Rzecznik Prawa Dziecka w postępowaniu sądowoadministracyjnym

licenciate
dc.abstract.enThe Ombudsman for Children, as an independent constitutional body with inspection, initiation and warning competencies, is primarily concerned with the protection of children's rights and makes assessments about the observance of these rights. More specifically, it upholds the fundamental rights of minors as defined in the 1997 Constitution of the Republic of Poland, the Convention on the Rights of the Child and other laws. The Constitution, in which the institution of the Ombudsman for Children is found in Chapter II, refers to the Law on the Ombudsman for Children of January 6, 2000, which in turn contains a number of provisions on the Ombudsman's constitutional position, his term of office, appointment and dismissal, main powers and lines of action. Article 7 of the Law on the Ombudsman for Children specifies the details of the Ombudsman's constitutional position - it does not fall within the traditional triad of authorities.Despite the fact that the Constitution does not explicitly indicate that the Ombudsman for Children is an organ of state control and protection of the law, he can be fully included in this group of institutions.pl
dc.abstract.plRzecznik Praw Dziecka (RPD) jako niezależny organ konstytucyjny o kompetencjach kontrolnych, inicjujących i ostrzegawczych zajmuje się przede wszystkim ochroną praw dzieci oraz dokonuje ocen o przestrzeganiu tych praw. Doprecyzowując, stoi on na straży podstawowych praw nieletnich określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Konwencji Praw Dziecka i innych przepisach prawa. Konstytucja, w której instytucja RPD znajduje się w rozdziale II, odsyła do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 roku, która z kolei zawiera szereg przepisów dotyczących pozycji ustrojowej Rzecznika, jego kadencji, powoływania oraz odwoływania, głównych kompetencji oraz kierunków działania. Art. 7 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka określa szczegóły jego pozycji ustrojowej – nie mieści się on w tradycyjnym trójpodziale władz.Pomimo tego, iż Konstytucja wprost nie wskazuje, że Rzecznik Praw Dziecka jest organem kontroli państwowej i ochrony prawa, może on być w pełni zaliczony do tej grupy instytucji.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGolęba, Anna - 129456 pl
dc.contributor.authorMiashko, Palinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerGolęba, Anna - 129456 pl
dc.contributor.reviewerKiełkowski, Tadeusz - 128779 pl
dc.date.accessioned2023-07-12T22:30:19Z
dc.date.available2023-07-12T22:30:19Z
dc.date.submitted2023-07-12pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-168452-281961pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316119
dc.languagepolpl
dc.subject.enOmbudsman for Children, ombudsman, judicial administrative proceedings, political position, forms of action, term, main competences, protection, child, minorpl
dc.subject.plRzecznik Praw Dziecka, ombudsman, postępowanie sądowoadministracyjne, pozycja ustrojowa, formy działania, kadencja, główne kompetencje, ochrona, dziecko, nieletnipl
dc.titleRzecznik Prawa Dziecka w postępowaniu sądowoadministracyjnympl
dc.title.alternativeOmbudsman for children in judicial administrative proceedingspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Ombudsman for Children, as an independent constitutional body with inspection, initiation and warning competencies, is primarily concerned with the protection of children's rights and makes assessments about the observance of these rights. More specifically, it upholds the fundamental rights of minors as defined in the 1997 Constitution of the Republic of Poland, the Convention on the Rights of the Child and other laws. The Constitution, in which the institution of the Ombudsman for Children is found in Chapter II, refers to the Law on the Ombudsman for Children of January 6, 2000, which in turn contains a number of provisions on the Ombudsman's constitutional position, his term of office, appointment and dismissal, main powers and lines of action. Article 7 of the Law on the Ombudsman for Children specifies the details of the Ombudsman's constitutional position - it does not fall within the traditional triad of authorities.Despite the fact that the Constitution does not explicitly indicate that the Ombudsman for Children is an organ of state control and protection of the law, he can be fully included in this group of institutions.
dc.abstract.plpl
Rzecznik Praw Dziecka (RPD) jako niezależny organ konstytucyjny o kompetencjach kontrolnych, inicjujących i ostrzegawczych zajmuje się przede wszystkim ochroną praw dzieci oraz dokonuje ocen o przestrzeganiu tych praw. Doprecyzowując, stoi on na straży podstawowych praw nieletnich określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Konwencji Praw Dziecka i innych przepisach prawa. Konstytucja, w której instytucja RPD znajduje się w rozdziale II, odsyła do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 roku, która z kolei zawiera szereg przepisów dotyczących pozycji ustrojowej Rzecznika, jego kadencji, powoływania oraz odwoływania, głównych kompetencji oraz kierunków działania. Art. 7 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka określa szczegóły jego pozycji ustrojowej – nie mieści się on w tradycyjnym trójpodziale władz.Pomimo tego, iż Konstytucja wprost nie wskazuje, że Rzecznik Praw Dziecka jest organem kontroli państwowej i ochrony prawa, może on być w pełni zaliczony do tej grupy instytucji.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Golęba, Anna - 129456
dc.contributor.authorpl
Miashko, Palina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Golęba, Anna - 129456
dc.contributor.reviewerpl
Kiełkowski, Tadeusz - 128779
dc.date.accessioned
2023-07-12T22:30:19Z
dc.date.available
2023-07-12T22:30:19Z
dc.date.submittedpl
2023-07-12
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-168452-281961
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316119
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Ombudsman for Children, ombudsman, judicial administrative proceedings, political position, forms of action, term, main competences, protection, child, minor
dc.subject.plpl
Rzecznik Praw Dziecka, ombudsman, postępowanie sądowoadministracyjne, pozycja ustrojowa, formy działania, kadencja, główne kompetencje, ochrona, dziecko, nieletni
dc.titlepl
Rzecznik Prawa Dziecka w postępowaniu sądowoadministracyjnym
dc.title.alternativepl
Ombudsman for children in judicial administrative proceedings
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available