Big Data i sztuczna inteligencja w sektorze bankowym – przykłady wykorzystania po 2008 roku

licenciate
dc.abstract.enThe paper examines the use of Big Data and artificial intelligence technologies in the banking sector after the 2007-2008 financial crisis. Its purpose was to identify the areas within which Big Data and artificial intelligence are used in the banking sector, to determine the impact of these technologies on the financial situation of banks and to verify whether their use responded to the challenges created by the 2007-2008 crisis. The paper describes the challenges for the banking sector after the financial crisis, the benefits and risks of using Big Data and artificial intelligence technologies, and outlines the practical examples of the use of these technologies among the 8 largest European and American banks. Based on the analysis of documents and desk research, individual customer service and trading algorithms were identified as the main areas within which banks used Big Data and artificial intelligence after 2008. It was not possible to determine the impact of the use of these technologies on the financial situation of banks, and it was not possible to determine clearly whether the use of these technologies was a direct response to the challenges created by the 2007-2008 crisis.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy wykorzystania technologii Big Data i sztucznej inteligencji w sektorze bankowym po kryzysie finansowym 2007-2008. Jej celem było określenie obszarów w ramach których wykorzystywane są Big Data i sztuczna inteligencja w sektorze bankowym, określenie wpływu tych technologii na sytuację finansową banków i zweryfikowanie, czy ich użycie stanowiło odpowiedź na wyzwania powstałe w wyniku kryzysu 2007-2008. W pracy opisano wyzwania dla sektora bankowego po kryzysie finansowym, opisano korzyści i zagrożenia płynące z użycia technologii Big Data i sztucznej inteligencji, a także opisano praktyczne przykłady wykorzystania tych technologii wśród 8 największych banków europejskich i amerykańskich. Na podstawie analizy dokumentów i analizy danych zastanych określono obsługę klienta indywidualnego i algorytmy handlowe za główne obszary w ramach których banki wykorzystywały Big Data i sztuczną inteligencję po 2008 roku. Nie udało się określić wpływu zastosowania tych technologii na sytuację finansową banków i nie udało jednoznacznie określić czy użycie tych technologii stanowiło bezpośrednią odpowiedź na wyzwania powstałe w wyniku kryzysu 2007-2008.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.authorSzuliński, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.reviewerTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.date.accessioned2023-09-18T21:35:57Z
dc.date.available2023-09-18T21:35:57Z
dc.date.submitted2023-09-18pl
dc.fieldofstudyekonomiapl
dc.identifier.apddiploma-164664-291936pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319207
dc.languagepolpl
dc.subject.enBig Data – artificial intelligence – 2007-2008 financial crisis – bankpl
dc.subject.plBig Data – sztuczna inteligencja – kryzys finansowy 2007-2008 – bankpl
dc.titleBig Data i sztuczna inteligencja w sektorze bankowym – przykłady wykorzystania po 2008 rokupl
dc.title.alternativeBig Data and artificial intelligence in the banking sector - use cases after 2008pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper examines the use of Big Data and artificial intelligence technologies in the banking sector after the 2007-2008 financial crisis. Its purpose was to identify the areas within which Big Data and artificial intelligence are used in the banking sector, to determine the impact of these technologies on the financial situation of banks and to verify whether their use responded to the challenges created by the 2007-2008 crisis. The paper describes the challenges for the banking sector after the financial crisis, the benefits and risks of using Big Data and artificial intelligence technologies, and outlines the practical examples of the use of these technologies among the 8 largest European and American banks. Based on the analysis of documents and desk research, individual customer service and trading algorithms were identified as the main areas within which banks used Big Data and artificial intelligence after 2008. It was not possible to determine the impact of the use of these technologies on the financial situation of banks, and it was not possible to determine clearly whether the use of these technologies was a direct response to the challenges created by the 2007-2008 crisis.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy wykorzystania technologii Big Data i sztucznej inteligencji w sektorze bankowym po kryzysie finansowym 2007-2008. Jej celem było określenie obszarów w ramach których wykorzystywane są Big Data i sztuczna inteligencja w sektorze bankowym, określenie wpływu tych technologii na sytuację finansową banków i zweryfikowanie, czy ich użycie stanowiło odpowiedź na wyzwania powstałe w wyniku kryzysu 2007-2008. W pracy opisano wyzwania dla sektora bankowego po kryzysie finansowym, opisano korzyści i zagrożenia płynące z użycia technologii Big Data i sztucznej inteligencji, a także opisano praktyczne przykłady wykorzystania tych technologii wśród 8 największych banków europejskich i amerykańskich. Na podstawie analizy dokumentów i analizy danych zastanych określono obsługę klienta indywidualnego i algorytmy handlowe za główne obszary w ramach których banki wykorzystywały Big Data i sztuczną inteligencję po 2008 roku. Nie udało się określić wpływu zastosowania tych technologii na sytuację finansową banków i nie udało jednoznacznie określić czy użycie tych technologii stanowiło bezpośrednią odpowiedź na wyzwania powstałe w wyniku kryzysu 2007-2008.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.authorpl
Szuliński, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.reviewerpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.date.accessioned
2023-09-18T21:35:57Z
dc.date.available
2023-09-18T21:35:57Z
dc.date.submittedpl
2023-09-18
dc.fieldofstudypl
ekonomia
dc.identifier.apdpl
diploma-164664-291936
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319207
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Big Data – artificial intelligence – 2007-2008 financial crisis – bank
dc.subject.plpl
Big Data – sztuczna inteligencja – kryzys finansowy 2007-2008 – bank
dc.titlepl
Big Data i sztuczna inteligencja w sektorze bankowym – przykłady wykorzystania po 2008 roku
dc.title.alternativepl
Big Data and artificial intelligence in the banking sector - use cases after 2008
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
59
Views per month
Views per city
Poznan
9
Krakow
7
Warsaw
7
Koszalin
4
Bydgoszcz
3
Rzeszów
2
Torun
2
Wroclaw
2
Brussels
1
Brzeg
1

No access

No Thumbnail Available