernizmirracjonalizmpostmodernistyczne wartościpl
dc.titleIrracjonalizm współczesnej kultury masowej na przykładzie zjawiska wampiromaniipl
dc.title.alternativeIrrationalism of the modern mass culture on the example of vampire moviespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study was to analyze the phenomenon of postmodern culture and mass culture. Their characteristics and role, which they play in the postmodern society, are presented based on vampire movies. The author argues, that thanks to detailed analysis of the products of popular culture, researcher can find out condition of modern society and also about its emotions, problems or needs. Seemingly irrational movies and literature themes allow coming down philosophy of the masses, their beliefs and values, which they read from popular culture products. In the study, theory concerning the characteristics of postmodern culture and mass culture is presented. Criteria describing popular culture were selected for appropriateness to the discussed topic of vampire movies. Theories about irrationalism in human behavior and theories about prone to magical thinking are also presented in this study. The vampire figure is described; the author explains different imaginations of it throughout history. The author conducted three studies. Movies’ content analysis was the main study and it gave the results, which then were used in two other studies: internet blogs’ content analysis and individual interviews with the fans of vampire movies.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza fenomenu, jakim jest postmodernistyczna kultura oraz kultura masowa. Jej specyficzne cechy oraz rola, jaką odgrywa w społeczeństwie ponowoczesnym zostały zobrazowane w oparciu o współczesny trend, jakim jest zjawisko wampiromanii, czyli moda na filmy i literaturę, w których głównymi bohaterami są wampiry. Główną tezą, jaką stawia autorka, jest założenie, że dzięki dogłębnej analizie wytworów kultury popularnej, można dowiedzieć się o kondycji współczesnego społeczeństwa, o jego emocjach, problemach czy potrzebach. Nawet pozornie najbardziej irracjonalna tematyka filmów czy literatury masowej, pozwala dotrzeć do swoistej filozofii mas, ich przekonań i wartości, jakie odczytują z jej wytworów. W pracy została przedstawiona perspektywa teoretyczna dotycząca charakterystyki kultury postmodernistycznej i kultury masowej. Kryteria opisujące kulturę popularną zostały wyselekcjonowane i dobrane pod względem adekwatności do poruszanej problematyki wampiromanii. Zaprezentowana została również teoria dotycząca irracjonalizmu w ludzkim postępowaniu oraz skłonności do tzw. myślenia magicznego. Na potrzeby badania, pokrótce została też przybliżona postać wampira - jak wierzenia w tę postać kształtowały się na przestrzeni dziejów. W ramach pracy zostały przeprowadzone trzy rodzaje badań. Kluczowym badaniem była analiza treści dwunastu wybranych filmów o wampirach. Wyniki uzyskane w analizie, zostały następnie wykorzystane do dwóch kolejnych badań – analizy treści blogów internetowych oraz wywiadów swobodnych z widzami filmów o wampirach.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Skąpska, Grażyna - 131895
dc.contributor.authorpl
Lenkowska, Dorota
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Gadowska, Kaja - 100798
dc.contributor.reviewerpl
Skąpska, Grażyna - 131895
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:19:00Z
dc.date.available
2020-07-24T10:19:00Z
dc.date.submittedpl
2012-09-28
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.fieldofstudypl
badania społeczne i analiza danych
dc.identifier.apdpl
diploma-69053-133994
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182232
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
mass culture\npostmodern culture\npostmodernism\nirrationalism\npostmodern values
dc.subject.plpl
kultura masowakultura postmodernistycznapostmodernizmirracjonalizmpostmodernistyczne wartości
dc.titlepl
Irracjonalizm współczesnej kultury masowej na przykładzie zjawiska wampiromanii
dc.title.alternativepl
Irrationalism of the modern mass culture on the example of vampire movies
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Poznan
5
Warsaw
4
Wroclaw
3
Wilczkowice
2
Dublin
1
Gdansk
1
Lask
1
Miernow
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available