Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz predykcja jego upadłości

master
dc.abstract.enThe aim of the work is to discuss the issues related to the assessment of the financial condition of the company, and mainly the risk of bankruptcy. Particular attention in the work was devoted to discriminatory models that are used in the prediction of bankruptcy. The research goal was to determine whether the deteriorating financial situation of a company threatening the continuation of its operation could be predicted. All the considerations were embedded in the discriminant analysis. The consolidated reports for the years 2014-2017 of the Alma Market SA Capital Group have been analyzed. Four Polish discriminant models were used for the study: E. Mączyńska, A. Hołda, D. Wierzba, Poznań and D. Hadasik. The obtained results allowed to conclude that the prediction of bankruptcy based on these models is effective. Many literature, several normative acts and financial reports of Alma Market SA were used to write this paper.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest omówienie problematyki związanej z oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a w głównej mierze z ryzykiem wystąpienia upadłości. Szczególną uwagę w pracy poświęcono modelom dyskryminacyjnym, które wykorzystywane są w predykcji upadłości. Za cel badawczy postawiono sobie pytanie, czy można przewidzieć pogarszającą się sytuację finansową spółki zagrażającą kontynuacji jej działania. Całość rozważań osadzona została w przeprowadzonej analizie dyskryminacyjnej. Analizie poddane zostały skonsolidowane sprawozdania Grupy Kapitałowej Alma Market S.A. za lata 2014-2017. Do badania wykorzystano 4 polskie modele dyskryminacyjne: E. Mączyńskiej, A. Hołdy, D. Wierzby, poznański oraz D. Hadasik. Otrzymane wyniki pozwoliły wywnioskować, że predykcja upadłości na podstawie tych modeli jest efektywna. Do napisania pracy posłużono się liczną literaturą, kilkoma aktami normatywnymi oraz sprawozdaniami finansowymi spółki Alma Market S.A.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorSajdak, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Martapl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:03:41Z
dc.date.available2020-07-28T00:03:41Z
dc.date.submitted2019-07-02pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-132777-254165pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235182
dc.languagepolpl
dc.subject.enbankruptcy - discriminatory models - financial conditionpl
dc.subject.plkondycja finansowa – modele dyskryminacyjne – upadłośćpl
dc.titleOcena kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz predykcja jego upadłościpl
dc.title.alternativeAssessment of the financial condition of the company and the prediction of its bankruptcypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work is to discuss the issues related to the assessment of the financial condition of the company, and mainly the risk of bankruptcy. Particular attention in the work was devoted to discriminatory models that are used in the prediction of bankruptcy. The research goal was to determine whether the deteriorating financial situation of a company threatening the continuation of its operation could be predicted. All the considerations were embedded in the discriminant analysis. The consolidated reports for the years 2014-2017 of the Alma Market SA Capital Group have been analyzed. Four Polish discriminant models were used for the study: E. Mączyńska, A. Hołda, D. Wierzba, Poznań and D. Hadasik. The obtained results allowed to conclude that the prediction of bankruptcy based on these models is effective. Many literature, several normative acts and financial reports of Alma Market SA were used to write this paper.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest omówienie problematyki związanej z oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a w głównej mierze z ryzykiem wystąpienia upadłości. Szczególną uwagę w pracy poświęcono modelom dyskryminacyjnym, które wykorzystywane są w predykcji upadłości. Za cel badawczy postawiono sobie pytanie, czy można przewidzieć pogarszającą się sytuację finansową spółki zagrażającą kontynuacji jej działania. Całość rozważań osadzona została w przeprowadzonej analizie dyskryminacyjnej. Analizie poddane zostały skonsolidowane sprawozdania Grupy Kapitałowej Alma Market S.A. za lata 2014-2017. Do badania wykorzystano 4 polskie modele dyskryminacyjne: E. Mączyńskiej, A. Hołdy, D. Wierzby, poznański oraz D. Hadasik. Otrzymane wyniki pozwoliły wywnioskować, że predykcja upadłości na podstawie tych modeli jest efektywna. Do napisania pracy posłużono się liczną literaturą, kilkoma aktami normatywnymi oraz sprawozdaniami finansowymi spółki Alma Market S.A.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Sajdak, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Marta
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:03:41Z
dc.date.available
2020-07-28T00:03:41Z
dc.date.submittedpl
2019-07-02
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-132777-254165
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235182
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bankruptcy - discriminatory models - financial condition
dc.subject.plpl
kondycja finansowa – modele dyskryminacyjne – upadłość
dc.titlepl
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz predykcja jego upadłości
dc.title.alternativepl
Assessment of the financial condition of the company and the prediction of its bankruptcy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
50
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Poznan
4
Gdynia
3
Krakow
3
Rzeszów
3
Wroclaw
3
Częstochowa
2
Dublin
2
Lodz
2
Simbach am Inn
2

No access

No Thumbnail Available