Wykorzystanie marketingu wirusowego w kampaniach społecznych – przestrzeń mediów społecznościowych

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this work is to learn about the use of viral marketing through social campaigns in the space of social media. The work is divided into three chapters. The first discusses theoretical foundations of marketing. Definitions of marketing, whisper and viral marketing are described. Typologies of social media, social campaigns and the importance of hashtag are presented. The second chapter focuses on own research. The author of the work presents the subject and purpose, problems and research tools. The results of impact analysis regarding the use of viral marketing in conducting social campaigns in social media based on the questionnaire are presented. Then, three selected social campaigns were analyzed: Rak’n’Roll, DKMS and Niebieska Linia. The third chapter contains the conclusions of the research. The research has shown that viral marketing used by social campaigns in social media is positively received by recipients and that the social campaign achieves its intended goals.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest poznanie wykorzystania marketingu wirusowego przez kampanie społeczne w przestrzeni mediów społecznościowych. Praca podzielona jest na trzy rozdziały. W pierwszym omówiono podstawy teoretyczne dotyczące marketingu. Opisane zostały definicje marketingu, marketingu szeptanego oraz wirusowego. Przedstawiono typologie mediów społecznościowych, kampanii społecznych oraz znaczenie hashtagu. W drugim rozdziale skupiono się na badaniach własnych. Autorka pracy przedstawiła w nim przedmiot i cel, problemy oraz narzędzia badawcze. Zaprezentowano wyniki analizy wpływu dotyczącej wykorzystania marketingu wirusowego w prowadzeniu kampanii społecznych w mediach społecznościowych na podstawie kwestionariusza ankiety. Następnie dokonano analizy wybranych trzech kampanii społecznych: Rak’n’Roll, DKMS oraz Niebieska Linia. Trzeci rozdział zawiera wnioski z przeprowadzonych badań. Badania pokazały, że marketing wirusowy wykorzystywany przez kampanie społeczne w mediach społecznościowych jest pozytywnie odbierany przez odbiorców, a kampania społeczna osiąga zamierzone cele.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKołodziejczyk, Joanna - 200602 pl
dc.contributor.authorGórska, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Joanna - 200602 pl
dc.contributor.reviewerLenart-Gansiniec, Reginapl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:08:59Z
dc.date.available2020-07-28T06:08:59Z
dc.date.submitted2020-06-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-140567-248243pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240704
dc.languagepolpl
dc.subject.enSOCIAL CAMPAIGN – SOCIAL MEDIA – VIRAL MARKETINGpl
dc.subject.plKAMPANIA SPOŁECZNA – MARKETING WIRUSOWY – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWEpl
dc.titleWykorzystanie marketingu wirusowego w kampaniach społecznych – przestrzeń mediów społecznościowychpl
dc.title.alternativeThe use of viral marketing in social campaigns - social media spacepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this work is to learn about the use of viral marketing through social campaigns in the space of social media. The work is divided into three chapters. The first discusses theoretical foundations of marketing. Definitions of marketing, whisper and viral marketing are described. Typologies of social media, social campaigns and the importance of hashtag are presented. The second chapter focuses on own research. The author of the work presents the subject and purpose, problems and research tools. The results of impact analysis regarding the use of viral marketing in conducting social campaigns in social media based on the questionnaire are presented. Then, three selected social campaigns were analyzed: Rak’n’Roll, DKMS and Niebieska Linia. The third chapter contains the conclusions of the research. The research has shown that viral marketing used by social campaigns in social media is positively received by recipients and that the social campaign achieves its intended goals.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest poznanie wykorzystania marketingu wirusowego przez kampanie społeczne w przestrzeni mediów społecznościowych. Praca podzielona jest na trzy rozdziały. W pierwszym omówiono podstawy teoretyczne dotyczące marketingu. Opisane zostały definicje marketingu, marketingu szeptanego oraz wirusowego. Przedstawiono typologie mediów społecznościowych, kampanii społecznych oraz znaczenie hashtagu. W drugim rozdziale skupiono się na badaniach własnych. Autorka pracy przedstawiła w nim przedmiot i cel, problemy oraz narzędzia badawcze. Zaprezentowano wyniki analizy wpływu dotyczącej wykorzystania marketingu wirusowego w prowadzeniu kampanii społecznych w mediach społecznościowych na podstawie kwestionariusza ankiety. Następnie dokonano analizy wybranych trzech kampanii społecznych: Rak’n’Roll, DKMS oraz Niebieska Linia. Trzeci rozdział zawiera wnioski z przeprowadzonych badań. Badania pokazały, że marketing wirusowy wykorzystywany przez kampanie społeczne w mediach społecznościowych jest pozytywnie odbierany przez odbiorców, a kampania społeczna osiąga zamierzone cele.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kołodziejczyk, Joanna - 200602
dc.contributor.authorpl
Górska, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Joanna - 200602
dc.contributor.reviewerpl
Lenart-Gansiniec, Regina
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:08:59Z
dc.date.available
2020-07-28T06:08:59Z
dc.date.submittedpl
2020-06-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-140567-248243
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240704
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
SOCIAL CAMPAIGN – SOCIAL MEDIA – VIRAL MARKETING
dc.subject.plpl
KAMPANIA SPOŁECZNA – MARKETING WIRUSOWY – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
dc.titlepl
Wykorzystanie marketingu wirusowego w kampaniach społecznych – przestrzeń mediów społecznościowych
dc.title.alternativepl
The use of viral marketing in social campaigns - social media space
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
113
Views per month
Views per city
Krakow
22
Warsaw
22
Wroclaw
16
Poznan
10
Jadowniki
4
Katowice
4
Lodz
4
Bytom
3
Rzeszów
3
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available